Tuesday, July 29, 2014

MSF ကို ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္းပန္

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက MSF ထြက္ခြာသြားေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား (ဓာတ္ပုံ−ညြန္႔၀င္း/အီးပီေအ)
Wed, 2014-07-30
နယ္စည္းမျခား ဆရာ ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ MSF (AZG) အား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းအ တြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းပန္ လိုက္ၿပီး UN/INGO မ်ား၏ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအ ဖဲြ႕က လံုး၀တာ၀န္ယူေၾကာင္း က တိျပဳလိုက္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရက MSF (AZG) အဖဲြ႕အား ျပန္လည္ ဖိတ္ ေခၚခဲ့သည့္အေပၚ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဇူ လိုင္ ၂၇ ရက္က အေၾကာင္းၾကား စာကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္း ၿပန္သည့္စာ၌ အထက္ပါ ကတိက၀တ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္စာလက္ခံရရွိ သူမ်ားက ေျပာသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခအ ေနမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ဘက္ လိုက္ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ျပည္ နယ္အ တြင္း ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု အ စဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ MSF (AZG) ကို အျခား NGO/ INGO မ်ားႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚ မႈအၿပီးတြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား မ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သက္ႀကီးႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္သီး ပုဂၢလမ်ားက စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္  စည္းေ၀းတိုင္ပင္ ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးလွေမာင္တင္၏ ေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔ အပ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးေမာင္ ေမာင္အုန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)သည္ စစ္ ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားထံ အေၾကာင္းျပန္ သည့္စာတြင္ UN/INGO မည္ သည့္အဖဲြ႕အစည္းမဆို ဘက္လိုက္မႈ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံ မႈ၊ ႏိုင္ငံ ေရးကိစၥမ်ားကို ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ မႈစသည့္ကိစၥမ်ား လံုး၀မရွိေစဘဲ ျပည္နယ္အစိုးရအ ဖဲြ႕၊ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ECC ၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ ECC ႏွင့္အတူ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ လူငယ္အ ဖဲြ႕ အစည္းအားလံုး၏ အနီးကပ္ၾကပ္ မတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္းသာ အေလး ထားေဆာင္ရြက္သြားေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ UN/INGO မ်ား ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုး ရအဖဲြ႕က လံုး၀ တာ၀န္ယူေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳလိုက္သည္။

UN/INGO မ်ားသည္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ အရာရွိမ်ားျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရက ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္ မ်ားအေပၚ လံုး၀တာ၀န္ယူ ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုသည္ကို သံသ ယအနည္းငယ္ျဖစ္မိေၾကာင္း စစ္ ေတြၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးသန္းထြန္း က ေျပာသည္။

‘‘ဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို မယံုလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ စနစ္ကို မယံုလို႔ ေျပာတာပါ’’ ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာ သည္။

MSF ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက မေက် မနပ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ ေဒါသ ျဖစ္မႈ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အ စိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လြန္စြာ စိတ္မ ေကာင္း ၀မ္းနည္းခံစားခဲ့ရသည္ ဟုလည္း အဆိုပါ အေၾကာင္းျပန္ စာတြင္ ေရးသား ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အဖဲြ႕အစည္းကို ဖိတ္ေခၚရျခင္းမွာ ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအမံမ်ားထိ ေရာက္ စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္ လြန္ ကဲစြာ သံုးသပ္ေနမႈမ်ားကို ထင္သာျမင္သာ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရး သားထားသည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ MSF ဟာ ရ ခိုင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ျပစ္မႈႀကီး ေတြအမ်ားႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီျပစ္ မႈႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ MSF ကို ရခိုင္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာကို ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြက လံုး၀သ ေဘာမတူဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္တယ္။ MSF ဟာ အရင္လိုပဲ ဆက္လုပ္ ေနရင္ အခုတစ္ခါ ဆႏၵျပပဲြထက္ ပိုဆိုးတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ လာႏုိင္တယ္’’ ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။
ထြန္းခိုင္
7Day Daily

0 comments:

Post a Comment