Thursday, December 12, 2013

ဆီးဂိမ္းျမင္းအလွစီးျပိဳင္ ပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တက္ေရာက္အားေပး

ဒီဇင္ဘာ၁၃
ယ ေန့ က်င္းပသည့္ျမင္းအလွစီးျပိဳင္ ပြဲကိုအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ဥကၠဌ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တက္ေရာက္အားေပးသည္။
az
Popular Myanmar News Journal