Sunday, December 27, 2015

အင္းစိန္ေထာင္ထဲက ကိုေနမ်ိဳးဇင္ ပါးလိုက္ပါသည္ စကားလက္ေဆာင္

၂၆.၁၂.၂၀၁၅
အင္းစိန္ေထာင္ထဲရွိ ကိုေနမ်ိဳးဇင္ ကိုမိသားစုေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ခဲ႔ပါသည္။ ကိုေနမ်ိဳးဇင္က အသိ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ သိရွိေစလိုေသာအေႀကာင္းမ်ားကို စကားလက္ေဆာင္ပါးလိုက္ပါသည္။

၁)ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာလူငယ္၂ဦးသက္ေသခိုင္လံုျခင္မရွိဘဲ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းအေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံ သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ စိတ္ပူပန္မိေသာ္‌လည္္‌း အာဏာသိမ္‌းစစ္‌အစိုးရ‌ေအာက္‌မွ ထိုင္‌းနိုင္ငံသားတို႔ ၏ခံစားခ်က္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္နွင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစု၏ႀကီးမားေသာဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားအပ္ဖြယ္ေသာ သမာသမတ္က်မႈ႔ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားေႀကာင့္ ခရိုင္တရားရံုးတစ္ခု၏ ေႀကာင္းက်ိဳးသက္ေသကင္းမဲ ႔စြာျဖင့္ ေသ ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ထ္ိုင္‌းဘုရင္‌မင္‌းျမတ္‌အ‌ေနျဖင္‌့ ဂုဏ္‌သိကၡာထိခိုက္‌ခံၿပီး လ်စ္လွဴ ရႈ႕ေနလိမ့္မည္မဟုတ္ ဟု ယံုႀကည္ေသာေႀကာင့္ စိတ္သက္သာရာရပါသည္။

၂)ပထဝီနိုင္ငံေရးနွင့္ အစိုးရသစ္ကူးေျပာင္းျခင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ကာလ၌ အမွားအယြင္းအျဖစ္မခံနိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ကို နိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ျပီ စစ္အာဏာျဖင့္ စြတ္ဖက္ခ်ယ္လွယ္လိုေသာ အာဏာရွင္ အႀကြင္း အက်န္မ်ားအတြက္အသံုးခ်ခံနိုင္ငံေရးကစားကြက္တစ္ခု မျဖစ္ေရးကိုျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုး အထူးသတိျပဳပါရန္နိူးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

၃)ရင္ေလာက္တင္မွဒူးေလာက္က် ဆိုသည့္စကားပံုနွင့္နိူင္းယွဥ္ဆက္စပ္ျပီး နိုင္ငံေရးအေရြ႕မ်ားကို သတိႀကီးႀကီးထားနိုင္ပါရန္ တိုက္‌တြန္‌းျခင္‌း အိမ္နီခ်င္းအင္းအားႀကီးနိုင္ငံ၏ ပရိယာယ္အသြယ္သြယ္ ခ်ယ္လွယ္ဂုတ္ေသြးစုပ္မႈ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျသဇာခံျမန္မာအစိုးရတစ္ရပ္ ရုပ္ေသးအစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ကြၽန္‌ျပဳနိုင္ရန္နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ျကိဳးစားေနမႈ႕မ်ား အစိုးရသစ္လက္ထက္မတိုင္ မီ ျမန္မာ့သံယံဇာတတန္းဖိုးႀကီးတြင္းထြက္မ်ားကို ရသေရြ႕သူခိုးေစ်းျဖင့္ရယူသိမ္းပိုက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈ႕မ်ား စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရးစီနိူင္ငံျဖစ္ထြန္းလာမည္ကိုစိုးထိတ္‌ ဖ်က္‌ဆီးလို‌ေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနွင့္ ဖက္ဆစ္စီးပြားေရးပံုစံက်င့္သံုးသူမ်ား၏ ေက်ာ့ကြင္းအတြင္း ျမန္မာ့ အနာဂတ္နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးမသြားရန္ ရႈ႕ေဒါင့္ေပါင္းစံုျဖင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ျပည္ေထာင္ စုမိခင္၏ ေခါင္းေဆာင္းမႈ႕နွင့္အတူ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ျပီးျပည့္စံုစြာ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးစဥ္ဆက္ မျပတ္ ေစာင့္ႀကည့္ႀကိဳးပမ္းနိုင္ပါရန္ ယခုခ်ိန္ထိအက်ဥ္းက်ခံထားရဆဲ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွတိုက္တြန္း စကားပါးလိုက္ပါသည္။

၄)ထိုင္းနိုင္ငံသံရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနေသာျပည္သူတိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႔အား တရုတ္သံရံုးေရွ႕ဆႏၵျပ မႈ႕ျဖင့္ ေထာင္နွစ္ရွည္ခ်မွတ္ခံရျပီး ေထာင္တြင္းတစ္နွစ္သက္တမ္းရျပီျဖစ္သည့္ ကိုေနမ်ိဳးဇင္မွ ကိုယ္ခ်င္းစာ ထပ္တူယံုႀကည္ခ်က္ျဖင့္ အားေပးဂုဏ္ျပဳပါေႀကာင္း သို႔ေသာ္ နိုင္ငံေရးအသံုးခ်ခံ လွည့္ကြက္မ်ားအတြက္ အာရံုလြဲျဖစ္စဥ္အျဖစ္‌ အမ်ိဳးသားေရး ခံယူခ်က္အေပၚအလြဲ အသံုးခ်မည့္ အာဏာရွင္လက္က်န္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက နိုင္ငံမတည္မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလာႏိုင္‌သည္‌။ သမၼတနွင့္လြတ္ေတာ္အာ အသိေပးစရာမလိုဘဲ အာဏာ သိမ္းနိုင္သည့္ ကာလံုဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းရန္ ဇြတ္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ကာလအတြင္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ သတိႀကီးစြာျဖင့္ထားနိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၅)လူထုေခါင္းေဆာင္း၏ လံုျခံဳေရးနွင့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ပါေစေႀကာင္း နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကိုယ္စားေန႔စဥ္ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔လ်က္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ အျမန္ဆံုးလြတ္လပ္ခြင့္ရရန္ NLD အစိုးရသစ္မွႀကိဳးပမ္းေနလိမ့္မည္ ဟုယံုႀကည္ပါသည္။
ကိုေနမ်ိဳးဇင္
ေခတၱ(အင္းစိန္ေထာင္)

0 comments:

Post a Comment