Thursday, February 13, 2014

သံသယစိတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့၍ ညီၫြတ္ေရးပ်က္ျပားခဲ့၊ ႏုိင္ငံေရး ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္မည္ဟုယံုၾကည္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၁၂
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အခ်င္းခ်င္း သံသယစိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့၍ မညီၫြတ္မႈ၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္၀ဲ အင္အားစု ညီၫြတ္ေရးဆိုကာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ေသာ္လည္း ပင္ကို စိတ္မ်ားက အခ်င္းခ်င္းသံသယစိတ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ညီၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားကာ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ဒုကၡဆင္းရဲျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကသူရဦးတင္ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္ ဒို႔႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ ၌ ျပဳလုပ္သည့္ (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားအဖြင့္ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မဆလေခတ္၊ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ မေျဖရွင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား သည္ မိမိအေျခခ်နယ္ေျမမ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ယေန႔တိုင္ႀကံဳေတြ႕ေန ခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

' မညီၫြတ္မႈ၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ့္ေသြးသားခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး၏အ က်ဳိး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးကို ေထာက္ထား ႏိုင္ၾကဖို႔ သတိသံေ၀ဂေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳအဆိုးသံသယ ကို ျမင္လာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ဖို႔ နီးကပ္လာတဲ့ သတင္းေကာင္း မ်ား ၾကားရသျဖင့္ စိတ္သက္သာရာရေနၾကပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကလည္း စုေပါင္းကာ အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ႏိုင္သမွ် အားစုကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရင္ၾကား ေစ့ေရး ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ ' ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္၊ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူကာ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေအာင္ျမင္ ရန္တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူတို႔၏ အခန္းက႑သည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ရာတြင္ ေက်ပြန္ျခင္းလည္းမရွိ၊ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္၍ အမွားျပဳလုပ္ လွ်င္ ျပည္သူတို႔က ျပည့္စံုတည့္မတ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း ပ်ဳိးေထာင္ ျပဳျပင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အင္အားသည္ အဓိကျဖစ္သည္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ထူေထာင္ေသာ ႏိုင္ငံ၏အစဥ္ အလာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အျပန္ အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ျခင္းကို နားလည္မႈရွိလွ်င္ပိုမို၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အစဥ္ၾကည္ျဖဴ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

(၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီး သည္အဆင္ေခ်ာ၍ တိုးတက္ လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အခက္ အခဲျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တင္းက်ပ္ လြန္းကာ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခက္ခဲေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲကာ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘက္စံုတိုးတက္ျမင့္မားလာပါေစေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းေျပာ ၾကား ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ ဒို႔႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာမွ သံတမန္မ်ား ႏွင့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနား ရွမ္း အိုးစည္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသား႐ိုးရာအက ၿပိဳင္ပြဲမွ ဆုရရိွသူမ်ားကို ဆုမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ရန္ႏိုင္
စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ