Sunday, February 2, 2014

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားမျပဳ


ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ထုတ္ ယူနတီဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ပါသတင္းကို ေတြ႔ရစဥ္

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ၎၏သေဘာသာျဖစ္ၿပီး အစိုရအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ Weekly Eleven သတင္းဂ်ာနယ္ သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဦးအုန္းျမင့္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ သူ႔သေဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး။ ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္ အေနနဲ႔လည္း သူ႔ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္သူေတြ အထင္မမွားေအာင္ ျပန္လည္ရွင္းျပသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး သမားကိုမွ ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုပဲ ဆန္႔က်င္ပါ က ေထာင္ထဲပို႔မည္ အပါအ၀င္ အျခားေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ထုတ္ ယူနတီဂ်ာနယ္ အတြဲ ၃ အမွတ္ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္နည္းတူ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ၎ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႐ုပ္သံဖိုင္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ သမၼတ၏ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အထင္အျမင္ လြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ၎၏ Facebook ၌ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေစတနာပ်က္ေအာင္ မလုပ္ရန္၊ ဘုကလန္႔မလုပ္ရန္ မွာၾကားၿပီး ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ပါက ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ လံုး၀ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ယူနတီဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

“ဘာႏုိင္ငံေရးသမားကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔မွတ္ထားၾက။ ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ဆုိၿပီး နယ္တကာလွည့္ၿပီး ပါး႐ိုက္ရဲတယ္ကြဆုိၿပီး မိန္႔ခြန္းလာေျပာတာ။ ရွင္းတယ္ေနာ္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွလည္း မေၾကာက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္အခုမွ ႏုိင္ငံေရးစကား စေျပာတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးစကားဆုိတာ တက္ေနတဲ့အစိုးရအေပၚမွာ ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္ တြယ္မွာပဲ။ ပါးစပ္နဲ႔ တြယ္လုိ႔မရရင္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္မွာပဲ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီလိုပဲက်င့္သံုးေနတယ္။ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ေကာင္ ဆုိရင္ သြားမင္းအခ်ဳပ္ထဲေန။ ငါတုိ႔ အစိုးရထြက္ရင္ မင္းထြက္ဒါပဲ။ အဲဒါ မင္းတုိ႔ တရား၀င္ေဘာင္ထဲ က ေျပာႏိုင္တဲ့ေကာင္ေတြေျပာ။ ေျပာခြင့္ေပးထားတယ္ေျပာ။ ေျပာခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔သိေအာင္ ေျပာေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခါးၾကားမွာ ေသနတ္ထုိးၿပီးေတာ့ ပခုံးေပၚမွာ ေသနတ္ လြယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပဲဟာ။ ဘာမွမတိုးတက္ဘူးေျပာ။ ေသာက္႐ူးေတြေျပာေနတာ။ ခင္ဗ်ား တုိ႔ ေသာက္႐ူးေတြေျပာတာ မယံုနဲ႔။ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့လူေတြအကုန္ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီး ဘယ္သူေဆာက္ခဲ့လဲေမး၊ စစ္တပ္ကေဆာက္ခဲ့တာ။ အဲဒီၿမိဳ႕ႀကီး ဘယ္သူတည္ေထာင္ခဲ့လဲ၊ စစ္တပ္ကတည္ခဲ့တာ။ ဒီလမ္းမႀကီး ဘယ္သူေဖာက္ခဲ့လဲ။ စစ္တပ္ကေဖာက္ခဲ့တာ။ စစ္တပ္က မဟုတ္တာေတြ လုပ္ေနတယ္။ ေျမေတြသိမ္းၿပီး မဟုတ္တာလုပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့လူေတြက ဘယ္လိုလူေတြလဲဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တစ္ေန႔သေဘာေပါက္လာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ကူညီမွာ၊ ဘယ္အစိုးရတက္မွ ကူညီမွာ၊ အလကားေျပာတာ။ တ႐ုတ္က ကူညီတယ္ဆုိတာလည္း သူအက်ဳိးအျမတ္ရ လို႔ ကူညီတာ။ အဲဒီေတာ့ သူမ်ားပါတီေတြ အရမ္းကာေရာ ေလွ်ာက္ေျပာတာ ခင္ဗ်ားတို႔ နားမေယာင္ နဲ႔။ ေယာင္ေယာင္မေယာင္ေယာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရက ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ မဲႏိုင္ၿပီး ေနရာရလာတာ” ဟု အထက္ပါ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကိုယ့္လမ္းကိုကိုယ္ေလွ်ာက္ရမယ့္လူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘုကလန္႔မေျပာနဲ႔။ ကန္႔လန္႔တုိက္ မေျပာနဲ႔။ ေျပာရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔အတြက္ တစ္ျပားမွလုပ္မေပးဘူး။ တုိင္ခ်င္တဲ့ေနရာ တုိင္လို႔ရတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တုိင္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္မေရာက္ေသးလို႔ပါ ေျပာလိုက္႐ံုပဲ ရွင္းတယ္ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ေစတနာ ပ်က္ေအာင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ မေျပာနဲ႔။ သူမ်ားေတြ ေျပာေနတယ္။ ဘယ္သူအာဏာရရင္ ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္ဆုိတာ အလကားေျပာေနတာ။ ႐ူးလုိ႔ေျပာေနတာ။ အေကာင္းဆုိရင္ ဒီစကား ယံုစရာကို အေၾကာင္းမရွိဘူး” ဟု ၎ကဆုိသည္။

“ကိုးလိုးကန္႔လန္႔တုိက္ၿပီး ေလွ်ာက္ေျပာေနတဲ့သူေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔မဆုိင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔က တန္းစီလွည့္တာလည္း မေျပာဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၾကာင္းလည္း မေျပာဘူး။ အာဏာရတဲ့အေၾကာင္းလည္း မေျပာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တန္းစီလွည့္တာလည္း မေျပာဘူး။ ႀကိဳက္သေလာက္လွည့္၊ မေက်နပ္ရင္ လဲေသ၊ ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာေတာ့ လုပ္ေပးတယ္” ဟု ဦးအုန္းျမင့္က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ထိုကဲ့သို႔ မေျပာသင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္သူအေပၚ သေဘာထားကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
Eleven Media Group