Thursday, December 26, 2013

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျပန္စတင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ျပည္လုံးကြၽတ္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီ ျမစ္ညာ-ျမစ္ဆုံေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီက ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး တာဝန္ယူ မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံ စာထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအစိုးရ လက္ထက္၌ စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္သူလူထု၏ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္း လိုက္ရေသာ္လည္း ေနာက္အစိုးရသစ္ လက္ထက္မ်ားတြင္ စီမံကိန္း ျပန္လည္ အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္အစိုးရ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ “အဓိကေတာ့ ျမန္ မာျပည္သူေတြက စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နားလည္မႈ လြဲမွားေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ႀကဳိးစားၿပီး ေျဖရွင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္း ထားရသည့္အတြက္ ၎တို႔ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးပင္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀၀ သာရွိေသာ ယင္းစီမံကိန္း တြင္ ႏွစ္စဥ္ ဆုံး႐ႈံးေငြ သန္း ၅၀၀ ရွိသည္ဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။

စီမံကိန္းတြင္ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အျပင္ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ေပးေခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ ဥကၠ႒က ထပ္ေလာင္း ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္အ တြက္ ျမန္မာ အစိုးရက လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ ဆိုပါက ခ်ဳပ္ဆို မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီ ျမစ္ညာ- ျမစ္ဆုံ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ လီမိတက္၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Chen Ying က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။ “ဒါက ျမစ္ဆုံ ျပန္ေဆာက္ဖို႔လာ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ သေဘာ ပဲ။ ျပည္သူ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္း ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္ရမယ္” ဟု NLD ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း သည္ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ တာဝန္ယူမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ တာဝန္ယူမႈ ျမႇင့္တင္ေရး႐ုံး၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Dr.Wang Xia guang က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းတိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းႀကီးသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ တစ္စုံတစ္ရာ ထိခိုက္မႈမရွိဟု မဆိုလိုေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းသည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ား အတြက္မႈ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည့္ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းျပန္စရန္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား စြမ္းအင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ဖူးသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီျမစ္ အထက္ေမခႏွင့္ မလိချမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ ခုနစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ China Power Investment Corporation တို႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားက ျပည္လုံး ကြၽတ္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကို မိမိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
The Voice Weekly