Saturday, June 14, 2014

ဖ်ားနာေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕


On Sat, 2014-06-14
ေ၀ါ... မၿခိမ္းဘဲရြာခ်လိုက္ေသာမုိးေၾကာင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ ေဈးသည္ႏွင့္လူအမ်ားေျပးလႊား လႈပ္ရွား ကုန္ၾကသည္။ သဲသဲမဲမဲ ရြာခ်လိုက္ေသာမိုးသည္ ပလက္ ေဖာင္းထက္မွ ဝက္သားတုတ္ထိုး သည္၊ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ၊ မုန္႔ဟင္းခါး သည္ႏွင့္ အကင္မ်ိဳးစံုသည္တုိ႔ ကို အလုပ္႐ႈပ္ေစ႐ံုသာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ညေနပိုင္း ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ ႏွင့္ပါ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေန၏။ လူ အမ်ားမိုးလြတ္ရာဌာနသို႔ ရွာေဖြ ေျပးလႊားေနခ်ိန္တြင္ မေျပးႏုိင္ရွာ သူ ေဈးသည္အေပါင္းမွာလည္း ခရီးသြားအေပါင္းျပည့္က်ပ္ေန ေသာ ပလက္ေဖာင္းက်ဥ္းက်ဥ္း အထက္ ဝမ္းေရးေျဖရွင္းဖို႔ရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကဆဲ။

ေဈးသည္မ်ား၊ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား မည္မွ်ပင္ျပည့္က်ပ္ ေနပါေစ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ ေရေျမာင္း ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိုးဦးကာလသို႔ေရာက္သည္ထိတိုင္ ေအာင္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးေပ။ မၿပီးစီးႏုိင္ေသးသည့္ ၿဖိဳဖ်က္ထားဆဲ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ တူးေဖာ္ လက္စေရ ဆိုးေျမာင္းမ်ားသည္ အလိုက္မသိေသာ ရန္ကုန္မိုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလ၏။ ရြာလက္စမိုးပင္ အဆံုးမ သတ္ေသးေသာ္လည္း ကားလမ္းမထက္ ေရမ်ားျပည့္လွ်ံ ကုန္၏။ အကာအရံနည္းပါးျခင္း၊ သတိေပးစာတန္းမ်ားေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ တူးေဖာ္လက္စေျမာင္း မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ဆဲပလက္ေဖာင္း မ်ားသည္ ေရမ်ားဖံုးလႊမ္းကုန္၏။

မိုးရြာတုိင္းေရလွ်ံသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားဘဝ အတြက္ အဆန္းတၾကယ္ေတာ့ မဟုတ္လွပါ။ ပ်က္စီးေနေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ေရလွ်ံေန ေသာ အဖံုးအကာမဲ့ေနသည့္ ေရ ဆိုးေျမာင္းမ်ားအေပၚ သူတုိ႔ဘယ္ လိုေက်ာ္လႊားသြားရမည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေအာင္ သင္ၾကားေပး ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္သည္ အတိတ္က ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လွပ ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယခုေတာ့ မိုးထဲေရထဲ အဝတ္အစားအစုတ္ အျပတ္ျဖင့္ တုန္တုန္ယင္ယင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ အမယ္အို ႏွင့္ တူေလသည္။

မဟာရန္ကုန္တြင္ ပလက္ ေဖာင္းမ်ား၊ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ား သာမက အေျခခံျပည္သူမ်ား ေန႔ စဥ္အသံုးျပဳေနေသာ ယာဥ္လုိင္းမ်ား၊ မီးရထားမ်ား၊ မိလႅာစနစ္ မ်ားအားလံုးသည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ ညီမႈမ ရွိေအာင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ယေန႔ လူဦးေရရွစ္သန္းနီးပါးေန ထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မဟာရန္ကုန္သည္ သားသမီးရွစ္ေယာက္ရွိ ေသာ လင္ေသမုဆိုးမအိုႀကီးပမာ ျဖစ္တည္ေန၏။ လွ်ပ္စစ္မီးစနစ္၊ အမိႈက္သိမ္း စနစ္၊ ေသာက္သံုးေရ စနစ္၊ အာမခံခ်က္မပါရွိသည့္ အစားအစာစနစ္ စသည္တုိ႔မွာလည္း ပ်က္စီးေနေသာ ပလက္ ေဖာင္းေရေျမာင္းမ်ားနည္းတူ ျပည္သူတို႔ ေန႔စဥ္ထိေတြ႕ၾကရသည္။

အေျခခံျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ သြားလာေနေသာ ပလက္ေဖာင္း မ်ားကို ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေျဖ ရွင္းရန္ႏွင့္ ကားရပ္နားရန္အလို႔ ငွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွ စတင္ကာ တစ္ ဝက္ဖဲ့ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည္။ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး သြားေသာ္လည္း ယာဥ္ေၾကာမ်ား မွာ က်ပ္ညပ္ဆဲျဖစ္သည္။ ကား ရပ္နားရန္အလို႔ငွာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား တစ္ဝက္ၿဖိဳခဲ့ၿပီးေနာက္ လမ္း ေဘးေဈးသည္မ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပ စြာေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

မိုးရြာသြန္းမႈႏွင့္အတူ ပလက္ ေဖာင္းေဈးသည္မ်ား၏ စည္း ကမ္းမရွိ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ အမိႈက္ အႂကြင္းအက်န္ မ်ားသည္ ေရဆုိး ေျမာင္းေရလွ်ံမႈမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ ၏ အလွအပကို ပိုမိုထင္ရွားေစသည္။ ေန႔ခင္း အခ်ိန္ပင္ ေျပးလႊား ေနေသာ ႂကြက္မ်ားကို ပလက္ ေဖာင္းမ်ားထက္ ေတြ႕ျမင္ရမႈကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖ်ား နာေနမႈ၊က်ဆံုးေနမႈကို သိသာေစသည္။ အနာရင္းကာ အဖ်ားတက္ေန ေသာ ရန္ကုန္သည္ အခ်ိန္မီကုသ ဖို႔ရန္ သမားေတာ္ေကာင္းေကာင္း လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

နာတာရွည္ေရာဂါခံစားေန ရေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္သည္ တတ္သိနားလည္မႈအားနည္းသူ လူအခ်ိဳ႕လက္ ထဲ ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ သာ ကာလၾကာရွည္ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ရသည္။ မိုးရြာရြာ၊ ေနပူပူ၊ မီး ပ်က္ပ်က္၊ ကားက်ပ္ က်ပ္၊ ေန ထိုင္စရိတ္ဘယ္လိုပင္ႀကီးႀကီး ရန္ကုန္သည္ ပလက္ေဖာင္းက်ဥ္းက်ဥ္း အိမ္ေနာက္ေဖး အမိႈက္ခင္း ထဲ အၿပံဳးမပ်က္ ရွင္သန္ခဲ့သည္။ သူေပးဆပ္ႏုိင္သမွ် ၿမိဳ႕ေနလူထုကို အစြမ္းကုန္ေပးဆပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းမဲ့ေသာ၊ ႏွလံုး သားမရွိေသာ လူအမ်ားလက္ထဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ေသပြဲဝင္ခဲ့ရသည္။

အိုမင္းမစြမ္းေတာ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အပ်ိဳျဖန္းေလး က့ဲသို႔လွပေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ သည့္ႏွစ္မ်ားက စတင္ကာ ပြဲလယ္မတင့္ရွာေတာ့ ေပ။ ေနာက္မွေပါက္သည့္ ေရႊ ၾကာပင္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေနျပည္ ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအိပ္မက္ မ်ားကို နင္းေျခဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္းရွိ သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမို လွပေအာင္ ျပင္ဆင္ျခယ္သႏုိင္ ေသာ အတတ္ပညာမ်ိဳးစံုကို ေန ျပည္ေတာ္က တစ္ဖက္ကမ္း ခပ္ ေအာင္တတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္ သည္။ ႐ိုး႐ိုးအအ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သည္ အလွအပမဖက္ လူရွစ္သန္း တာဝန္ကို ေန႔စဥ္ထမ္းေဆာင္ကာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း ကို တပ္မက္ေနပံုရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေကာင္းကင္ယံ ထက္ မိုးသားတိမ္လိပ္တုိ႔ ညိဳ႕မိႈင္း အုံ႔ဆုိင္းလာေလၿပီ။ အလိုက္ မသိေသာမိုး သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ သို႔ ၿငိဳးမာန္ဖြဲ႕ကာ သဲသဲမဲမဲရြာခ် မည့္ဟန္ျပင္ေန၏။ ႏွလံုးသား ထက္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္သည္ အလိုက္မသိေသာမိုး ေၾကာင့္ ပိုမိုဖ်ားနာရေတာ့မည္။ ပိုမိုဖ်ားနာလာေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ေတာ္၏ ပလက္ေဖာင္းက်ဥ္း က်ဥ္းထက္မွ မိဘျပည္သူမ်ား သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နည္း တူ ေသလုေျမာပါး နာမက်န္းဆဲျဖစ္ သည္။။
7Day Daily

0 comments:

Post a Comment