Sunday, January 19, 2014

တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေတြတဲ့လား၊ ဘယ္သူေတြ အက်ဳိးရွိသြားႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြလဲ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ဗုိလ္ဗထူး တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းက ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ထင္)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္ေနရာမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရွိ ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိေရာက္မႈ မရွိေသးသည့္အျပင္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာရွိေနေသာ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျပည္သူအေပၚ ဖိစီးမႈ ထပ္မံျဖစ္ေစသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ ျပည္သူတို႔ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲ အိမ္ရာတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ မ်ားစြာအလွမ္းေ၀းေနဆဲ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၏ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ မႈမ်ားအရ သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈမရွိ သည့္ လူဦးေရ မ်ားျပားေနၿပီး ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာသည့္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ ရွိလာသူမ်ား တုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏွစ္စဥ္အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္တုိးပြားေနေၾကာင္း သိရၿပီး အမွန္တကယ္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈမွာ တစ္ႏွစ္တြင္ အခန္းေပါင္း ခုနစ္ေထာင္ခန္႔သာ ရွိသည့္အတြက္ အိမ္ရာလိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈ အပိုင္းတြင္ မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္မွာ အိမ္ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းေတြက တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ကတက္လာ တဲ့ သူေတြအဖို႔ ရန္ကုန္မွာ အိမ္ေတာင္ငွားမေနႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္ၿပီး ရရာေနရာမွာ က်ဴးေက်ာ္ေန ထုိင္ရမႈေတြ ရွိလာတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေတြ မ်ားလာလို႔လည္း က်ဴးေက်ာ္ျပႆ နာ ေျဖရွင္းလို႔မႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာၿပီး က်ဴးေက်ာ္ကိစၥကလည္း အစိုးရအတြက္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ၊ တန္ဖိုးမွ်တတို႔၊ တန္ဖိုးနည္းတို႔ ဆိုတာေတြ ဒီလုိစီမံကိန္းေတြ ေအာင္ျမင္တာ၊ မေအာင္ျမင္တာကို ျပေနတာပါပဲ” ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဌာနမွဴးရာထူးျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ျမင့္မားေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ဆင္းရဲသားျပည္သူတို႔၏လက္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားတို႔အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိမရွိ အေပၚတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာသံုးသပ္ ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရ၀န္ထမ္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“အိမ္ရာေတြက တကယ္ဆင္းရဲတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြလက္ထဲ၊ အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဖို႔ အိပ္မက္ မက္ေနၾကရတဲ့ လူေတြလက္ထဲ၊ တစ္သက္လံုး အစိုးရ၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပး ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားယူခဲ့ရတဲ့ သူေတြလက္ထဲ အမွန္တကယ္ ေရာက္ႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေနအထားပါပဲ။ ဒီအတြက္လည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွအခြင့္အလမ္းမရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ ေျပာေနတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္” ဟု လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ဆဲျဖစ္ေသာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကဆုိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ရတနာႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္း မ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အခန္းတစ္ခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမွ် တအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တိုက္ခန္းမ်ား၏ ေပါက္ေစ်းမွာ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိေသာ္လည္း ယခုအသစ္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀ အထိ ရွိေနမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရိွေနခဲ့ၾကသည္။

“ဒဂုံဆိပ္ကမ္းလို ေနရာမ်ိဳးဟာ ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔ ေတာ္ေတာ္အလွမ္းေ၀းလို႔ အဲဒီမွာရွိတဲ့ အိမ္ခန္းေစ်းႏႈန္းေတြက ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔နီးတဲ့ ေနရာေတြထက္ ပိုၿပီးသက္သာသင့္ပါတယ္။ လူေနထူထပ္ၿပီး အသြားအလာအဆင္ေျပ တဲ့ ေနရာေတြမွာ အကြက္အကြင္းေကာင္းရင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေလာက္သာ ျဖစ္သင့္ေပမယ့္ အခုမွစၿပီး ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ေနရာေတြ ၿမိဳ႕နဲ႔ေ၀းတဲ့ ေနရာေတြမွာ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀ ျဖစ္ေနတာ ကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူးဗ်ာ။ အဲဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊ ေဆးခန္းမရွိ၊ ကားဂိတ္နဲ႔ကလည္း အလွမ္းေ၀း၊ ကားလမ္းေဘး လယ္ကြက္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဆာက္ေနတဲ့ အိမ္ရာေတြ ေစ်းႀကီးေန တာေတာ့ သဘာ၀မက်ဘူး။ အမွန္တကယ္လုိေနတဲ့ ျပည္သူေတြကိုလည္း အက်ိဳးျပဳႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိရန္ စံုစမ္းေနေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ေဒၚမိုးမိုးကလည္း “ဧရာ၀ဏ္နဲ႔ ရတနာ တန္ဖိုးနည္း စီမံကိန္းေတြကို ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ် သြားမယ္လို႔ ၾကားရတဲ့အတြက္ တကယ္အိမ္မပိုင္ေသးတဲ့သူေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေနေရး၊ ထုိင္ေရး ခက္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုစီစဥ္ေပးမွာလဲဆိုတာ စိတ္ပူမိတယ္။ စိုးရိမ္မိတယ္။ အိမ္ပိုင္နဲ႔ေနရဖို႔ တစ္သက္လံုး အိပ္မက္ေတာင္ မက္ခြင့္ရွိပါဦးမလား။ တကယ္တမ္း အဲဒီလူေတြကို ခ်ေပးမယ္ဆိုရင္ ဌာနဆုိင္ရာ ပိုင္တဲ့သူေတြ ရသြားမယ္။ သူတို႔ေတြလက္ထဲေရာက္မွ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေစ်း ကစားေရာင္းခ်မယ္ဆိုရင္ တကယ္ေနခ်င္တဲ့ အိမ္ပိုင္မရွိတဲ့ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲသြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊလင္ဗန္းႏွင့္ က်န္စစ္မင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို မၾကာမီ စတင္ေရာင္းခ်မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ၀န္းက်င္အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဗုိလ္ဗထူးတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ဒဂုံေျမာက္ပုိင္းတြင္ အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အရစ္က်၀ယ္ယူပါက အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂၃၇ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၃၂၉ သိန္းအထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူပါ က ေလးႏွစ္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ကာ ဘဏ္တုိးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမွာ အရစ္က်၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ က်ပ္သိန္း ၆၀ မွ ၇၀ အထိ အပိုထပ္ေဆာင္း ေပးရဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဘဏ္တိုးေပးရမည့္ႏႈန္းကို က်ပ္သိန္း ၅၀ ခန္႔ ထပ္မံေပါင္း၍ သံုးစြဲမည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္းႏွင့္နီးေသာ သဃၤန္းကြၽန္း၊ သာေကတတို႔တြင္ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာလုိအပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း မ်ားအေပၚ တြက္ခ်က္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ပထမေတာ့ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေလွ်ာက္မလို႔ပါပဲ။ ေလးႏွစ္ခြဲ သြင္းရမယ္ဆိုလို႔ ဒါေပမဲ့ တစ္လကို ငါးသိန္းသြင္းရမယ္ဆိုလို႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ သြင္းႏိုင္မွာလဲ။ ၿပီးေတာ့ တည္ေနရာေတြ ကလည္း ဟိုးအစြန္အဖ်ားမွာ။ ဒါေၾကာင့္ မေလွ်ာက္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ႐ံုးက အျခားအိမ္ပိုင္မရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြလည္း ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ မေလွ်ာက္ၾကဘူး” ဟု အိမ္ပိုင္မရွိေသးသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္က အေျခခံလူတန္းစား အလႊာႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အမ်ားစု စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားခဲ့ၿပီး စည္ပင္သာယာ၏ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားတြင္ အိမ္ခန္းရရွိရန္ ေလွ်ာက္ လႊာတင္သူမ်ားလည္း မ်ားျပားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သည့္ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားျပားၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားအလႊာ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရး နည္း ပါးေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရာ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္ကုိးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိလာၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းဟု ေခၚဆိုရန္ပင္ မသင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူထံသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားလာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၀င္ေငြနည္း မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္၀င္ေငြရွိေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရရန္ အေျခအေနတြင္ မရွိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိလာသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူလိုသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ မရွိသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားမွာလည္း အိမ္ရာလိုအပ္ေန သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္က ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားဖို႔ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေပးတာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ယ္ယူတဲ့သူက သက္သာေခ်ာင္ခ်ိဖို႔ လိုပါတယ္။ အခု အဲဒီအိမ္ရာေတြအတြက္ သတ္မွတ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြ က ေတာ္ေတာ္ကိုျမင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအိမ္ရာေတြက ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ လက္ထဲကို တစ္ဆင့္ခံေရာက္သြားမွာ စိုးရိမ္တယ္။ ဒါကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ ပါတယ္။ အခုဆို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က တန္ဖိုးမွ်တဆိုၿပီး ဒဂံုေျမာက္ပိုင္းမွာေရာင္းမယ့္ အိမ္ရာေစ်းႏႈန္းေတြက က်ပ္သိန္း ၂၃၀ ေက်ာ္၊ အဲဒီအိမ္ရာ ၀ယ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး။ အိမ္ရာ၀ယ္ဖို႔ ေလွ်ာက္မယ့္သူေတြက လစာအနည္းဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းအထက္ ရွိရမယ္။ ဒါကို ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ ၀ယ္ႏုိင္မလဲ။ လုပ္သက္ကလည္း ႏွစ္ ၂၀ အထက္ရွိရမယ္။ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ သကၤန္းကြၽန္းလို ေနရာမ်ိဳးမွာေတာင္မွ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ ၂၀၀ ေလာက္ဆိုရင္ အက်ယ္အ၀န္း အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ တိုက္ခန္းရတယ္။ ဒါေတာင္ကန္ထ႐ိုက္ေတြေဆာက္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က တာ၀န္ေပးၿပီးေဆာက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြက ဒီထက္သက္သာသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ကသံုး သပ္သည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕မွာ အစုိးရကခ်မွတ္ေပးသည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေျမဖုိးကုန္က်စရိတ္မရွိဘဲ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္စရိတ္သာ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အေျခခံ လူတန္းစားအလႊာ လုိက္မမီႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

“တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာဆိုၿပီး ေရာင္းခ်မယ့္ေစ်းႏႈန္းေတြက မ်ားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ လို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့သူအေနနဲ႔ ခံစားမိတယ္။ တန္ဖိုးမွ်တ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီအိမ္ရာေတြက အစိုးရက ေျမဖိုးမကုန္ဘဲ ေဆာက္တာဆိုေတာ့ ေဆာက္လုပ္စရိတ္ပဲ ရွိတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေစ်းႏႈန္းဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ကို လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒီေစ်းႏႈန္းနဲ႔ဗ်ာ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း လို၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းလို ေနရာမ်ိဳးမွာ ၀ယ္မလား။ ေဒါပံု၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ တာေမြလိုေနရာမ်ိဳးမွာ သြားရအဆင္ေျပ တဲ့ ေနရာေတြမွာမွ တိုက္ခန္းအသင့္အတင့္ တစ္ခန္းဆိုရင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္နဲ႔ ရႏိုင္တယ္။ သြားလာရလည္း အဆင္ေျပတယ္။ အဲဒီကေနဆက္သြားၿပီး ေတာင္ဥကၠလာလို ေနရာမ်ိဳးမွာ ဒီလိုေစ်းနဲ႔ ရႏိုင္တယ္ေလ။ အခုဟာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြကလြဲလို႔ အျခား လိႈင္၊ ကမာရြတ္၊ အင္းစိန္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ လူေတြက တိုက္ခန္းအ၀ယ္ေတြ ျဖန္႔ေနၾကတာ။ ေစ်းကြက္မွ်သြားတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒါကို အဲဒီလို ၿမိဳ႕သစ္ေနရာေတြမ်ိဳးမွာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကေတာ့ လံုး၀ကို မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အစုိးရအေနျဖင့္ ပလပ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အနစ္နာခံႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးကာ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ျပႆနာကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိေနသည္။

“တန္ဖိုးနည္းလို႔ဆိုေပမယ့္ ေစတနာဟာ တန္ဖိုးေလ်ာ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေဒါပံုလို ၿမိဳ႕ထဲနဲ႔နီးတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာေတာင္မွ ၁၂× ၅၀ ေပ တိုက္ခန္းကို က်ပ္ သိန္း ၁၇၀ ၊ ၂၀၀ ေလာက္နဲ႔ ရႏုိင္တယ္။ ေဒါပံုဆိုတာက ေက်ာင္းနီးေစ်းနီး ၿမိဳ႕ထဲနဲ႔လဲ နီးတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေစ်းႏႈန္းေတြ က ျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္။ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြလက္ထဲ မေရာက္ဘဲ ရွိၿပီးသားလူေတြ လက္ထဲကို ေရာက္သြားရင္ ဆင္းရဲတဲ့သူ ပိုဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူ ပိုခ်မ္းသာသြားမယ္။ ေျမကြက္ေတြက အစိုးရလက္ထဲမွာပဲ အစိုးရက တန္ဖိုးသုညနဲ႔ ျဖတ္ေပးၿပီး တကယ္အနစ္နာခံ လုပ္ေပးမယ့္သူေတြ ကို ေဆာက္ခြင့္ေပးၿပီး သက္သက္သာသာ လုပ္ေပးသင့္တယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား ရရွိသည့္ လစာေငြႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစား အလႊာမွ ၀င္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး မိသားစုတစ္စု ေနထုိင္ေရးအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္း ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးအတြက္မွာ အခက္အခဲရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလွ်င္ တစ္လငါးသိန္းခန္႔အထိ ေပးသြင္းရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သာမန္၀င္ေငြႏွင့္ ရပ္တည္ေနရသည့္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိရန္ မလြယ္ကူသည့္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ အရစ္က် ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကာလရွည္ သတ္မွတ္ေပးကာ ျပည္သူလူထုထံ ေရာင္းခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက “လက္ရွိတန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေစ်းႏႈန္းေတြက မ်ားပါတယ္။ သာမန္လုပ္လုပ္လက္စားေတြ မ၀ယ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ေဆာက္တဲ့ေနရာက ၿမိဳ႕စြန္လိုေနရာမ်ိဳး အဲဒီမွာ အစိုးရေဆာက္တဲ့ အိမ္ရာေတြက ဒီလိုေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေနရင္ ပုဂၢလိကေဆာက္တဲ့ အိမ္ရာေတြ က ေစ်းႏႈန္းပိုၿပီးတိုးလာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေနရာမွာ အနစ္နာခံႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႔ ၫွိႏိႈင္းသင့္တယ္။ အခုတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာဆိုရင္ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔၀ယ္ရင္ တစ္လကို ၅ သိန္းသြင္းရမယ္ ဆိုေတာ့ လက္ေတြ႕မွာ လံုး၀ကို မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အစိုးရက ေစ်းႏႈန္းကို မေလွ်ာ့ဘူးဆိုရင္လည္း အရစ္က် ပိုက္ဆံသြင္းရမယ့္ ကာလကို ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္အထိ လုပ္ေပးသင့္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ားစု အေနျဖင့္ အိမ္ပိုင္ရရွိေရးအတြက္ သတ္မွတ္ကာ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိၿပီး မိသားစုတစ္စုတြင္ ပံုမွန္၀င္ေငြရွိသည့္ လူတစ္ဦးရွိပါက အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၎မိသားစုအတြက္ ေနအိမ္ရရွိရန္ ခက္ခဲမႈမရွိႏုိင္ေပ။ ထို႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူႏွင့္ အစိုးရ၏ စနစ္က်ၿပီး မွန္ကန္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ျပႆနာနည္းပါးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ လက္ခံလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ေဒသတြင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အစုိးရ၏ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်သည့္အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္မ်ားကလည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေျခခံလူတန္းစားတို႔၏ အက်ိဳးကို ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရယူထားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားအရ သိရသည္။

“အခုေျပာေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာေတြ ဆိုတာကလည္း ေပ ၁၅×၆၀ တိုက္ခန္းကို သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀ ေပးရမယ္။ အဲဒီမွာ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒီစနစ္ကလည္း ျပင္ ပကန္ထ႐ိုက္ေတြေရာင္းတဲ့ တိုက္ခန္းပံုစံမ်ိဳး ဘယ္ႏွစ္လႊာၿပီးရင္ ဘယ္ေလာက္သြင္းရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးႀကီး က အစိုးရအေနနဲ႔ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တကယ္တမ္း တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးမွ်တ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ လံုးခင္းပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေလး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလး ေဆာက္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တာ ပဲေလ။ ေျမလည္းပိုင္သြားမယ္။ ဒါမွ တကယ့္ေစတနာ ပါတာပါ။ အခုကေတာ့ ဆင္းရဲသားေတြကို အက်ိဳးမျပဳဘဲ ကန္ထ႐ိုက္ေတြကို အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္။ တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးမွ်တဆိုတာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိး တိုင္းတာလဲ။ ေနရာလည္းေ၀းတယ္။ သြားေရးလာေရးလည္းခက္တယ္။ အခုလို ဘတ္စ္ကားေတြ က်ပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေတာ္ေတာ္ကို မမွ်တတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေစတနာလည္း မပါဘူး။ သဘာ၀လည္း မက်ဘူး။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ လူတန္းစားေတြအတြက္ေလာက္ပဲ ဦးတည္ေနပါတယ္” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးထြန္းမင္းက သံုးသပ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အိမ္ရာေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္အတူ အိမ္ပိုင္မရွိသည့္ အစိုးရပင္စင္စားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အစုိးရ၏ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ လည္း အလယ္အလတ္ လူတန္းစားအလႊာအတြက္ပင္ ၀ယ္ယူရန္ မလြယ္ကူသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိေနျခင္းမွာလည္း မျဖစ္သင့္ေပ။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အစ ပဲခူးျမစ္ေဘး (တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ အေနာက္ဘက္) တြင္ အခန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္သည့္ ေလးခန္းတြဲ ၁၈ ထပ္ တိုက္အလံုးေရ ၄၈ လံုးကို အစုိးရက တင္ဒါေခၚၿပီး စင္ကာပူ ဒီဇုိင္းလက္ရာအတုိင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၈၀ သတ္မွတ္ကာ တစ္လက်ပ္ ၅၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေတာ္၀င္ကမၻာ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အမွန္တကယ္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ရွိသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း (သို႔မဟုတ္) တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုလည္း စတင္ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ရွိသူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ တုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာမႈကို အစုိးရအေနျဖင့္ စနစ္တက် ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ျပည္သူအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုယ္က်ိဳးရွာသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ မျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိေနသည္။

အထက္တန္းေရွ႕ေနျဖစ္သည့္ ဦးဖိုးျဖဴကလည္း “အခုတန္ဖိုးနည္း ေစ်းႏႈန္းေတြက အေျခခံလူတန္းစား အလႊာက လိုအပ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ ၀ယ္ဖို႔ခဲယဥ္းပါတယ္။ သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ကို ျပန္တြက္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ တစ္လကို ေလးငါးသိန္းေလာက္ ၀င္ေငြရွိတဲ့ အရာရွိ အဆင့္ေလာက္ပဲ ၀ယ္ယူႏိုင္မယ့္ အေနအထားမွာရွိတယ္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ သာမန္အေျခခံ လူတန္းစားေတြ ၀ယ္ယူဖို႔က ေတာ္ေတာ္ ကိုခဲယဥ္းတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေစ်းႏႈန္းဆိုရင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကပဲ လက္ေ၀ခံ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရင္းနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ရရွိသြားပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ကို သနားဖို႔ေကာင္းတယ္။ သူတို႔ကို အရင္အစိုးရက သနားက႐ုဏာစာ အေနနဲ႔ ပင္စင္ေပးတာပဲရွိတယ္။ ေနေရးထိုင္ေရး စီစဥ္ေပးတာ မရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာ၀ယ္ယူဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
Eleven Media Group