Tuesday, December 10, 2013

ျမန္မာ - အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသားပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အပိုင္း (၃)(ရုပ္/သံ)

(၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ ျမန္မာ - အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသားပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အပိုင္း (၃)

MRTV