Wednesday, January 20, 2016

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ တြင္ စတင္မည့္ လြတ္ေတာ္သစ္အတြက္ ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ရာထူး ၄ ေနရာအတြက္ တုိင္းရင္းသား ၃ ဦး လ်ာထားေရြးခ်ယ္ထား


Breaking News
အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ NLD ပါတီမွ ကရင္အမ်ိဳးသား ဦး၀င္းခုိင္သန္း ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဥကၠဌရာထူးအတြက္ NLD ပါတီမွ ဦး၀င္းျမင့္ တုိ႔ကုိ လ်ာထားေၾကာင္း CNA ႏွင့္ စတိတုိင္းမ္ဂ်ာနယ္တုိ႔ကုိ ပါတီ၏ တရား၀င္ေျပာခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္း က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပ ပါရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌရာထူးအတြက္ ANP ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌရာထူးအတြက္ USDP ပါတီမွ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိ လ်ာထားေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
The Ladies News
Ref - CNA

0 comments:

Post a Comment