Wednesday, July 9, 2014

စ သုံးလုံးကို ေလးစားပါ

Wed, 2014-07-09 14:53စသုံးလုံးဟုဆုိရာတြင္ မၾကာမီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သာသနာေရး၀န္ႀကီးအားလည္းေကာင္း၊ သမၼတ႐ုံး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း ေခၚယူစစ္ေဆးသည့္ စသုံးလုံးကို မဆုိလုိပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဘ၀ကိုျဖစ္ေစ၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကိုျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံမ႑ိဳင္သုံးရပ္အျဖစ္ က်င့္သုံးရမည့္ စသုံးလုံးကို ဆိုလုိပါသည္။

စာေရးသူသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ‘‘ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ငပေနာ္သီအိုရီ’’ဟူေသာ ေဆာင္း ပါးကိုေရးသားခဲ့၏။ အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္း၀ဲစက္သူေဌး ဦးဘေအး(ကြယ္လြန္)၏ ‘‘ငပေနာ္သီအိုရီ’’ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါသီအိုရီကို အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ စာဖတ္သူမ်ားက စာေရးသူအား ထုိကဲ့သို႔ မွတ္သားဖြယ္ရာေကာင္းလွသည့္ အျခားသီအုိရီမ်ားရွိလွ်င္ ထပ္မံေရးသား ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ျမန္မာဆန္လွေသာ သီအိုရီမ်ားမွာ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးမား၏။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈဘ၀အေတြ႕အႀကံဳ နယ္ပယ္အတြင္း မွ ေပါက္ဖြားလာၿပီး အလြန္လက္ေတြ႕ဆန္သည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာအပ္သည္မွာ အမွန္ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပုဂၢလိကအပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မင္း၀ဲစက္သူေဌးဦးဘေအး၏ ‘‘စ သုံးလုံးသီအုိရီ’’ကို ေလ့ လာမွတ္သားသင့္သည္ဟု ယူဆ၍ ထပ္မံေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ပထမဆုံးေသာ ‘စ’လုံး၏ အဓိပၸာယ္မွာ ‘စနစ္’ျဖစ္၏။ ဦးဘေအးသည္ ေရခ်ဳိးရာတြင္ ၀တ္ဆင္သည့္ ေရ လဲပုဆိုးကိုလွန္းရာ၌ပင္ ႀကိဳးတန္းေပၚလႊားတင္ၿပီးေနာက္ ေအာက္စႏွစ္ခုကို ညီေနေအာင္ညႇိၿပီး လွမ္းေလ့ရွိ ၏။ တစ္စတိုရွည္ လုံး၀မလွမ္းေပ။ ဤမွ်စနစ္က်သူျဖစ္၏။ ‘‘မင္းတုိ႔မွတ္ထား ဗုဒၶဟာ စနစ္မရွိခင္ ဘုရားမျဖစ္ဘူး။ စနစ္ရွိမွ ဘုရားျဖစ္တာ၊ အဲဒီစနစ္က အစြန္းတရားႏွစ္ပါးကိုေရွာင္တဲ့ စနစ္ပဲကြ’’ ဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။

တစ္ေန႔သ၌ စက္ဆရာအသစ္က ဆန္စက္အင္ဂ်င္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ျဖဳတ္လုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္ တပ္ေသာအခါ အေရးႀကီးေသာ ၀ါရွာတစ္ကြင္း ေပ်ာက္ေန၏။ စက္ျပင္စဥ္ ၾကမ္းေပၚ၌ အလြယ္တကူ ခ်ထားရာမွ ေပ်ာက္သြားျခင္း ျဖစ္၏။ အင္ဂ်င္ကို တစ္နာရီအတြင္း ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ္လည္း ၀ါရွာကိုရွာမ ရသျဖင့္ စက္မလည္ႏုိင္သည္မွာ ႏွစ္နာရီမွ် ထပ္မံၾကာျမင့္ေန၏။ ဦးဘေအးက ‘‘မင္းကိုစက္ျပင္ရင္ ျဖဳတ္ တဲ့ပစၥည္းထည့္တဲ့ ဗန္းနဲ႔ ခြက္ ငါေပးထားတယ္။ အဲဒီထဲထည့္တဲ့စနစ္ကို ဘာျဖစ္လုိ႔ မက်င့္သုံးတာလဲ။ စနစ္မရွိတဲ့ မင္းေၾကာင့္ ဟိုမွာ စပါးလွည္းေတြ အလွည့္ကိုေစာင့္ရင္း ေအာ္ကုန္ၾကၿပီ။ တာလီသမားနဲ႔ စပါးသယ္တဲ့လူေတြ အလုပ္ရပ္ကုန္ၿပီ။ မင္းရဲ႕ ၀ါရွာတစ္ကြင္းက သူတုိ႔ထမင္းအုိးကို ႐ုိက္ခဲြလုိက္ၿပီ’’ ဟုေျပာရာ စက္ဆရာအသစ္မွာ မ်က္ရည္မ်ားက်ၿပီး ေတာင္းပန္ေလေတာ့၏။ ဦးဘေအးက သူ၏လက္ထဲမွ ဘူးကိုထုိးေပးၿပီး ‘‘အဲဒီထဲမွာ အရင္က မလိုေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ပစ္ထားသမွ် ၀ါရွာအေဟာင္းေတြ ငါေကာက္ ထည့္ထားတာ ဆိုဒ္စုံရွိတယ္။ မင္းေတာ္တာေရြးၿပီး တပ္လုိက္၊ အသစ္ကို ေမာ္ေတာ္လူႀကံဳနဲ႔ ၀ယ္မယ့္ ပစၥည္းစာရင္းထဲ ငါထပ္ထည့္ေပးလုိက္မယ္။ ေနာင္ကို စည္းမရွိ၊ စနစ္မရွိလုပ္ရင္ မင္းအျပဳတ္ပဲ’’ဟု ဆုံးမခဲ့သည္ကို မွတ္သားခ့ဲရ၏။

ထုိ႔ေနာက္ စပါးသမၺန္မ်ား ဆုိက္ကပ္ထားေသာ ေခ်ာင္းကမ္းသို႔ ဦးဘေအး ေလွ်ာက္ၾကည့္ရာ သူ႔မိတ္ေဆြ ဂ်ဳံးဂ်ဳံးဂ်ရြာသား ဦးသိန္း၏သား စပါးကုန္သည္ ေပါက္စေမာင္သန္းလြင္ကို ေတြ႕၏။ ေမာင္သန္းလြင္သည္ စပါးမ်ား၀ယ္ၿပီး ႀကိတ္ခဲြျခင္း၊ ဆန္ကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းအလုပ္ကို စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ဦးဘေအးက ေမာင္သန္းလြင္အား ‘‘ေကာင္ေလး မင္းဒီညေစာင့္ၿပီး ႀကိတ္ရမွာကြ။ စပါးေတြဖုံးဖို႔ တာလပတ္ပါလား’’ဟုေမးရာ ေမာင္သန္းလြင္က ‘‘ေႏြေခါင္ေခါင္ႀကီး မလုိပါဘူး ဦးေလးရာ’’ဟု ေျဖ၏။

‘‘ဒီကေန႔ ေမလ ၁၅ ရက္ကြ။ မုိးရြာႏုိင္တဲ့ ရက္ေတြေရာက္ေနၿပီ။ မင္းအတင့္ရဲလို႔ မရဘူး။ ဘာမဟုတ္တဲ့ တာလပတ္တစ္ခ်ပ္မရွိလို႔ မင္းစပါးေတြ ဆုံး႐ႈံးသြားရင္ မခက္လား။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို စနစ္တက် လုပ္ထားတတ္ဖို႔ လိုတယ္ကြ။ မင္းငါနဲ႔လုိက္ခဲ့’’ဟု ေခၚသြားၿပီး တာလပတ္ကို ထုတ္ေပး၏။ ေမာင္ သန္းလြင္က မယူခ်င့္ယူခ်င္ႏွင့္ ယူလာေလ၏။ ‘‘ဒီေလာက္ပူေလာင္ေနတာ ဒါႀကီးက ဘာလုပ္မွာလဲ’’ဟု စိတ္ထဲက ေအာက္ေမ့၏။ သို႔ေသာ္ ညဥ့္သန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ မုိးေတြထစ္ခ်ဳန္းၿပီး အသည္းအသန္ ရြာခ်ေလရာ တာလပတ္ျဖင့္ ဦးေအာင္အုပ္ထားႏုိင္၍ စပါးေတြမိုးမစိုဘဲ ရွိစုမဲ့စုအရင္းျပဳတ္မည့္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ကို ဘ၀တစ္သက္တာ မေမ့ရွာခဲ့ေပ။ ယေန႔ဦးသန္းလြင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေနေပၿပီ။ ‘‘ဦးေလးေျပာတဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈစနစ္၊ အလုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈစနစ္၊ အလုပ္ၿပီးပဲြသိမ္းစနစ္ဆိုတာေတြကို ကြၽန္ေတာ့္နားထဲက ယေန႔အထိ မထြက္ပါဘူး’’ဟု ေျပာေလ့ ရွိေပသည္။

စာေရးသူတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈစနစ္ဆိုသည္ကို အစုိးရဌာနမ်ား၌ပင္ က်င့္သုံးမႈ အလြန္အား နည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္၏။ မုိးရာသီအမီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈစနစ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂ ရက္က လွည္းတန္းေစ်းအနီး ေျပာင္းဖူးသည္ေလးႏွင့္ ဖိနပ္လာ၀ယ္သူတုိ႔ ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးခဲ့ရရွာေလ၏။ ၁၂ ဘီလီယံဟုသာ ကုန္းေအာ္ေနၿပီး ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈစနစ္ လုံး၀မရိွျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံး မုိးရြာတုိင္း ေရျမဳပ္ကုန္၏။ မဟာသႏၲိသုခ အမည္ရွိ ေက်ာင္းႀကီးအား ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္မ်ားကို ေရွးဦးမဆြကပင္ စနစ္တက်မစီစဥ္ခဲ့၍ ‘‘မဟာအ၀ီစိဒုကၡ’’ဟု ေက်ာင္းအမည္ေျပာင္းရမလို ျဖစ္ခဲ့၏။ ပိတ္ရက္တြင္ အိပ္ငိုက္ေနၾကၿပီး ေက်ာင္း ဖြင့္မွ ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ထုတ္၍ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းရမည္ဆိုေသာ ပရမ္းပတာစနစ္ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ေလာကတြင္ ပြက္ေလာညံ ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ ရန္ကုန္မွ ၾကက္ဘဲေစ်းေရႊ႕ရန္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းမွ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကို အင္အားသုံးဖ်က္ဆီးၿပီးခါမွ ေစ်းေရႊ႕ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးဟု ဆုိၾကျပန္၏။

 ဒုတိယ‘စ’လုံးအဓိပၸာယ္မွာ ‘‘စာရင္း’’ျဖစ္၏။ ဦးဘေအးသည္ သူ၏သားလတ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအား ဆန္စက္သို႔ လူႀကံဳႏွင့္ စာေပးပို႔ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆရာစံလမ္းေနအိမ္မွ ေညာင္တန္း သေဘၤာဆိပ္ သို႔ ေစလႊတ္၏။ ‘‘မင္းေငြတစ္ဆယ္က်ပ္နဲ႔ ဒီစာကိုယူသြား။ သုံးဘီးငွားရင္ ကားခငါးက်ပ္က် မယ္။ ေမာ္ေတာ္ေနာက္က်လုိ႔ ေစာင့္ေနရၿပီး ထမင္းဆာရင္ မင္း၀ယ္စားႏွစ္က်ပ္ကုန္မယ္။ အျပန္ကို ဘတ္စ္ကားနဲ႔ျပန္ခဲ့။ ကားႏွစ္ဆင့္စီးရင္ ျပားငါးဆယ္ပဲ ကုန္မယ္။ က်န္တဲ့ႏွစ္က်ပ္ခဲြကို အပိုထည့္ေပးထား တာ။ ျပန္လာရင္ မင္းငါ့ကို စာရင္းရွင္းၿပီး ပိုတဲ့ေငြျပန္အပ္’’ဟု မွာ၏။ အခ်ိန္ကား ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ခန္႔ ၀န္းက်င္ျဖစ္၏။ ‘‘တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္ေသာ သားျဖစ္သူကိုပင္လွ်င္ အလုပ္တာ၀န္ေပးရာ၌ ေငြပိုကို စာရင္းႏွင့္ အပ္ခုိင္းသူျဖစ္၏။

စက္စာေရးအား ပဲခူးသို႔ ေမာ္ေတာ္ႏွင့္လႊတ္ရာ၌ ေငြက်ပ္ငါးဆယ္ေပးလုိက္၏။ ျပန္လာေသာအခါ ေငြတစ္ ဆယ္က်ပ္ ပိုသည္ကို စာေရးက ေသာက္စားပစ္လုိက္ၿပီး ‘‘ပဂိုင္တာက်ဳိး ပဲခူး (ပဂိုး)ေရႀကီး၊ ေလွစီး တစ္ဆယ္’’ဟု စာရင္းျပ၏။

ဦးဘေအးက ‘‘ေလွစီးငါးက်ပ္ လစာျဖတ္’’ဟု စာရင္းကို မင္နီတားၿပီး မွတ္ခ်က္ခ်၏။ သူ၏သားအလတ္အား ရပ္ကြက္အတြင္း မဟာသႀကၤန္ဆုေပးမ႑ပ္ အတြင္းေရးမွဴးလုပ္ၿပီး ေမလကုန္ မုိးရြာသည္အထိ စာရင္းမ ရွင္း၍ အိမ္ေပၚမွ ႏွင္ခ်ခဲ့သူျဖစ္၏။ ‘‘လူဟာ ၀င္ေငြထြက္ေငြ စာရင္းမရွိရင္ သူေတာင္းစားဇာတ္၊ စာရင္းလိမ္ရင္ ေထာင္သားဇာတ္ခင္းတယ္လုိ႔ မွတ္ကြ’’ဟု အၿမဲေျပာေလ့ရွိ၏။ စာရင္းေဖ်ာက္ထားရင္ ဘာဇာတ္လဲဟုေမးလွ်င္ ‘‘သူခိုးဇာတ္ကြ’’ဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စာေရးသူတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မူရင္းႏုိင္ငံ အေကာက္ခြန္ေစ်းႏႈန္း၊ ပင္ရင္းစက္႐ုံေစ်းႏႈန္း စသည္တို႔ျဖင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆိုကုန္ၾကေလၿပီ။ စာရင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာကို ေပးရသည္မွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟုလည္း ဆုိၾက၏။ အလြန္ရွက္ဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ စာရင္းလိမ္၊ စာရင္းေဖ်ာက္ဇာတ္ေတြ မ်ားေနၿပီထင္၏။ ဆုိလာစနစ္သုံးပစၥည္း၀ယ္ရာတြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၀ယ္ေသာပစၥည္းထက္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ၀ယ္ေသာပစၥည္းက အရည္အေသြးပိုေကာင္းေနသည္ ဆုိျခင္းမွာလည္း မျဖစ္သင့္ေပ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေကာ္မတီက လက္ရွိျပႆနာျဖစ္ပြားေနသည့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပုံႏွိပ္စက္၀ယ္ယူမႈဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္သုံးစဲြမႈမ်ားကို ၾကပ္မတ္စိစစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဇြန္လ ၂၅ ရက္ထုတ္ ဂ်ာနယ္သတင္းမ်ားအရ သိရွိရျပန္၏။ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ဘဲ အစိုးရသုံးစဲြေနသည့္ Non Budget ဘီလီယံတစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေသာ ေငြမ်ားသုံးစဲြမႈကို စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းေၾကာင္း သိရွိရ၏။ စာေရးသူတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ‘‘သြားရင္းေသာက္တာ ပုလင္း-စားရင္းေပ်ာက္တာစာရင္း’’ ဟု ဆုိ႐ိုးမျပဳၾကရေအာင္ သတိမလပ္ၾကဖို႔ လိုေပသည္။

ေနာက္ဆုံးတတိယေျမာက္ ‘စ’လုံး၏ အဓိပၸာယ္ကား ‘စုေဆာင္းျခင္း’ ျဖစ္ေလ၏။ ဦးဘေအးက ‘အိမ္ေထာင္သက္ေမြး-ျခႏွယ္ေျမႇးသား’ဆိုတာ အိမ္ေထာင္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ ျခမ်ားေတာင္ပို႔ေဆာက္သလို တျဖည္းျဖည္းစုရမယ္ဆုိတဲ့ သမၼာအာဇီ၀ အေျခခံသေဘာတရားပဲကြ။ အရြယ္ေရာက္ရင္ လူတုိင္းလိုလို အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘူးလား။ သူေတာင္းစားလည္းအလုပ္လုပ္ရတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ လူခ်င္းယွဥ္ရင္ စုေဆာင္းအား ပိုေကာင္းတဲ့လူက ေရရွည္မွာ ပိုၿပီးခ်မ္းသာတာ နိယာမသေဘာပဲကြ’’ ဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။

‘‘မင္းအလုပ္ကို စနစ္တက်လုပ္ၿပီးၿပီ။ စာရင္းဇယားလည္းရွိၿပီးၿပီ။ ေနာက္ဆုံး ၀င္ေငြေတြရလာတဲ့အခါ က်ေတာ့ ‘‘ေကာင္းေကာင္းစားမယ္၊ မ်ားမ်ားစားမယ္၊ ခဏခဏစားမယ္’’ဆုိရင္ မင္းဘ၀က ဒုံရင္းျဖစ္မွာပဲ’’ ဟုဆုိ၏။ ‘‘ေကာင္းေကာင္းစားမယ္၊ ခဏခဏစားမယ္။ နည္းနည္းစားမယ္ဆုိရင္ မင္းသုံးပုံတစ္ပုံစုမိၿပီး ‘‘ေကာင္းေကာင္းစားမယ္၊ တစ္ခါတစ္ရံစားမယ္၊ နည္းနည္းစားမယ္’’ ဆုိရင္ မင္းသုံးပုံႏွစ္ပုံစုမိၿပီ။ အဲဒါကို မင္းေတြးတတ္တြက္တတ္ရင္ စီးပြားေရးပါရဂူျဖစ္ၿပီကြ။ ဘာက်မ္းမွေလ့လာဖို႔ မလုိဘူး။ ရွင္းရွင္းေလးကြ’’ဟု ဆုိခဲ့ေလ၏။

လက္ရွိ စာေရးသူတုိ႔ႏုိင္ငံကို ၾကည့္လွ်င္ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္က အလြန္႔အလြန္မ်ားေန၏။ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၃ ရက္အထိ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ၌ပင္ လိုေငြက ေဒၚလာ ၁၀၈၅ ဒသမ ၁၆၇ သန္းရွိေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္က ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ ၁၆၃၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၃-၁၄ ႏွစ္က ၂၈၈၆ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၇၅၁ ဘီလီယံရွိမည္ဟု သိရ၏။ ႏွစ္စဥ္လုိေငြေတြ အလြန္မ်ားေန၏။ အခ်ဳိ႕က ဘတ္ဂ်က္ဆိုလွ်င္ အလွဴခံပုံးကို သြန္ခ်လွ်င္ရေသာေငြဟု ထင္ေနသူမ်ားရွိ ၏။ ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကလည္းျမင့္၊ ေခ်းေငြေတြကလည္း တရိပ္ရိပ္တုိးေနျပန္၏။ ႏုိင္ငံပုိင္ Fixed Assets မ်ား၊ Foreign Exchange Reserve မ်ား တုိးလာဖို႔ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စုေဆာင္းေငြေတြမ်ားရပါမည္။ အလဲြသုံးစားမႈမ်ား ကင္းစင္မွလည္း ပိုမိုစုေဆာင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ ‘‘ျခႏွယ္ေျမႇးသား’’မဟုတ္ဘဲ ‘‘ျခႏွယ္ေမွး စား’’တာေတြ ေပ်ာက္ဖို႔လို၏။ ထိုအခါမွသာ ျပည္သူတုိ႔သည္ အနည္းဆုံးအဆင့္ ‘‘ေကာင္းေကာင္းစား၊ နည္းနည္းစား၊ တစ္ခါတစ္ရံစား’’ ႏုိင္ေသာဘ၀သိ႔ု ေရာက္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေအာင္ျမင္၍ သဲႏုန္းမ်ားကင္းစင္ေသာ Wave မ်ား ျမင့္ တက္လာဖုိ႔အတြက္ ‘စသုံးလုံး’ကို ေလးစားပါဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ စနစ္တက်လုပ္ပါ။ စာရင္းအင္း မွန္ကန္မႈရွိ ပါ။ စုေဆာင္းႏုိင္ရန္ ေခြၽတာၾကပါ။
ျမင့္မိုရ္ေဆြ
အတဲြ (၁၃)၊ အမွတ္ (၁၇)
7Day Daily

0 comments:

Post a Comment