Thursday, June 12, 2014

စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာျဖင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိသူႏွစ္ဦး စာေမးပြဲက်႐ႈံး

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းၾကည့္ေနသူမ်ား(ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ)
Thursday, June 12, 2014
၂၀၁၃-၁၄ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာတြဲျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ႏွစ္ဦးသာရွိၿပီး စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာတြဲမ်ားအလိုက္ ေျဖဆုိရန္စာရင္းေပးသူ ၅၈၈၆၀၀ ေက်ာ္ အနက္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာေျဖဆုိမည့္သူ ႏွစ္ဦးသာ စာရင္းသြင္းေျဖဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္(၆၀)၀န္းက်င္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္(၂၀)၀န္း က်င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတုိ႔သည္ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာဘာသာတြဲကို ေျဖဆုိက်႐ႈံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာတြဲကို အထက္ပါအမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔က ႏွစ္စဥ္ေျဖဆုိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး ဆက္လက္မေျဖဆုိေတာ့ပါက တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ကုိ ေျဖဆုိသူရွိႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ေဘာဂေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊႐ူပေဗဒဘာသာတုိ႔  ပါ၀င္ေသာ ဘာသာတြဲ ေျဖဆုိသူအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနၿပီး  ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ သမုိင္းဘာသာရပ္ ပါ၀င္ေသာ ဘာသာ တြဲကို ေရြးခ်ယ္ေျဖဆုိသူဦးေရ  နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။
ေနလင္းထြန္း
7Day Daily

0 comments:

Post a Comment