Wednesday, February 26, 2014

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္၊ မသင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ သမၼတ ၫႊန္ၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ၂၀၁၄
ဘာသာေျပာင္းျခင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို လိုအပ္ပါ က ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ ႏိုင္ ငံ ေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္က မဇိၩမကို အတည္ျပဳသည္။

ယင္းတုိ႔ကို အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(ဗဟို)က မျဖစ္မေန ျပ႒ာန္းေပးေစလိုသည့္ လက္မွတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ သမၼတထံ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့၍ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ျပ႒ာန္းသင့္ မသင့္ဆိုတာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စဥ္းစားသံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးက ျပ႒ာန္းေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ထိုကိစၥမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၏ ဥပေဒျပဳခြင့္တြင္ တိုက္႐ိုက္မပါ၀င္၍ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ျဖစ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ လိုအပ္သလို စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ေပးပို႔ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“နက္နဲသိမ္ေမြ႕တဲ့ ကိစၥမ်ား”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ၫႊန္းဆိုသည္။

ယင္းအေရးကို သံဃာအခ်ိဳ႕ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား သေဘာမေတြ႕ဟု မိန္႔ၾကားသည့္ ရဟန္း ေတာ္အခ်ိဳ႕လည္း ရိွသည္။ ထုိဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီဆိုသည့္ အယူအဆမွာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေရွ႕တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ မျဖစ္ သင့္ဟု ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟက မဇၩိမကို မိန္႔သည္။ ထိုအေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုရိွ သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးအားသာခ်က္လည္း ရိွသည္ဟု သံုးသပ္သည္။

“အမ်ိဳးသားေရးမွာ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီက်ေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔က မႀကိဳက္ဘူးကြ။ အစြန္း ေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေၾကာင့္ ဒို႔ဗုဒၶဘာသာေတြ သိကၡာက်တယ္ကြ။ ႏိုင္ငံနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံ တကာျမင္ ကြင္းမွာ သိကၡာက်တယ္ကြာ။ ဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးမွိန္တယ္ကြာ”ဟု ဦးပညာသီဟက မိန္႔သည္။

မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကမူ ထုိသို႔ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ေကာင္း က်ဳိး ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဦး၊ တစ္ဖဲြ႕၊ တစ္ဘာသာကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ အဆိုပါဥပေဒတို႔၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေကာင္းလွ်င္မူ စာရိတၱႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည့္အစြမ္း ရိွမည္ဟု ျမန္မာမြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခင္က သံုး သပ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားအားလံုး ခံစားႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း သတိေပးသည္။

“လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒ ေကာင္းတယ္။ ေကာင္းေသာ္ျငားလည္း ဒီဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ တကာ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းနဲ႔ ညီသလား၊ ဒါလည္း တစ္ဖက္က စဥ္းစားဖို႔လိုတာေပါ့ေလ”ဟု ၄င္းက ဆို သည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဖိႏိွပ္မႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးဖူးသည့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ ေဒသတြင္း၌ရိွသည့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ မန္၀ိုင္းႀကီးဒုကၡသည္စခန္း တာ၀န္ခံ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာခါးလိကမူ ဘာသာအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမျပဳ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု ဆို သည္။

တရားေရးပညာရွင္တို႔ကမူ မည္သည့္ဥပေဒျဖစ္ေစ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တရားမွ်တစြာ က်င့္သံုးႏုိင္ေရး သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။

“ဒီဟာျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကိုလည္း ျပန္ၾကည့္ရမယ္။ ဒါေတြ က ျပႆနာရဲ့ အျဖစ္မွန္မဟုတ္ဘူးဗ်။ ျဖစ္ေနတာက ဖန္တီးမႈေတြပဲ”ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦး ေရာဘတ္စန္းေအာင္က သံုးသပ္သည္။

ထိုေတာင္းဆိုမႈသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕၌ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒျပ ႒ာန္း ေရးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတထံ သို႔ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱတိေလာက ဘိ၀ံသက လက္ မွတ္ထိုး ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ စာမိတၱဴေပးပို႔မႈကို အတည္မျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း ဥပေဒေလးခုကိစၥ မွန္ကန္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးတံဆိပ္ျဖင့္ အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ စာအရ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ ျပ႒ာန္းလိုသည္ ဟု ေတြ႕ရသည္။
ၪဏ္လိႈင္လင္း၊ မင္းမင္း
Mizzima - News in Burmese