Friday, January 3, 2014

သိန္းတစ္ေထာင္ သံုးစြဲခြင့္ ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ဟု တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ေ၀ဖန္ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခ်င္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ ကို သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့ရာ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆံုး ရွိသည့္ ဗမာလူမ်ိဳးစု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးတြင္သာ ပိုမို အားေကာင္း ေစႏိုင္သည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

သိန္းတစ္ေထာင္ကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အနက္မွ သံုးဦးတို႔ ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႕ကာ ပူးေပါင္း သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ ယင္းက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ စတင္သံုးစြဲခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ …

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဥပေဒ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိဘဲ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ လိုက္ၿပီဆုိပါ က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔မွ ၁၄ ရက္ အၾကာတြင္ သမၼတ လက္မွတ္ မထိုးဘဲ အတည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ဦးရွိၿပီး စစ္သားပါ၀င္သည့္ ဦးေရ ၁၁၀ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၂၁၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၃၈ ဦးတို႔ အပါအ၀င္ ဗမာလူမ်ိဳးစု မဲဆႏၵနယ္သည္ ၂၇၃ ခုရွိၿပီး တိုင္းရင္းသား မဲဆႏၵနယ္ မ်ားသည္ ၄၇ ေနရာရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဒသဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ခ်ေပးသည့္ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္၏ အသံုးျပဳမႈ၊ အက်ိဳးရွိမႈမ်ားအေပၚ ခ်င္း အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇိုဇမ္က ““အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တကယ္ က်က်နန လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာရမယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေနနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့အခါ သံုးမွာပဲေလ။ ဒီလိုပဲ ျဖစ္သြားမွာပဲ။ သူတို႔က အမ်ားစု ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ ႀကီးစိုးတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔ အာေဘာ္ႀကီးပဲ လႊမ္းမိုးမွာေပါ႔။ တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္ ျဖစ္ပါ႔မလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စိုးရိမ္တာေပါ႔။ ဗမာလူမ်ိဳးစု မ်ားေနေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မရွိတာ ထက္စာရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ေနရာမွာ စနစ္တက် လုပ္ဖို႔ စိုးရိမ္တာက ဒီပိုက္ဆံေတြကို စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ လုပ္တဲ့ေနရာကို စိုးရိမ္မိတာပါ””ဟု ေျပာသည္။

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ သံုးစြဲခြင့္ ေပးျခင္းအေပၚ ““လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးေပါင္းက ၃၃၀ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ပါ၀င္တယ္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးက၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ျဖစ္ေနေတာ့ မ်ားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ႔။ ခုသိန္းတစ္ေထာင္က လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေပးတာပါ။ ဒါကို ပါတီ တစ္ခုရဲ႕ ပါတီစည္း႐ံုးေရး၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို ေရွး႐ႈၿပီး ေပးမယ္ဆိုရင္ သူ႔ပါတီအတြက္ လည္း အလားအလာေကာင္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ တန္ျပန္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္”” ဟုအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သိန္းတစ္ေထာင္ ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳကာ လုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ယင္းကိစၥအား အခြင့္အေရးယူကာ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တလြဲစီ ျဖစ္သြားႏိုင္ကာ ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္ မ်ားအား အမွန္တကယ္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္လွ်င္ သိန္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ ျပဳလုပ္မႈ အား ေသေသ ခ်ာခ်ာ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို နမူနာ ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ အမ်ိဳးသား ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပါတီဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္က““လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြပါတဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕က အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရွိတာေပါ႔ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအဖြဲ႕က ေငြေၾကးကို ကိုင္သံုးစြဲတာ မဟုတ္ေပ မယ့္ ပါ၀င္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ေတြက ဘယ္ဟာကို ဦးစား ေပးရမယ္၊ ဘယ္ဟာကို ဦးစား မေပးရဘူးဆိုတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အပိုင္းလည္း လုပ္ရတာေပါ႔ေနာ္။ တကယ္လို႔မ်ား သိန္းတစ္ေထာင္၊ သိန္းႏွစ္ေထာင္၊ သိန္းသံုးေထာင္ စသည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို လႊတ္ေတာ္က စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုရင္ လုပ္ရမွာ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ အဲဒါက ျပည္သူဗဟိုျပဳတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွာ တကယ္စစ္မွန္ တဲ့ ျပည္သူလူထု လုိလားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ ပါ၀င္ဖို႔လုိတယ္။ အဲလိုပုဂိၢဳလ္ေတြ ပါ၀င္ရင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးေၾကာင့္ ဘာညာ မရိွေတာ့ဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေထာက္အကူျပဳ မယ့္ ေကာ္မတီဟာ ျပည္သူဗဟို ျပဳဖို႔လိုတယ္။ အဲလိုပဲ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုတို႔၊ ရပ္ကြက္တုိ႔မွာရွိတဲ့ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဟာ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳဖို႔ လိုတယ္။ အဲသလိုဆိုရင္ သူတို႔တင္ျပတဲ့ အေသးစား လုပ္ငန္းေတြက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ မွာလည္း မပါဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း မပါဘူး။ စသည္ျဖင့္ လူထုလိုလားတဲ့ အခ်က္ေတြကို လူထုဗဟိုျပဳ တဲ့ ေကာ္မတီက တိက်တဲ့ အခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ဘက္က ပါ၀င္တဲ့ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲ ႀကီးၾကပ္ေပးရတာေပါ႔ေနာ္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ေတာ့ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းက ပတ္သက္မႈ မရွိဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမယ္။ ဒါနဲ႔ ဒါႀကီးကို အခြင့္အေရးယူၿပီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရင္ေတာ့ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ တလြဲစီ ျဖစ္သြားႏိုင္တာေပါ႔။

လာမယ့္ ၂၀၁၄ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ကာလမွာ ဒီေကာ္မတီဟာ ဒီသိန္းတစ္ေထာင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္က ၀င္မယ္။ အဲဒီေတာ့ စစ္မွန္မႈရွိ၊ မရွိကို လူထုက ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၂၀၁၄၊ ဧၿပီလကစတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြဟာ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေထာက္ အကူျပဳ အစစ္အမွန္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လိုခ်င္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေကာ္မတီကို တကယ္ အစစ္အမွန္ လုပ္ေနတဲ့ ေကာ္မတီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တယ္။ ဟိုအေဆာင္ အေယာင္ေတြ၊ အဆြယ္အပြားေတြပါတဲ့ ေကာ္မတီ မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။

အစိုးရလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခုထိ ပြင့္လင္းတယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ အဲေတာ့ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္က ဒီလိုဘတ္ဂ်က္ဟာ တကယ္ပြင့္လင္း ျမင္သာတယ္ဆို လူထုကလည္း ယူစစ္ႏိုင္တယ္။ သူတို႔ သိေအာင္လည္း ထင္သာျမင္သာ ဆိုင္းဘုတ္ ကပ္ထားတယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ငန္းရဲဲ႕ စာရင္းဇယားကို စစ္မွန္တဲ့အဖြဲ႕က လူထုပါတယ္ဆိုရင္ သိန္းတစ္ေထာင္ ဆိုတဲ့ အင္မတန္ ေသးငယ္တဲ့ ဥစၥာေလးကို ဒီလို လုပ္လို႔ရၿပီဆိုရင္ သိန္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေန တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ လိုတယ္။ စီမံကိန္းႀကီးကို အခုထိ ဘာမွန္းမသိ၊ ညာမွန္းမသိ သံုးေနၾကတယ္။ ဘယ္လိုမွလည္း မျပေသးဘူး။ ဒါေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘက္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရတဲ့ သိန္းတစ္ေထာင္က ဘယ္ေလာက္ထိ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိလဲ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိလဲလို႔ သံုးသပ္မယ္ဆုိရင္ သိန္းေပါင္း၊ သန္းေပါင္း မ်ားစြာရတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို လက္ေတြ႕ ထုတ္ရေတာ့မယ္။ လမ္းေတြ၊ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးတဲ့ဟာေတြ၊ ဒါေတြကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေထာက္ျပမယ္ဆိုရင္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းဟာ ျပည့္သြားႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္က နမူနာျပတဲ့ဟာ လုပ္ေပးၾကပါ””ဟု ေျပာသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) ကလည္း ““ဒီအေျခအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခုနကေျပာ တဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ ၾကားမွာ ေျပာေနတဲ့ အရာက မွန္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတဲ့ လူေတြက ၃၃၀ ရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၄၀ ေက်ာ္ ေလာက္မွာပဲ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ နည္းေနတာေပါ႔။ ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ႀကံ႕ခိုင္ေရးက ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတာေပါ႔ေလ။ ဒီအေျခအေန အေပၚမွာရရွိတဲ့ ပမာဏက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ အခ်ိဳးအစားနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆို မွန္ပါတယ္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးဘက္က မ်ားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေပးလိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံ သိန္းတစ္ေထာင္က ဒီျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္က ေပးတာပါ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ပဲ။ ဒီလူေတြကို ပါတီတစ္ခုရဲ႕ ပါတီစည္း႐ံုးေရး၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို ေရွး႐ႈၿပီး ေပးမယ္ဆုိ သူ႔ပါတီအတြက္ အလားအလာေကာင္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ သူဆိုရင္ ဒီပိုက္ဆံ သိန္းတစ္ေထာင္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၾကားထဲမွာ ျပႆနာ မေပၚေပါက္ဘူး။ ျပည္သူလူထုက မယံုမၾကည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီတစ္ခုရဲ႕ လက္နက္ အသံုးျပဳတဲ့ ပံုသဏၭာန္ ျဖစ္လာရင္သာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၾကားမွာ ျပႆ နာ ေပၚေပါက္မွာပါ”” ဟု ျမန္မာသံ ေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း (ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က ““အန္တီ့ အေနနဲ႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြက ျပည္သူေတြကို  နားလည္ ေအာင္ရွင္းျပရမွာေပ့ါ။ ဒါဟာ ပါတီရဲ႕ပိုက္ ဆံမဟုတ္ဘူး။ ပါတီရဲ႕လုပ္ငန္း မဟုတ္ ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြက နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီလိုအထင္လြဲမွား မႈေတြလည္း ေပ်ာက္သြားမွာေပ့ါေလ။ အဓိကအေရးႀကီး တာေတာ့ တကယ္ျပည္သူ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံု ေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေမးတာမွန္ေသာ္ လည္းပဲ ဒါျပည္သူလူထုရဲ႕ ေငြျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ မိမိပါတီအတြက္ အာဏာရေရးအတြက္ ေကာင္းစားေရး အတြက္ ဒီေငြကို အသံုးခ်တာမဟုတ္ဘဲ နဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္မွန္စြာ၊ မွန္ကန္စြာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္ျမင္သာ သာ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိလို႔ရွိ ရင္ေတာ့ ဒီနားလည္မႈ အထင္ျမင္လြဲမွား မႈေတြလည္း မၾကာခင္ေပ်ာက္ သြားမယ္လို႔ အန္တီထင္ပါတယ္”” ဟုေျပာသည္။

ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)က ““အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေပါင္း ၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ လုပ္တာေပါ့ေနာ္။ အမ်ဳိးသားကေတာ့ ဥကၠ႒ေနရာ တာ၀န္ယူတာေပ့ါေနာ္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ နာယကေပ့ါ။ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒုဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရး မွဴးေပ့ါေနာ္။ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ေခၚၿပီးေတာ့ တာ၀န္ခံၿပီး လုပ္ရမွာ ဆုိေတာ့ေလ။ အန္တီတို႔ၿမိဳ႕နယ္ ကေတာ့ သိန္းတစ္ေထာင္ကုိ ရပ္ကြက္ အႀကီး၊ အေသး၊ အလတ္သံုးခု ခြဲလုိက္ၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္လည္း က်ယ္တယ္။ လူဦးေရလည္း မ်ားတယ္ ဆိုတဲ့ ရပ္ကြက္ကို သိန္း ၁၅၀ လ်ာထားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရပ္ကြက္အလတ္ေပ့ါ။ ၆ နဲ႔ ၈ အဲဒါ ကေတာ့ သိန္းတစ္ရာ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ အန္တီတို႔ ကမၻာေအးလိုေပါ့။ ဘုရားေရွ႕ ရပ္ကြက္က်ေတာ့ သိန္း ၅၀။ တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ ကေတာ့ သိန္းတစ္ေထာင္အထိ အဲဒီလို ခြဲလိုက္တယ္။ အန္တီတို႔မွာ လုပ္ေပး တဲ့ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက လူေတြ အားလံုးက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႐ံုးသံုးစရိတ္သံုးႏုိင္ တယ္ဆိုေပမယ့္ အန္တီတို႔က မယူေတာ့ဘူး”” ဟု က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။

ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း (မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)က““ သံုးစြဲဖို႔အတြက္ ရပ္ကြက္ေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈႈင္းၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္ေတြက လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တင္ထားတဲ့ Project ေတြရိွတယ္။ အဲဒီ Project ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ တင္ထားၿပီးၿပီ။ လႊတ္ေတာ္က မခ်ေသးဘူး။ အဓိက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရး က်န္းမာေရးေတြနဲ႔ ေနာက္အျခားသူတို႔ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Project ေတြထဲမွာမွ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ တင္ထားပါတယ္။  Project လုပ္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြတကယ္ကုိ  လိုအပ္ တာနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္တာ၊ လႊတ္ေတာ္ ခ် ေပးဖို႔ေျပာတာေတြ ခ်ေပးတာပါ”” ဟု ေျပာသည္။

ဦးသိန္းၫႊန္႔ (သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က သိန္းတစ္ေထာင္ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ သိန္း တစ္ ေထာင္ကို သံုးတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္တယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာပါတဲ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္း ေရ၊ လမ္း၊ ပညာေရး၊ အေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူလူထု အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ရဲ႕ လူထုသေဘာထား၊ ဆႏၵ၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ အားလံုးကို စုၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ၿပီးၿပီ။ အဲဒီေန႔မွာ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ ပါတဲ့သူေတြက ဘယ္လုပ္ငန္း ဘယ္လုပ္ငန္းလဲ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသြားၿပီ”” ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းအဖြဲ႕