Friday, December 18, 2015

စီးကရက္ႏွင့္အရက္ကုိ လူထုသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့နည္းသည္အထိ အခြန္ႏႈန္းျမင့္ရန္လို

12/18/2015
ေနျပည္ေတာ္
အစုိးရႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးသက္သာေစရန္အတြက္ စီးကရက္ႏွင့္ အရက္အခြန္ကုိ ထုပ္လုပ္သည့္ ပမာဏအလုိက္ အခြန္ေကာက္ခံလုပ္ေဆာင္ ျခင္းကုိေထာက္ခံၿပီး လူထုသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့နည္းသည္အထိ အခြန္ျမင့္ရန္လိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရးစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚခင္ စန္းလွဳိင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္   ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အထူးကုန္စည္း ခြန္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စားသုံးမႈနည္းေစလုိလ်င္ အခြန္ကုိ ပုိေကာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု NLD အမတ္ေဒၚခင္စန္း လွိဳင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚေကာက္ခံစည္းၾကပ္သည့္ အခြန္သည္ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ နိမ့္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း သုံးစြဲ သည့္ စီးကရက္သည္ အေရတြက္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေဆးလိပ္ဘူးေပါင္းသန္းေလးရာေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ မွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၌ ေဆးလိပ္ဘူးေပါင္း သန္း ေျခာက္ရာေက်ာ္အထိ သုံးစြဲမႈ တုိးတက္ လာသည္ကုိေတြ႕ ရေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလွဳိင္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ ေစ်းေစ်းေပါေပါနဲ႔ ရႏုိင္တဲ့ စီးကရက္နဲ႔ကြမ္းယာမ်ားကလဲ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိေနပါေသးတယ္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈနဲ႔စပ္စပ္၍ တစ္ႏွစ္မွာ လူခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသဆုံးေနၿပီးစုစုေပါင္း ေသဆုံးမႈရဲ႕ (၁၃) ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္၊ ၎ကဆုိသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းသက္၍ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူေသာက္ႏိုင္သည့္ အရက္မ်ဳိး စုံ ေပါမ်ားလာမႈေၾကာင့္ အရက္ေသာက္သုံးသူ ဦးေရသည္လည္း မ်ားျပာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အရက္ႏွင့္ စက္ႏြယ္သည့္ေရာဂါမ်ား၊ မႈခင္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလွဳိင္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဦးလြင္
Mizzima - News in Burmese

0 comments:

Post a Comment