Tuesday, October 21, 2014

အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕တိုးရမည့္ေျခလွမ္းမ်ား တြန္႔ဆုတ္ေနရေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁
လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီး လက္ရွိခ်ိန္တြင္လည္း အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕တိုးရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား တြန္႔ဆုတ္ေနရေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရန္ေအာင္ျမင္ ခန္းမတြင္ မႏၲေလးတပ္နယ္မွ အရာရွိ စစ္သည္ မိသားစုမ်ားကို ေတြ႕ဆုံ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္း ေျပာ ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ေျခာက္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေအးခ်မ္းမႈရရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ခ်မွတ္ထားေသာ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံမူဝါဒ ေျခာက္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား၌ ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ားကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အခ်က္မ်ားအနက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေလွ်ာက္လွမ္း ရာတြင္ လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕အခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ရာ၌ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေစသည္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္က ဆိုၾကသည္။

“ဘယ္သူမွ စစ္ကိုမလိုလားပါဘူး။ ျပည္သူေတြ မ်က္ႏွာေထာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပဲ လိုခ်င္တာေပါ့။ တန္း တူရည္တူ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးထဲ ပါဝင္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ မူေျခာက္ခ်က္ထဲမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာရမယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲေစတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီအေျခခံဥပေဒထဲက အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္ခံလို႔ကို မရဘူး။ တျခားတိုင္း ရင္းသားေတြလည္း အဲဒီလိုပဲ” ဟု ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစပ္ခြန္စိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္ မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO/KIA) ႏွင့္ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PSLF/TNLA) တို႔ႏွင့္ သေဘာတူ ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (NCCT) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး အလုပ္အဖြဲ႕ (NCCT) တို႔ ေျခာက္ႀကိမ္တိုင္ ေတြ႕ဆုံထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူေျခာက္ခ်က္ အပါအဝင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား သေဘာတူညီမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ မူေျခာက္ခ်က္ကို လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သမၼတထံေတြ႕ဆုံ တင္ျပသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရွမ္းႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေရွ႕တိုးရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား တြန္႔ ဆုတ္ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ အီတလီႏိုင္ငံ မီလန္ၿမဳိ႕ မီကို ကြန္ဖရင့္စင္တာ၌ က်င္းပသည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပထိပ္သီး အစည္းအေဝး၏ သီးသန္႔ အစည္းအေဝး မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအ တာျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အလြန္နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ထားသည္။
The Voice Weekly

0 comments:

Post a Comment