Monday, October 26, 2015

ထမင္းသုိးကုိ အုိးအသစ္ထဲ ထည့္ေပမယ့္ သုိးေနတဲ့ထမင္းက သုိးေနတာပါပဲ


(ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

“ထမင္းသုိးကုိ အုိးအသစ္ထဲကုိ ထည့္ေပမယ့္ သုိးေနတဲ့ထမင္းက သုိးေနတာပဲ” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္စကား ကုိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပညာေရးစနစ္၊ လူထု၏ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး ကဲ့သုိ႔ေသာ လူထု၏ အေျခခံ အေနအထားမ်ား နိမ့္ပါးသြားရကာ ကုိယ့္ဘ၀ ကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ မ်ားစြာ႐ုန္းကန္ ေနရသည့္ အေနအထား၌ ယင္းမွတ္ခ်က္ စကားသည္ မ်ားစြာစဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္ေစေသာ မွတ္ခ်က္စကားျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ခရီးအတြက္ အလြန္အေရး ပါ ေနရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မဲေပးခြင့္က မည္မွ်အထိ အေရးပါ ေနရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွန္ကန္မွ်တရန္ လုိအပ္ေနသနည္း။ ဤေရြးေကာက္ပြဲမွ မည္သုိ႔ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚရန္ မျဖစ္မေန လုိအပ္ေနရသနည္း။ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ရွင္ႀကီး၀မ္းႏွင့္ ရွင္ငယ္၀မ္းမ်ား ၀င္ခဲ့ဖူးေသာ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးရွိ ျပည္သူအားလုံး၏ ရင္ထဲတြင္ အေျဖရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေရာက္ရွိရန္ ၁၂ ရက္သာ လုိေတာ့ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ ကတိစကားမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ လူထု၏ စိတ္၀င္တစား ပါ၀င္မႈ အရွိန္ျမင့္လာသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ အေျခအေနႏွင့္ ယခု ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ လူထုစိတ္၀င္စားမႈ အေျခအေနမ်ား မတူျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ အရွိန္အဟုန္လႈိင္းလုံး အေျပာင္း အလဲမ်ား ပုိႀကီးထြားလာသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးကာလ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အရွိန္ပုိေကာင္းလာရာ ယခုအခါတြင္ လမ္းေပၚမွာ သြားလာေနသူမ်ား၊ အေႏွးယာဥ္ အပါအ၀င္ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕ရြာမ်ား ရွိ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕တုိ႔တြင္ မိမိတုိ႔ လုိလားေထာက္ခံသည့္ ပါတီအထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ အလံမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကုိ ပုိမုိေတြ႕ျမင္ လာရသည္။

Social Media လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပါတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္မႈ ပုိမုိျပဳလုပ္ လာၾကသည္။ Facebook သုံးစြဲသူ အမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔ ယုံၾကည္အားထား မဲေပးမည့္ ပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကုိယ္စားျပဳ အထိမ္းအမွတ္ Logo ပါ၀င္သည့္ Profile Picture မ်ား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳ လာၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းမ်ားက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲေပးစဥ္က အခ်ဳိ႕မဲေပးသူမ်ား မည္သည့္ပါတီကုိ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မဲေပးသည္ကုိ မိမိတုိ႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အသိေပးေရးသား လာသကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းတြင္ မဲေပးၾကမည့္သူ အခ်ဳိ႕ကလည္း မည္သည့္ပါတီကုိ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မဲေပးလုိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ပါတီကုိ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အျမင္သေဘာထားမ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္လာၾကသည္။

သုိ႔ပါ၍ မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔ လုိလားေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ “ထမင္းသုိးႏွင့္ အုိးအသစ္” စကားကဲ့သုိ႔ မွတ္ခ်က္မ်ဳိးကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရး သားအပ္ပါသည္။
Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment