Monday, January 20, 2014

ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး


၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ က ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ တီးတိန္လူထု တက္ေရာက္ေသာ လူထု ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ”ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရဘူး ဆိုေတာ့ ဒါ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ လူေတြက ေျပာတဲ့ စကား ပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ဘူး။ လူငယ္ေတြ ႏုိင္ငံ ေရးမလုပ္ဘူး ဆိုရင္ ကြၽန္မတုိ႔ ဒီမုိကေရစီ မထြန္းကားႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မကေတာ့ အဲဒါကို လံုးဝ ဆန္႔က်င္ပါ တယ္ လုိ႔ ေျပာပါ ရေစ။

ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကပါ။ ႏုိင္ငံေရးသိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပင္”ႏုိင္ငံေရး ကို ေၾကာက္လုိ႔ မျဖစ္ဘူးေနာ္။ ႏုိင္ငံေရး ကိုေၾကာက္ ေအာင္လုိ႔ ကြၽန္မတို႔ကို ေခါင္းထဲကို ႐ိုက္သြင္းထား တာဟာ ေတာ္ေတာ္ကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အေတြး အေခၚေတြကို ေခါင္းထဲ ကျပန္ ထုတ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ေၾကာက္ စရာ မဟုတ္ဘူး။ လူတုိင္း လူတိုင္းနဲ႔ ဆိုင္ တယ္” ဟုလည္း ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသား မ်ား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရဟု လႈံ႕ေဆာ္မႈမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတုိင္ ခင္ ပထစ အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင္က ဗမာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား သမဂၢတို႔ကို ရည္စူးၿပီး ကိုယ့္စာ ကိုယ္က်က္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံ ေရး မလုပ္ဖို႔ေျပာဆုိတတ္ပါသည္။ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီး ပညာေရး စနစ္မွာ ကိုလိုနီ ပညာေရး စနစ္ျဖစ္သည္ဟု သမဂၢမ်ားက ဆန္႔က်င္ လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဖဆပလ အစိုးရ၊ ေနာက္ ပထစ အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ လူငယ္ မ်ား၊ ေက်ာင္း သားမ်ား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ဖို႔ကို အျပင္း အထန္ တိုက္တြန္း လာခဲ့၏။ စင္စစ္ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ဖို႔ တုိက္တြန္းေသာ အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွာ ကိုလုိနီ ေခတ္က ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ မ်ားခ်ည္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဦးႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဗေဆြတို႔ သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကဲ့သို႔ပင္ တကသ၊ ဗကသ စေသာ သမဂၢမ်ားမွ ေပါက္ပြားလာ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမွ ထြက္ေသာအ ခါ ႏုိင္ငံေရး ေလာကသို႔ ေဇာက္ခ် ဝင္ခဲ့၏။

တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးသို႔ အစု အၿပံဳလုိက္ ေရာက္သြားၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆိုလွ်င္ ဦးႏုက ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ေျခစံုပစ္ ဝင္သည္ ႏွင့္ သူလည္း တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး သို႔ဝင္ ေရာက္ ကာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္မည္ဟု ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ဦးႏုက ကိုေအာင္ဆန္းကို တကၠသိုလ္ တြင္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ေနခဲ့ ရန္၊ ေနာင္ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ထြက္ေပၚ ဖို႔ ေက်ာင္းတြင္ ထားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေရေက်ာ္ ရွိ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး ႐ံုးခန္း သို႔သြားကာ ႏုိင္ငံ ေရး ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ေလေတာ့ သည္။ ဦးဗေဆြ၊ ဦးရာရွစ္၊ ဦးႏု စသူ မ်ားမွာ ေက်ာင္းသား ဘဝကတည္းက ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရန္ ထုိေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဟန္႔တားသည့္ အခါ သူတို႔လည္း ေက်ာင္း သား ဘဝက ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား ဟု ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခ်ပေသာအခါ သူတို႔က သူတို႔သည္ ကိုလိုနီေခတ္ ကနယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေခတ္ တြင္ အမ်ဳိး သား အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ မလိုဘဲ ကိုယ့္ စာသာကိုယ္ က်က္ၾကရန္ အေၾကာင္း ျပေျပာဆိုခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလေခတ္ က ပညာေရး မွာလည္း လြတ္လပ္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ သမဂၢ မ်ားကို တရားဝင္ပိတ္ ပင္ တားဆီးျခင္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း ဗကသ၊ တကသ၊ ရကသ စေသာ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးသည္ စာမသင္ ဘဲေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အစိုးရ အတိုက္အခံမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆ ပလ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက တစ္သမတ္ တည္း ဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကေလသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရ။ လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရ ဟူေသာ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခ်က္မွာ အ ဆံုး စြန္ ေရာက္ ရွိသြားေတာ့၏။

ဇူလုိင္ ၇ ရက္ အေရးေတာ္ပံု တြင္ ေက်ာင္းသား ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို ဗုိလ္ေနဝင္း အစိုးရက ေသြးေခ်ာင္း စီးေအာင္ ပစ္သတ္ၿပီး သည့္ ေနာက္ ထုိေက်ာင္းသား မ်ားမွာ တကသ အေဆာက္အဦ ထဲမွ ေမြးဖြား လာသူမ်ား ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ ဖန္တီးသည့္ ေနရာ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ဇူလုိင္ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ ၍ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ စစ္အာဏာ ရွင္တို႔၏ ရန္သူျဖစ္လာသည္။ သမဂၢ မ်ားကို သူတို႔၏ ရန္သူ မ်ားဟု သတ္ မွတ္ကာ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုအထိ ဖိႏွိပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရမည္ဟု ရဲရဲရင့္ရင့္ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေၾကြးေၾကာ္ လုိက္သည့္ သူမ်ားတြင္ ယခု ေနာက္ဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာ အထင္ရွား ဆံုးျဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ထက္ေစာၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၊ စာေရးဆရာ မ်ားရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ဝဲႏုိင္ငံ ေရးသမားမ်ား၊ လက္ဝဲ စာေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေခတ္ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆိုေသာ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သား မ်ားထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာ ေက်ာင္းသား မ်ား ႏုိင္ငံေရး လုပ္ဖို႔ အျပတ္သား ဆံုး ေျပာေသာသူ ျဖစ္သည္။ ဆရာ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္သည္ ေက်ာင္းသားႏိုင္ငံေရး လုပ္ဖို႔ ေထာက္ခံ ေျပာဆိုခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ ဖဆပလ ေခတ္ကတည္းက ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခဲ့သူ၊ ဖဆပလေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘာမွ မေျပာခဲ့သူ၊ စစ္အစုိးရေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ လံုးၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားစြာျဖင့္ တစ္ခြန္း မွမေျပာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္း ႀကီးမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ယခု ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အလွ်ဳိ အလွ်ဳိေပၚလာေသာ အခါ၌ ေက်ာင္းသား မ်ား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရ ဆုိေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ဘြဲ႕ရမွ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ပါ။ အသက္အစိတ္ ျပည့္မွႏုိင္ငံေရး လုပ္ပါ ဆုိေသာ အသက္ အကန္႔အသတ္၊ ပညာ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခဲ့မႈကို ထုိသူမ်ား မေျပာခင္က လည္း စစ္အစိုးရကာလက ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာႀကီး မ်ားက ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က စာေပေလာက မွာ ပင္ ေက်ာင္းသား ႏုိင္ငံေရး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ အျငင္းပြားခဲ့ဖူးသည္။ ထုိ ျပဳျပင္ေရး စာေရးဆရာမ်ားက ပညာ မတတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရး လုပ္လွ်င္ ဓားမ ေနာက္ ပိတ္ေခြးျဖစ္မည္ ဟု ၈၈ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေစာင္းေျမာင္းကာ ကန္႔သတ္ ခဲ့ေလသည္။

သူတို႔ ေျပာသည္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရ ကို အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ ေစ ခဲ့၏။ ေက်ာင္းသား မ်ား က ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွား လုိက္ေသာ ၈၈ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ ရွားမႈႀကီးသည္ မဆလ တစ္ပါတီစနစ္ ကို ေခ်မႈန္းလိုက္ျခင္း၊ စစ္ အာဏာရွင္ တို႔ကို တုန္လႈပ္ သြားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မ်ားကို သူတို႔ စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ ၾကပါသည္။ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ အေရးေတာ္ပံု တြင္ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ အေရးပါမႈ က စစ္အာဏာရွင္ တို႔ တုန္ လႈပ္သြားခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာသည္ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံု တြင္လည္း တစ္ ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ ပို၍ႀကီး မား၊ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ကာ ကမၻာ ကိုတုန္လႈပ္ သြားေစသည့္ အတြက္ ေက်ာင္းသား ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရ ဟူေသာ ေဖာက္ျပန္ ေသာ လူတန္းစား တို႔၏ အဘိဓမၼာသစ္ တစ္ရပ္ေပၚထြက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

ပညာတတ္မွ လူေတာ္ျဖစ္မည္။ ပညာတတ္မွ လူတြင္က်ယ္ျဖစ္မည္။ ပညာတတ္မွ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို စည္းတားၿပီး ေက်ာင္း သားႏုိင္ ငံေရး မလုပ္ေရး အုပ္စု သည္ စာေရးဆရာမ်ား ထဲတြင္လည္း ေခါင္းေထာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ လူငယ္ႏွင့္ ပညာေရး၊ လူငယ္ ႏွင့္ႏုိင္ငံေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ စာေပေဟာ ေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာ ၾကသည္။ လြတ္လပ္မႈ ကင္းမဲ့သည့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ လုိ ဒီမုိ ကေရစီ အလင္းေရာင္ ကြယ္ေနေသာ ေနရာမ်ဳိး၌ ဒီမုိကေရစီ အလင္းေရာင္ ရရွိေရးသည္ သာ အဓိက ဆုိသည္ကို ထုိပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ စစ္အစိုးရ အလုိက် ေက်ာင္းသားႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရဟု ပိတ္ ပင္တားဆီးေနသလား မသိရေပ။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသား လူငယ္ မ်ား ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရ ဆုိေသာ ကန္႔ သတ္ခ်က္သာ လုိက္နာရမည္ ဆုိလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ တို႔၏ သက္ဆိုး ရွည္မႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမွာ အလြန္ ဆုိးဝါး ကမ္းကုန္ေအာင္ ရွိေနဦးမည္။ ၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရး အခင္းႀကီးလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚ လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အေျခအေန တစ္ခု ကို ေျပာင္းလဲေသာ လူထု လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို္ ေက်ာင္းသား မ်ားက ဦးေဆာင္ သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ထုိေက်ာင္းသား မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကိုေအာင္ဆန္း လုိ၊ ကိုဗ ဟိန္းလုိ၊ ကိုေအာင္ေက်ာ္လို၊ ကိုႏုလုိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထင္ ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား ျဖစ္ လာသည္။ ထုိေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရး လုပ္၍သာ လြတ္လပ္ေရး ရလာသည္။ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕၊ ဖက္ဆစ္ ပန္ တို႔ကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားက အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ မွ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရမည္။ ဘြဲ႕ရမွ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရမည္ဆိုေသာ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၾက သည္။ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ ဆိုေသာ ဝါရင့္ ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီး မ်ား၏ ပညာမ တတ္ ဘဲ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရ ဆုိသည္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးကို ဦးခ်ဳိးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရး လုပ္ပါ ဆိုေသာ တိုက္တြန္းခ်က္ သည္ ပညာ မသင္ၾကားေရး မဟုတ္၊ ဘြဲ႕မရ ေအာင္ တားဆီးထားျခင္း မဟုတ္။ တုိင္း ျပည္အတြက္ လုိအပ္ခ်ိန္တြင္ စာသင္ ခန္းကိုစြန္႔ကာ လူထုၾကားထဲ ပါဝင္ရ မည္။ တုိင္းျပည္ အတြက္ လုိအပ္ခ်ိန္တြင္ စာအုပ္မ်ား ကိုစြန္႔ကာ ေသနတ္ကိုင္စြဲရ မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လြတ္လပ္ေရးရ ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ တုိင္းျပည္အတြက္ လုိအပ္ လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ညီညြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ရမည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး ျပန္လုပ္ၾကပါ။ သင္တို႔ ၏ အနစ္နာခံမႈ၊ ရဲရင့္ ျပတ္သားမႈတို႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲ ဝင္ၾကပါဟု ကြၽန္ေတာ္ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုေရးသားျခင္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္း သားမ်ား ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ရမည္ဆုိေသာ မိန္႔ခြန္းကို ေလးေလး နက္နက္ ေထာက္ခံ အားေပးပါသည္။
ထက္ျမက္
Popular Myanmar News Journal