Monday, January 13, 2014

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနက လိုက္နာမည္

နဝမအျကိမ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိုးသမီး ကိုယ္စားလွယ္နွစ္ဦး ပထမဆံုးအျကိမ္တက္ေရာက္စဉ္။ ဓာတ္ပံု - ေမာင္ပိုင္
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃
ျငိမ္း ခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္မွ ျပင္ ဆင္ျပ႒ဌာန္းမည္ဆိုပါက ျပည္ ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေျကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီး ဌာနမွ ဗိုလ္မႉးခ်ုပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ က ေျပာျကားသည္။ ဇန္နဝါရီ၁၃ရက္ က က်င္းပ ေသာ ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ နဝမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန့ တြင္ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစု ေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ နည္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈အရ အေရးယူ  ခံရမႈမ်ားရွိေနေသာေျကာင့္ ဥပေဒအား ျပန္လည္စဉ္းစား သံုးသပ္ေပးရန္ အစီအစဉ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖျကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္ လည္ခြင့္ဥပေဒဟာ ျပည္ေထာင္ စုလွြတ္ေတာ္က အတည္ျပုထား တဲ့ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ေျကာင့္ မို့လို့ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကပဲ ျပင္ဆင္ျပ႒ဌာန္းမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ ေတာ္တို့ လိုက္နာ ေဆာင္ ရြက္ သြားမယ္””ဟု ယင္းကျပန္လည္ ေျဖျကားခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ ခြင့္ ျပုမိန့္ေတာင္းခံျခင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွျငင္းပယ္မႈ မ်ား ရွိေနေသာေျကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား အား အခ်ိန္နွင့္ တစ္ေျပးညီ ခြင့္ ျပုမိန့္ခ်မွတ္ေပးနိုင္ျခင္းရွိမရွိ ကိုလည္း ဦးေအာင္ဇင္က ေမး ျမန္းတင္ျပခဲ့သည္။

ပုဇြန္ေတာင္ျမို့နယ္ မဲဆနၵ နယ္မွဦးေအာင္ဇင္က ““ျငိမ္း ခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း စြာစီတန္းခြင့္ကို ခြင့္ျပုထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကဥပေဒ မ်ားအရ ခြင့္ျပုထားျပီးျဖစ္ေန တဲ့ဥပေဒကို ခြင့္ျပုမိန့္ေတာင္း ခံျခင္း မေတာင္း ခံျခင္း ဆိုတာ ဟာ ဥပေဒရဲ့အထက္မွာ ခြင့္ ျပုသူဟာေရာက္ရွိေနတယ္လို့ ယံုျကည္ပါ တယ္””ဟု တင္ျပခဲ့ သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္ လည္ ခြင့္ကိုဥပေဒအရ ခြင့္ျပုထား ျပီးျဖစ္ေသာေျကာင့္ ခြင့္ျပုခ်က္ ပါမစ္ကို ထပ္မံ ေတာင္း ဆိုရန္ မသင့္ဟု ၄င္းအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ မိပါေျကာင္းလည္း ဦးေအာင္ ဇင္က လွြတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ ေဆြးေနြးခဲ့သည္။

အဆိုပါေမးျမန္းခ်က္ မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ဗိုလ္မႉးခ်ုပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ျငိမ္းစု စီေလွ်ာက္ ထားခ်က္အားမျပုလုပ္မီ အ နည္းဆံုးငါးရက္အလိုတြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုေျကာင္း၊ ျမိဳ႔နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴကလက္ခံ ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ျမို့နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီး ဌာန၏ခြင့္ျပုခ်က္အရ ခြင့္ျပု ခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း(သို့)ခြင့္ျပု ရန္ျငင္းပယ္ျခင္းတို့ကိုျပုလုပ္ လ်က္ရွိေျကာင္း ရွင္းလင္းေျဖ ျကားခဲ့သည္။

ယင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၁၈နွင့္ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ျပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ သူကိုဒီျငိမ္းလင္းက ““မတရား တဲ့ဥပေဒေတြကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္သင့္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္ ေတာ္တို့ အျမဲေတာင္းဆိုေန တာပါ။ ပုဒ္မ၁၈ဆိုတာက ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ျပင္ဆင္ သင့္တဲ့ဥပေဒတစ္ခုပါ။ ျပည္ သူ့ေတြရဲ့သေဘာထားဆႏၵ ကိုသူတို့အေနနဲ့ တကယ္ေလး စားတယ္ဆိုရင္ အျမန္ဆံုးျပင္ ဆင္သင့္တယ္””ဟု ေျပာသည္။

ခြင့္ျပုမိန့္ေလွ်ာက္ထား သူသည္အခ်က္အလက္ျပည့္ စံုစြာ ေလွ်ာက္ထားပါေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရက္ ထက္ ေနာက္က် လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္ ထားသည့္ ေန့ရက္၊ စုေဝးမည့္ ေနရာမ်ားနွင့္ လွည့္လည္မည့္ ေနရာမ်ား သည္ လံုျခံုေရး အေျခ အေနအရခြင့္ျပုနိုင္သည့္ အခ်ိန္နွင့္ေနရာမဟုတ္ျခင္း၊ ထိုေန့ရက္မ်ားတြင္ အေရးျကီး ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေန ရျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္မည့္ အေျကာင္း အရာသည္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအး ခ်မ္း သာယာေရး ကို အေနွာင့္ အယွက္ျပုသည့္ အေနအထား တို့ကိုေတြ႔ရွိရပါက ခြင့္ျပုမိန့္ ေပးနိုင္ျခင္း မရွိေျကာင္း သိရ သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းခြင့္ ဥပေဒ သည္ ၂၀၁၁ခုနွစ္မွ စတင္ကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပ ေဒ အမွတ္(၁၅)အရျပ႒ဌာန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ေရႊရည္မဥၨဴ
Yangon Media Group