Tuesday, July 29, 2014

ထိုင္ခံုေပၚထိုင္ေနရင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

Tue, Tuesday, July 29, 2014
အလုပ္တြင္ နာရီမ်ားစြာၾကာေအာင္ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ေက်ာ႐ိုးထိခိုက္သည့္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ေက်ာမာေတာင့္ေနသည့္ ဒဏ္ကို ခံစားေနရပါက ယင္းဖိအားမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစမည့္ ႐ိုးရွင္းေသာ ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ေပးပါ။

ပခံုးတြန္႔လႈပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္ပင္းႏွင့္ ပခံုးမာေၾကာေတာင့္တင္းေနမႈကို သက္သာေစသည္။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသြင္းၿပီး ပခံုးႏွစ္ဖက္ကို လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး နားထိေရာက္ေအာင္မတင္ပါ။ ငါးစကၠန္႔ခန္႔ထိန္းထားၿပီး ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ပါ။ ဖိစီးမႈသက္သာေစရန္ ပခံုးႏွစ္ဖက္ကို စက္ဝိုင္းသဏၭာန္လွည့္ ၍ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ႏုိင္သည္။

ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ေနစဥ္ လက္သီးႏွစ္ဖက္ဆုပ္ၿပီး လက္ကိုေရွ႕သို႔ ဆန္႔ထုတ္ပါ။ လက္ေကာက္ဝတ္ကိုလွည့္ ပါ။ နာရီလက္တံအတိုင္း ငါးမိနစ္ခန္႔လွည့္ၿပီး နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္အတုိင္း ငါးမိနစ္ခန႔္လွည့္ပါ။

ေျခေထာက္မ်ားကို ဆန္႔ထုတ္လိုက္ျခင္းမွာ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းေျခေထာက္အတြက္ အက်ိဳးရွိသည္။ အလုပ္တြင္တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုးႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေျခေထာက္ဆန္႔ထုတ္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။ ထိုင္ေနခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ေရွ႕သို႔ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔ထုတ္လိုက္ပါ။ သင္၏ေျခေထာက္ႏွင့္ ၾကမ္းျပင္မွာ မ်ဥ္းၿပိဳင္ပံုစံျဖစ္ေနေပမည္။ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကိုေကြးလိုက္ၿပီး သင္၏ေရွ႕ေအာက္ဘက္ သို႔စိုက္ထားပါ။ ငါးႀကိမ္ခန္႔ထပ္၍လုပ္ပါ။

လက္ႏွစ္ဖက္ကိုယွဥ္လိုက္ၿပီး ညာဘက္လက္ကို ဘယ္ဘက္ပခံုး ေပၚထားၿပီး ဘယ္ဘက္လက္ကို ညာဘက္ပခံုးေပၚတြင္ထားကာ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသြင္း႐ွဴထုတ္လုပ္ပါ။ ငါးမိနစ္ခန္႔ထိန္းထား ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ပါ။

လည္ပင္းကို မတ္မတ္ထားၿပီး ဆန္႔ထုတ္လိုက္ပါ။ လည္ပင္းေနာက္ဘက္ကို လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္လိုက္ပါ။ မ်က္ႏွာၾကက္ရွိရာသို႔ ေမာ့ၾကည့္ၿပီး လည္ပင္းကိုဆန္႔ထုတ္ပါ။

လက္ေမာင္းမ်ားကို မ,တင္ပါ။  ေရဘူးကိုဝိတ္ျပားအျဖစ္သံုးၿပီး ယာဘက္လက္ထဲကိုင္ပါ။ တံေတာင္ဆစ္ ကိုေကြးၿပီး လက္ကိုအေပၚသို႔ ျမႇင့္တင္ပါ။ အျခားလက္တစ္ဖက္ျဖင့္ထပ္လုပ္ပါ။ သင္သည္အလုပ္တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာထိုင္ေနရသူျဖစ္ပါက ေဖာ္ျပပါေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ထိုင္ေနလ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
7Day Daily
—Ref: JOI

0 comments:

Post a Comment