Wednesday, December 4, 2013

တဒဂၤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ထာဝရလား.. ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားၾကားေလေသြးေတာ့မည္လား

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၃ တြင္ အသက္ဝင္လာႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ႔သည္ က ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ျဖစ္လာမည္ဟု အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ထား ၾကသည္ျဖစ္ရာ လာမည့္ႏွစ္သစ္ သည္ အဆုိပါျငိမ္းခ်မ္းေရး အိပ္မက္အတြက္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈႏွင္႔ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား ယခုထက္ပို၍ ခိုင္မာရန္ကေတာ့ အေရးႀကီးလာေပလိမ္႔မည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲ လွယ္ျခင္းဟူသည္က တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ အေပးအယူျဖစ္ေသာ္ လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ အခြင့္အေရးလဲလွယ္ျခင္းျဖစ္ခဲ႔ပါမူ ညစ္ေထး၍ ဖ်က္ မရေသာအမည္းစက္ ပင္ ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကိုရခ်င္ပါက ခဏတာအဆင္ေျပမႈကို ေရြးခ်ယ္ၾကမည့္အစား မ်ိဳးဆက္ အဆင့္ဆင့္ထိ လိပ္ျပာသန္႔မည့္လမ္းကုိ ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔သာလိုအပ္လွေပသည္။ ထိုအရာကိုပင္ သမိုင္းဟုေခၚၿပီး ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ပါက သမိုင္းတရား ခံအျဖစ္ ႏြံနစ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လက္ခုပ္ဟူသည္မွာ ႏွစ္ဖက္တီးမွျမည္သည္ ဟူေသာစကားအတုိင္းပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟူသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကန ဦးေျခဆင္းမွ်သာရွိေနေသးရာ ႏွစ္ဖက္ေသာလက္ခုပ္ႏွင့္တူသည့္ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံတို႔ၾကား တစ္စံုတစ္ခုေသာအေျဖအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ရင္ခ်င္းအပ္ေပး လိုက္ ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္မင္း (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန – ၄ )

အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူ ၿပီးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို စီးပြားေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အခြင့္အလမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးအပ္ရျခင္းက ဘယ္လုိအေၾကာင္း အခ်က္မ်ဳိးေၾကာင့္ ဆုိတာ သိလုိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကလံုးဝ မမွန္ကန္ဘူးဆိုတာ ပထမဆံုး ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ စလုပ္တဲ့အခါ အပစ္အ ခတ္ရပ္ စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေတြရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ အစိုးရဘက္ က စီးပြားေရးနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေတြ၊ အခြင့္ အလမ္းေတြ ကမ္းလွမ္း တာမ်ဳိးမရွိခဲ့ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားစုက လည္း ေတာင္းဆို တာမ်ဳိးမရွိခဲ့ပါဘူး။ အဓိကက်တဲ့ အေျခ ခံကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွည္ၾကာ ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ႏွစ္ဖက္စလံုး ေဆြး ေႏြးညႇိႏႈိင္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အေျဖရွာ ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာၾကဖို႔ကလြဲလုိ႔ တျခားမည္သည့္ အေပးအယူ လုပ္မႈမ်ဳိးမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေရွ႕မွာလုပ္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ မွာလည္း စီးပြားေရးနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အခြင့္အလမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အသံုးျပဳ ၿပီး အေပးအယူလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါ ဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ေျဖၾကားလိုပါ တယ္။

အဲဒီအခြင့္အလမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေတြကိုယ္တုိင္က ေတာင္းယူျခင္းမ်ဳိး လား သို႔မဟုတ္ အစိုးရအေနနဲ႔ စတင္ ကမ္းလွမ္းတာမ်ဳိး လားဆိုတာ သိလုိပါ တယ္။ အဲဒီလို အခြင့္အေရးေတြကို ဘယ္လိုအတုိင္းအတာနဲ႔ ဘယ္လုိအရာ ေတြ ေပးရသလဲဆိုတာ သိလုိပါတယ္။

ပထမ ေမးခြန္းေျဖတဲ့အထဲမွာ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ေျဖၾကားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေသခ်ာေအာင္္ တစ္ခါထပ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ကမ္းလွမ္းတာ မရွိသလုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ေတာင္းဆုိ တာမ်ဳိးမရွိေၾကာင္း ထပ္ၿပီး ေျပာၾကား လိုပါတယ္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ေတြမွာ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အဲဒီလိုပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးအပ္ ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရယူမႈ ေတြက ၾကာရွည္မခံဘဲ ပ်က္ျပားခဲ့တဲ့ အေပၚမွာေရာ  ဘယ္လုိမ်ား သံုးသပ္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္ ေရးနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးအယူ အဆကြဲျပားမႈေတြ၊ အယူဝါဒေရးရာ ကြဲ ျပားမႈေတြနဲ႔ တုိင္းရင္း သားအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာကိစၥေတြကို အေျခခံခဲ့တာ အား လံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြစတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ေန႔ ကစၿပီး အစိုးရအဆက္ဆက္ အေန နဲ႔ ေရာ၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကေရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးစံုနဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မး္ေရးရရွိဖို႔ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးစား ခဲ့တာကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ ငံရဲ႕ ႏုိင္ ငံေရးသမုိင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ နည္း လမ္းမွန္တယ္။ မွားတယ္ဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း ထက္ သမုိင္းသင္ခန္း စာေတြ ပဲျဖစ္တယ္ လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ခံယူပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အေသအခ်ာေျပာႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုက ေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအား လံုးဟာ ဘက္အားလံုးက စိတ္ေကာင္း ေစတနာမ်ားနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျငင္းဆိုလို႔ မရတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိတယ္။ မရဘူးဆိုတာကေတာ့ ၾကည့္ ႐ႈတဲ့႐ႈေထာင့္အေပၚပဲမူတည္ပါတယ္။ ဒါက သမုိင္းကအဆံုးအျဖတ္ေပးရမယ့္ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရွိတရား အေနနဲ႔ ဒီကေန႔ေခတ္ ထိေအာင္ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ ေသးတာ ကေတာ့ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရးတည္ေဆာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က မူဝါဒခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕မူဝါဒအတုိင္း ျပည္ ေထာင္စုထဲက ခြဲမထြက္ ပါဘူးဆိုတာရယ္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမထိပါးေစ ေရးဆိုတဲ့ အေျခခံေတြကလြဲလို႔ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မႈ မရွိဘဲ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ဘက္အားလံုးကေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းေရးနဲ႔ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ တည္ ေဆာ က္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးအပ္ျခင္းက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတည္ေဆာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ မယ္လို႔ ယူဆပါသလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းမႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကေန စစ္ မွန္တဲ့ အာဏာခြဲေဝေရး၊ သဘာဝသယံ ဇာတရင္းျမစ္ေတြကို ခြဲေဝသံုးစြဲတာ၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ ခြဲေဝတဲ့ အေျခခံေတြ၊ ဒါေတြေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္း တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အဖြဲ႕အ စည္း ေတြ ကို ေပးအပ္တာမ်ဳိးက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို ေပးအပ္ျခင္းမ်ဳိး လည္း မရွိဘူးဆိုတာေျဖၾကား အပ္ပါတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ အခု အစိုးရလက္ထက္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္အ တုိင္းအတာအ ထိ ျပဳလုပ္ ႏုိင္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသလဲ။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ ရြက္တာဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔တည္ေဆာက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဆို တာဟာ ဒီျဖစ္ စဥ္တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ စမွတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မျဖစ္မေန ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစိုး ရေရာ၊ ေဆြးေႏြးဘက္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအား လံုးကေရာ ရည္ မွန္းခ်က္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ခုိင္မာတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ေအာင္ ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ ေျဖၾကား လိုပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး ရင္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေတြ  သတ္မွတ္ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္က်င္းပမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီကေန အမ်ဳိးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ အခုိင္အမာယံုၾကည္ေၾကာင္းေျဖၾကား လုိပါတယ္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ(တိုင္းရင္းသားညီညြတ္ေရး ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး -၂ ၊
ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္)

အခုအစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရး ထုိးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း တုိင္းရင္းသားေတြက ညီလာခံ က်င္း ပၿပီး ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးအတြက္ကိုပဲ လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႔ ေဆြးေႏြးေနေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတုိ႔ဘက္ က အေျခအေနကို သိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး  အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကို မူအားျဖင့္ ေျပာရရင္ လူတုိင္းလို ခ်င္တဲ့ကိစၥ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြလည္း လိုခ်င္ၾကတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မလုပ္ၾကေတာ့ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ ပ်က္စီးျခင္း မက ပ်က္စီးခဲ့ၾကရတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါရမယ့္ အခ်က္ေတြ က နည္းနည္းညိႇဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ အစိုးရ ဘက္က လိုခ်င္တဲ့စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အခ်က္ေတြက နည္းနည္းေလး လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အခ်က္မ်ဳိးေတြ အက်ပ္ အ တည္းျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္မ်ဳိးေတြ မ်ားလာ မယ္ဆုိရင္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔က နည္း နည္းေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသြားႏိုင္မယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လက္မွတ္ ေရးထိုး သြား မယ့္ ကိစၥမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္က မၾကာမီတင္ျပမယ့္ အဆို ျပဳမႈကိုလည္း လက္ခံစဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ ဆုိရင္ ပိုၿပီးျမန္ႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလို ေတာ့ အေျခ အေနရိွပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီးတဲ့ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြကို အစိုးရကေန စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ခ်ထားေပးတာ ရွိေနတယ္။ ဒါကိုေရာ ဘယ္လိုျမင္ ပါ သလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မဟုတ္ေသးပါ ဘူး။ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိတဲ့ ပမာ ဏအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ရယူထား တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ စီးပြား ေရး အခြင့္ အလမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ခ်ထားေပးတာေတြ ရိွတာေပါ့။ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေတြကလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရင္ တစ္ခါတည္းနဲ႔ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ သြားေ အာင္ ေပး တာမ်ဳိးမ ဟုတ္ဘဲ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေနသာထုိင္သာရိွသြားေအာင္ စီစဥ္ေပးတာမ်ဳိးေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါ တေလ စီးပြားေရးေပးတာေၾကာင့္ လည္း ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔အဖဲြ႕အ စည္းအခ်ဳိ႕ ေတြမွာေတာင္ေပါ့ေလ။ ဒီစီးပြားေရး မက္လံုးေလးေတြနဲ႔ မထိတထိေပါ့။ အဲဒီ လိုအက်ဳိးအျမတ္ေလးေတြနဲ႔၊ အက်ဳိးစီး ပြားေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေ တာ့ ေခါင္း ေဆာ င္ေတြၾကားမွာ နားလည္မႈ လဲြတာ ေတြ ဘာေတြ၊ ကဲြၿပဲတာေတြေတာင္ ရိွ ၾကတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြက အက်ဳိးစီးပြား မျဖစ္ဘဲ ေျပာင္းျပန္အက်ဳိးသက္ေရာက္ တဲ့သေဘာ မ်ဳိးနဲ႔ေပးတာမ်ဳိးေတာင္ရိွတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သတိထားဖို႔လိုတယ္။

အစိုးရက စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ခ်ထားေပးတာရိွသလို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြဘက္ကေရာ ေတာင္းခဲ့တာမ်ဳိး ရိွပါသလားခင္ဗ်။

ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ပါ ပါတယ္။ ဒီအပစ္ ရပ္တဲ့အဖဲြ႕ေတြကို ပထမ နည္းနည္းပါး ပါး ခ်ေပးတယ္၊ ျပဳေပးတယ္ဆုိတာက အစိုးရဘက္က ျဖစ္တယ္။ အစိုးရဘက္ က နည္းနည္းပါး ပါးေပးတဲ့အေပၚမွာ အခက္အခဲရိွလာတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ လို ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္က ထပ္ၿပီး ေတာင္းဆုိတာေတြ ရိွ တာေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ ကုမၸဏီေ ထာင္တဲ့ ကိစၥတုိ႔၊ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြတုိ႔ ေပါ့။ သစ္တုိ႔၊ သတၱဳတို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေတြေပါ့။ အဲဒါေတြ ကုိ ေတာင္းတဲ့အ ပစ္ရပ္ အဖဲြ႕ေတြ လည္း အမ်ားအျပားရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြက ေတာ့ အစိုးရဘက္ကို သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ ေတာင္းတာေတြ ရိွပါတယ္။

စီးပြားေရးအခြင့္အေရးေတြကုိ အရင္ကလည္း ေပးခဲ့ဖူးတယ္လို႔သိရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိ အပစ္အခတ္ေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူတယ္။ ဒါ ကို တစ္ဖက္က ေျပာတာေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဘက္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးေပါ့။ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး အပစ္ရပ္ ရယူတာက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ တာေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္ဖို႔ အပစ္ရပ္လိုက္ေပမယ့္ အပစ္ရပ္လိုက္ တဲ့  အဖဲြ႕ေတြကုိ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခ်ဳိ႕ေပးၿပီးေတာ့ ၁ဝ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂ဝ နဲ႔ စီးပြားေရး လြတ္ထားေပးၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကိုေတာ့ က်င္းပေပး ျခင္း မရိွေ တာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖက မရဘူး။ မရတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပႆနာ က မရွင္းႏုိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါနဲ႔ လက္နက္ ကုိင္ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡ ျပန္ျဖစ္လာေရာ။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးေ လာက္နဲ႔ကေတာ့ ျပႆနာမရွင္းႏိုင္ဘူး။ တကယ့္ ျပႆ နာကို ရွင္းခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္မွသာရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔သာ ရမယ္လို႔ အဲဒီလို သင္ခန္းစာရတာေပါ့။အႏွစ္၂ဝေလာက္ ဒုကၡေရာက္ၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သင္ခန္း စာရတာေပါ့။ အဲဒီလိုျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းရရိွသြား ျခင္းနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း သြားလို႔ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါသလား။

စီးပြားေရးအခြင့္အေရးေတြ ေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚဖို႔ ထက္ကုိ ပ်က္သြားဖို႔က ပုိမ်ားသြားမယ္ ဗ်။ ဒါက နံပါတ္ ၁၊ ေနာက္နံပါတ္ ၂က စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရးေပၚဖို႔ထက္ကို ႏုိင္ငံေရးအရ လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ တစ္ခုပဲ ရိွတယ္ဗ်။ ႏုိင္ငံေရးအရလမ္းဖြင့္ ေပးၿပီး ေတာ့ တန္းတူရည္တူအျပန္အလွန္ ေလး စားဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးဖို႔ပဲ လုိတာပါဗ်ာ။ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ စီးပြားေရးလမ္းဖြင့္ေပး႐ုံနဲ႔ အစစ္အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရဘူးဆုိတာပါပဲ။ ျဖစ္ ႏုိင္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ မလုပ္မခ်င္း မၿပီးမခ်င္းကေတာ့ ပဋိ ပကၡကေတာ့ ဆက္သြားေနဦးမွာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သြားႏုိင္မယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ ေထာက္ျပခ်င္တယ္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ တစ္ခုအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အစိုးရဆီက ရထားတာ ရွိပါသလား။

မရပါဘူးခင္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူ ေတြေတာ့ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ရိွတယ္။ ႀကိဳးစားတဲ့သူေတြက ႏုိင္ငံေရးအျမင္ အားနည္းေတာ့ အဲဒီ စီးပြားေရး မျဖစ္ စေလာက္ေလးကုိ လိုက္ၿပီး ႀကိဳးစားေန ၾကတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိသေလာက္ ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ က ေပး တဲ့ ကား ၄၅ စီးေပးတာကလဲြလို႔ က်န္ တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ မသိဘူး။  ကြၽန္ေတာ္ လက္မခံလိုက္ရပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ့္လက္ထဲမွာလည္း မရိွဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ လက္ထဲ မွာ ကားပါမစ္ ေရာက္ၿပီး အဲဒီထဲမွာ ပဲ ၿပီးဆံုးသြားပါတယ္။ ဝင္ေငြကိစၥျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္မဝင္စားဘူး။ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွလည္း ကြၽန္ေတာ္ မသံုးဘူး။ ဒီကားပါမစ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး တပ္ဖဲြ႕ အတြင္းမွာ နည္းနည္းေတာ့ ကဲြလဲြမႈရိွခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာလိုက္တယ္။ မျဖစ္စေလာက္ စီး ပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မကဲြလဲြၾကပါနဲ႔။  တစ္ဖက္ရဲ႕ ေထာင္ေ ခ်ာက္ ထဲ ဝင္သြား မယ္။ မုန္႔ဖိုးသံုးခ်င္တဲ့ သူကိုလည္း ေပး သံုးလိုက္ပါ။ ဒီလိုပဲေျပာခဲ့တယ္။ အႀကီး အက်ယ္ ကဲြလဲြတာမ်ဳိး မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

ခုတေလာမွာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေတြကို ကားပါမစ္ခ်ေပးတဲ့ကိစၥက ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားေနၾကတယ္။ ဒါကိုေကာ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

နည္းမွန္လမ္းမွန္ အသံုးျပဳမယ္၊ နည္းမွန္လမ္းမွန္ေရာင္းမယ္၊ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ အက်ဳိးရိွ ေအာင္သံုးမယ္ ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ ေပါ့။ ေကာင္း တယ္လို႔ ေျပာႏုိင္မယ္။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဒီလိုမသံုးပဲ ကိုယ္က်ဳိး ရွာသမားေတြရဲ႕လက္ထဲ ေရာက္သြား ရင္ေတာ့ ဒါကေတာ့ ပ်က္တာေပါ့။ ဒါကလည္း တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီ ရဲ႕လုပ္ ရပ္နဲ႔ ဆုိင္တာေပါ့။ ကားပါမစ္ရဲ႕စနစ္က ဒီမွာ ႐ႈပ္ေထြးတယ္ဗ်။ ဒါကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို ဆဲြသြင္းလိုက္တာလည္း ပါတာေပါ့။
မင္းသုေအာင္
Popular Myanmar News Journal