Monday, April 28, 2014

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင္ MERS ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၁၀၀)ဦး ျပည့္သြား

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင္ MERS ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၁၀၀)ဦး ျပည့္သြားၿပီျဖစ္၊ ယခုလအတြင္းေသဆံုးသူ(၃၉)ဦးအထိရွိခဲ့ၿပီး လူအမ်ားစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ျမင့္တက္လာ

Eleven Media Group