Wednesday, October 22, 2014

ေျမမဲ႔အိမ္မဲ႔မ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမမ်ား ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးမည္ဟု ဒုဝန္ႀကီး ေျပာဆို

ေနျပည္ေတာ္ (မဇၩိမ)။ ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက လယ္မဲ့ယာမဲ့ အိမ္မဲ့မ်ားကို ေျမေန ရာမ်ား ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမမ်ား ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္႔႔ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးတင္ေငြက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာသည္။
မႏၱေလးတိုင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒးစြန္းအေနာက္ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္ႏွင့္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရွိၾကသူမ်ား က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ ေနထိုင္ေနၾကသည္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ေအာင္ကိုဦး၊ မဇၩိမ) ေျမေဈးႀကီးျမင့္မႈ၊ အိမ္ေဈးႀကီးျမင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္မဲ့ယာမဲ့ျပႆနာကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။
"တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား အလိုက္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း Town Plan၊ Village Plan ေတြ ေရး ဆြဲၿပီး အိမ္ရာေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ၿပီး အိမ္ေထာင္ခြဲ၊ အိမ္ယာမဲ့မ်ားအား ဦးစားေပး ေနရာခ်ထားေပးရန္ သက္ဆိုင္ ရာ႒ာနမ်ားက အသံုးမျပဳတဲ့ေျမမ်ား ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္" ဟု ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးတင္ေငြ က ေျပာသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အိမ္မဲ့မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က စာရင္းျပဳစု လ်က္ရွိ ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ကာ သင့္ေတာ္သည့္ အစီအမံမ်ား တိုင္းအစိုးရက ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျမဧက ၆၀ဝ ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ၿပီး ေတာင္သူေပါင္း ၃၇၃ ဦးအား စနစ္တက် ခြဲေဝ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အတူ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းလက္အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရး၌ ဝင္ေငြနည္းၿပီး လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုတြင္ ပ်က္စီးဆံုး ႐ံႈးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ ၁,၄၁၃ လံုးကို ေငြက်ပ္ ၄,၄၀၂ ဒသမ ၆၀၈ သန္း ၿဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေအးထြန္းက ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အိမ္မဲ့၊ မွီခိုသူမဲ့ ဆင္းရဲသားအလႊာအတြက္ သီးသန္႔ အစီအမံ မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးျမန္းခဲ႔ျခင္းကို အထက္ပါအတိုင္းေျဖၾကားခဲ႔သည္။

သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လယ္သမား၊ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ကို ေငြေခ်းေပး ၾကပါတယ္။ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အိမ္မဲ့ မွီခိုမဲ့ သူမ်ားကိုေတာ့ အေသးစား ေထာက္ပံ႔ေငြကိုေတာ့ လုပ္ငန္းအေျခခံမရွိတဲ႔အတြက္ ထုတ္ေခ်းၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။

"ေခ်းေပးရန္ အခက္အခဲေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့၊ မွီခိုသူမဲ့     ဆင္းရဲသားအလႊာကသူေတြ ပါဝင္ႏိုင္မႈမရွိဘဲ က်န္ရွိေနပါတယ" ဟု ဦးေမာင္ေအးထြန္းက ေမးခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ စုစုေပါင္း ၁,၁၅၀ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကုန္က်ခံ ကာ ေက်းရြာ တစ္ရြာလွ်င္ အရင္းမေပ်ာက္မတည္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀ဝ ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေမာင္သင္တုန္း
Mizzima - News in Burmese

0 comments:

Post a Comment