Tuesday, December 10, 2013

အမ်ိဳးသား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ျမန္မာက အင္ဒိုနီရွားကို ၂ ပြဲဆက္တိုက္ (ပြဲငယ္)အႏိုင္ရ

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း
ဒုတိယပြဲစဥ္
ျမန္မာ 21
အင္ဒိုနီရွား 12
ျမန္မာ  ၂ ပြဲဆက္တိုက္ႏွင့္ အင္ဒိုနီရွားကိုႏိုင္