Tuesday, June 10, 2014

မႏၲေလးနန္းတြင္းကို ဘယ္သူပိုင္သလဲ

မႏၲေလးနန္းတြင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေနလင္းေအာင္)
11 June 2014
ျမန္မာဘုရင္ ေနာက္ဆုံးစိုးစံခဲ့တဲ့ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕တြင္းကို အသက္ (၂၀) ၀န္းက်င္ရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ လူငယ္အမ်ားစု မေရာက္ဖူးဘူးလို႔ ေျပာလာရင္ စာဖတ္သူတို႔မအံ့ၾသပါႏွင့္။ အသက္(၂၀)ေက်ာ္ႏွင့္ (၄၀)ၾကား လူလတ္ပိုင္း အမ်ားစုသည္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ နန္းၿမိဳ႕တြင္းကို မေရာက္ဖူးၾကေတာ့ေပ။

နန္းတြင္းအျပင္ဘက္ကသာ နီေစြးေစြး အုတ္ၿမိဳ႕႐ိုးကို ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ျမင္ဖူးၾကပါသည္။ လူငယ္အခ်ဳိ႕ကို တစ္မုိင္ခဲြခန္႔ အက်ယ္ရွိ နန္းတြင္းထဲတြင္ ဘာရွိသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ေသာအခါ စစ္တပ္ေတြ ရွိသည္ဟု ေျဖၾကသည္။

ၿမိဳ႕ခံလူငယ္အမ်ားစုသည္ နန္းတြင္းထဲတြင္ ျမန္မာဘုရင္ႏွစ္ပါး နန္းစံခဲ့သည့္ ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊ နန္းေတာ္ အပါအ၀င္ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ တက္ႂကြ ေစမည့္ အေငြ႕အသက္မ်ား ထံု မြမ္းေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိေနသည္ ကို မသိရွိၾကေတာ့ၿပီ။ မေရာက္ဖူးၾကျခင္းသည္ မသြားေရာက္ ၾကျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ နန္းတြင္းထဲတြင္ အခုိင္အမာ တပ္စဲြ ထားေသာ စစ္တပ္က အတြင္း သို႔၀င္ေရာက္လာၾကကုန္ေသာ အမ်ားျပည္သူကို လုံၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပၿပီး အလြယ္တကူ ၀င္ခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သမုိင္း၀င္ ေရွးေဟာင္း နန္းတြင္း၏ လုံၿခံဳေရးေတာ့ မဟုတ္တန္ ေကာင္းေခ်။

အမွန္တကယ္ေတာ့ နန္းတြင္းထဲတြင္ စစ္တပ္တပ္စဲြထားျခင္းသည္ ယခုမွမဟုတ္ပါ။ မႏၲေလးရတနာ ပုံ ေနျပည္ေတာ္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ကတည္းက အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ား ၿမိဳ႕ေနလူထု လုံၿခံဳေရးထက္ သူတုိ႔လုံၿခံဳေရးကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ တပ္စဲြ ေနရာ ယူခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ကစၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ န၀တ၊ နအဖ ေခတ္မွသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲ သြားေသာ္လည္း စစ္တပ္တပ္စဲြထားျခင္းကေတာ့ ေျပာင္းလဲမသြားခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ ခဲ့ဖူးသည့္ နန္းၿမိဳ႕တြင္းသည္ အမ်ားျပည္သူပိုင္သည့္ ေနရာမဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္ပုိင္သည့္ ေနရာဟု ေျပာ ရေပေတာ့မည္။

ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္ တည္ရွိရာ နန္းတြင္းထဲကို ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အဓိက၀င္ေပါက္ ေလးခုရွိသည္။ နန္းၿမိဳ႕႐ိုး၏အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္တို႔ရွိ ၀င္ေပါက္တို႔ျဖစ္သည္။ အႏွီ၀င္ေပါက္ေလးခု ရွိေသာ္ လည္း နန္းတြင္းသို႔ ၀င္ ေရာက္ေလ့လာလုိပါက အမ်ား ျပည္သူအတြက္ အေရွ႕၀င္ေပါက္ တစ္ခုတည္းက သာ ၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ က်န္သုံးေပါက္ကေန ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳေပ။

ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ အ ေပါက္သည္လည္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ၀င္ခြင့္ထြက္ခြင့္ရသည္ ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ၀င္ခြင့္ရရန္ မွတ္ ပုံတင္ (သို႔မဟုတ္)ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္ကတ္ျပား တစ္ခုခုေတာ့ လို အပ္ပါသည္။ ပါလာသည့္ ကတ္ ျပားကို ၀င္ေပါက္က အေစာင့္တဲ ၌ ျပသထားရစ္ခဲ့ကာ မွတ္ပုံတင္ ရသည္။ ဘယ္သြားမည္၊ ဘယ္သ႔ူ ဆီသြားမည္ စသည္ေတြကို အ ေစာင့္စစ္သားအား ေျဖဆိုရေသး သည္။ နန္းေတာ္တြင္းသို႔ ဆုိင္ ကယ္၊ စက္ဘီးျဖင့္ စီးနင္း၀င္ ေရာက္ခြင့္မျပဳ။ ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးစီးသူ ျပည္သူ အားလုံး အ၀င္ ေပါက္တြင္ ဆင္းတြန္းၾကရၿပီး သတ္မွတ္ေနရာ ေရာက္မွသာ စီးနင္းခြင့္ျပဳပါသည္။ ကတ္ျပား တစ္ခုခု မပါရွိပါက နန္းတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္ရရန္ မလြယ္ဘဲ လာရာ လမ္းသို႔သာ ျပန္ရေပမည္။

မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသား တို႔ အပါအ၀င္ မႏၲေလးသို႔လာ ေရာက္ၾကကုန္သူတုိ႔သည္ ၀င္ ထြက္ခြင့္ အတားအဆီး အခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ စစ္တုိင္းမွဴးအဆက္ဆက္ စံျမန္းရာ နန္းတြင္းသို႔ မ၀င္ ေရာက္ျဖစ္ၾကေတာ့ေပ။ ထုိသို႔ ျဖင့္ခံ့ခံ့ညားညား ၀ံ့၀ံ့စားစား တည္ရွိေနေသာ နန္းေတာ္တြင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္အမ်ားစုႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကြာ လာေလေတာ့ သည္။

စစ္အစိုးရ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပသည့္ ကာလလြန္ေျမာက္ ၿပီး ေနာက္ပိုင္း လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္အစပုိင္းတြင္ နန္းၿမိဳ႕ တြင္းသို႔ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာခြင့္ရၾကေတာ့မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက ေသးသည္။ အရပ္သားအစိုးရဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ အထက္ပါအ တုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ သည္။ စစ္တပ္က တပ္စဲြၿမဲစဲြဆဲ၊ ၀င္ထြက္ရခက္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ ထပ္မံထြက္ ေပၚလာျပန္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက စီမံခန္႔ခဲြေသာ နန္းတြင္း ကို မႏၲေလးတုိင္း အစိုးရအဖဲြ႕၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈေအာက္သို႔ လဲႊေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။ နန္းတြင္းရွိ ေရႊနန္း ေတာ္တစ္၀ုိက္ကို ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈဇုန္အျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္္မည္။ အမ်ားျပည္သူ၀င္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ရရန္၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ဆဲြေဆာင္စရာ ေနရာျဖစ္ လာရန္၊ ျပဳလုပ္မည္ဟု မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္ေတြ၊ လေတြသာ ကုန္ဆုံးလာခဲ့ေသာ္လည္း နန္းေတာ္တြင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ထြက္ခြင့္ကား ယခုအခ်ိန္ထိ မရရွိေသးေပ။

ယေန႔ေခတ္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား သမုိင္းကို စိတ္၀င္တစား ေလ့ လာခြင့္ရရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ ႏွစ္မ်ားကို သိရွိတန္ဖိုးထားရန္၊ ေရွးေဟာင္းဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆဲြ ေဆာင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္း အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖန္တီးသင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

နန္းေတာ္တြင္းရွိ စစ္တပ္ သည္လည္း ေခတ္ေတြေျပာင္းလဲ လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လယ္ ေကာင္မွာ အခံ့သား ေနရာမယူ သင့္ေတာ့ေပ။ ယခုလို ေနရာယူ ထားျခင္းသည္ ၿမိဳ႕လူထုက စစ္ တပ္ကို လုံၿခံဳေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထားသလိုျဖစ္ေနသည္။ အမွန္တကယ္ကား စစ္တပ္က ၿမိဳ႕လူထုကို လုံၿခံဳေအာင္ အကာအကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕လူထုသည္ စစ္တပ္ကို လုံၿခံဳ ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထား ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာ ျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ အေျခအေနအရ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူတုိ႔ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေန ထုိင္စားေသာက္ရန္ ၿမိဳ႕ျပင္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာတြင္ တပ္စဲြ ကာ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ ၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသက္တမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သာ က်န္ေတာ့သည္။ လက္က်န္ကာလအ တြင္း အမ်ားျပည္သူတုိ႔ နန္းေတာ္တြင္း အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္ခြင့္ရရွိရန္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုၿပီျဖစ္ သည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္းအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕ေမတၱာခံယူခြင့္ရေပမည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္ျဖင့္ ...။
ေမာင္ဥာဏ
7DAY DAILY

0 comments:

Post a Comment