Monday, December 21, 2015

လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈ ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို ကြင္းလံုးကြ်တ္လႊတ္ေပးသင့္ဟု MWRN ေျပာ

ခ်င္းမုိင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁
ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ေကာ့ေတာင္ကြ်န္း (လိပ္ကြ်န္း) လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ေဝၿဖိဳးတုိ႔ကုိ ကြင္းလံုးကြ်တ္လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကြန္ရက္(MWRN) က ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ထပ္မံ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ေဇာ္လင္းႏွင့္ ေဝၿဖိဳးတုိ႔က ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ ေရွ႕ေနမ်ားအား အျပစ္မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သလုိ၊ အေစာပုိင္းက ဝန္ခံခဲ့ရျခင္းသည္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခံ ရစဥ္က ၎တို႔အား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သျဖင့္ ဝန္ခံခဲ့ရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“ေရွ႕ေနအဖြဲ႔ေတြ ေထာက္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ဒီအမႈ အဆံုးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းတဲ့ အခါမွာလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပတဲ့အခ်က္ေတြကုိ အဲဒါေတြကုိ ေထာက္ၿပီးေတာ့ တရားသူႀကီးအေနနဲ႔ သံသယျဖစ္စရာ အခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ၿပီးေတာ့ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ အရင္ကလည္း အစီရင္ခံစာ တင္ထားၿပီးသားေပါ့။ အခု ျပန္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ တာပါ”ဟု ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္၏ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေဌးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ကလည္း ၃၆ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာကုိ အစြပ္စြဲခံဘက္မွ သက္ေသ ၁၃ ဦး၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ထုတ္ႏႈတ္၍ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔က ေကာ့စေမြတရားရံုးသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

အမႈကုိ စြဲခ်က္မတင္မီ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ဝန္ခံခ်က္ကုိ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္၍ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေၾကာက္ရြံ႔ေစျခင္း၊ စြပ္စြဲခံရသူ ၂ ဦးတုိ႔သည္ လူသတ္လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေပါက္တူးရိုးတြင္ မ်ဳိးရုိးဗီဇ(ဒီအန္ေအ) စစ္ရာတြင္ စြပ္စြဲခံရ သူမ်ား၏ ဒီအန္ေအ မေတြ႔ရဘဲ အျခားသူမ်ား၏ ဒီအန္ေအကုိသာ ေတြ႔ခဲ့ရျခင္း၊ CCTV မွတ္တမ္းတြင္ ေျပးေနေသာသူႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းလည္း မရွိျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ အေလာင္းခြဲစိတ္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဒီအန္ေအ စစ္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္သည့္ အဆင့္မ်ား၊ မူခင္းသိပၺံ ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဒီအန္ေအ ဓါတ္ခြဲခန္း မွတ္တမ္းမ်ား ျပည့္စံုေအာင္ မပါရွိေၾကာင္း MWRN ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေသဆံုးသူ အမ်ဳိးသမီး၏ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားေပၚတြင္ စစ္ေဆးမႈ မရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမႈတြဲတြင္ သက္ေသအျဖစ္ မတင္ျပျခင္း တုိ႔သည္ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းျခင္း၊ CCTV မွတ္တမ္းတင္သြင္းရာတြင္ မျပည့္စံုသည့္ အျပင္ လက္ေဗြရာႏွင့္ ေျခရာ မ်ား ယူေဆာင္တင္သြင္းလာျခင္း မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အစြပ္စြဲ ခံရသူမ်ားကုိ ကြင္းလံုးကြ်တ္ လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ရံုးေတာ္သုိ႔ တင္ျပေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လက ၈ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ထိ စုစုေပါင္း ၂၁ ရက္ၾကာ ေကာ့စေမြ တရားရံုး စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ စီရင္ခ်က္ကုိ လာမည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္တြင္ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

အစြပ္စြဲခံထားရသူ ေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ေဝျဖိဳးတုိ႔အား လြတ္ေျမာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အကယ္၍ ရႈံးႏွိမ့္ခဲ့လွ်င္လည္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထိ အယူခံတက္မည္ ျဖစ္သလုိ၊ တရားလုိႏွင့္ တရားခံ မည္သူဘက္မွ ရႈံဳရံႈး အယူခံ တက္ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ၾကာဖြယ္ရွိသည္ဟု ဦးစိန္ေဌးက ေျပာသည္။

“တရားသူႀကီးက ဘယ္လုိ ဆံုးျဖတ္မလဲဆုိတာ သူ႔အပုိင္းေပါ့ေလ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဓိကက ဘယ္သူ ရႈံးရႈံးထပ္ၿပီးေတာ့ အယူခံတက္အုန္းမယ္။ ေနာက္ဆံုး တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ထိ အယူခံတက္အုန္းမယ္ ဆုိေတာ့ အမႈက ၾကာမယ့္သေဘာေတာ့ရွိတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ၊ အဂၤလန္ သံုးႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးပံုစံအရ ခ႐ုိင္အဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိတရား႐ံုးခ်ဳပ္ထိ အယူခံ ဝင္ႏုိင္ၿပီး အနည္းဆံုး ၉ လမွ ၁ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ၾကာမွ တရားေသလြတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔က ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္က မဇၩိမကုိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္က ဟန္နာ(၂၃ႏွစ္) ႏွင့္ ေဒးဗစ္(၂၄ႏွစ္)တို႔သည္ ေကာ့ေတာင္(လိပ္ကၽြန္း)ေပၚတြင္ အသတ္ခံရမႈတြင္ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ေဝၿဖိဳးတို႔ကုိ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ ပစၥည္းခုိးမႈ ပုဒ္မတုိ႔ျဖင့္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲက တရားလုိ ျပဳလုပ္၍ တရားစြဲဆုိထားသည္။
Mizzima - News in Burmese

0 comments:

Post a Comment