Monday, December 16, 2013

အင္ဒိုနီးရွားကို ရံႈးနိမ့္လွ်င္ အုပ္စုထြက္ရမည္ကို မသိခဲ့ဟု နည္းျပခ်ဳပ္ ပတ္ေဆာင္ဟြာေျပာ (ရုပ္/သံ)

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ပြဲ ရံႈးနိမ့္လွ်င္ အုပ္စုထြက္ရမည္ကို မသိခဲ့ဟု နည္းျပခ်ဳပ္ ပတ္ေဆာင္ဟြာေျပာ၊
ျမန္မာ ေဘာလံုးအသင္း အင္ဒိုနီးရွားကို ရံႈးနိမ္မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့

Eleven Media Group