Monday, December 16, 2013

နီကယ္စက္႐ုံရဲ႔ ေတာင္ၿဖိဳေျမမ်ားေၾကာင့္ေခ်ာင္းတိမ္ေကာၿပီး ေရအခက္အခဲေတြ႔ေနရသူမ်ား

Thu, 01/01/1970
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ အၾကား၌ တည္ရွိေသာ တေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ အင္းနက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳင္သာယာ(ေရရွင္)ရပ္ကြက္အနီး ရွိ ေရရွင္ေခ်ာင္းသည္ CNICO  ကုမၸဏီ နီကယ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္း၏ အင္းနက္ေတာင္ေပၚမွ စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားအား ေတာင္ေအာက္ သုိ႔ ထုိးခ်ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ မုိးတြင္း အခါက ေတာင္က်ေရျဖင့္ ေမ်ာ ပါလာၿပီး ယခုအခါေခ်ာင္းမွာ တိမ္ေကာသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါေခ်ာင္းသည္လြန္ခဲ့ ေသာ (၄၊၅)ႏွစ္ခန္႔က အနက္ (၇) ေပခန္႔ႏွင့္ အက်ယ္ (ေရရွင္တံ တားႏွင့္ ခန္႔မွန္းတိုင္းထြာခ်က္ အရ)ေပ ၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရစီး ေရလာေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၿမိဳင္သာယာ (ေရ ရွင္)ရပ္ကြက္တြင္ လူဦးေရ (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရရွင္ေခ်ာင္းအား အမွီသဟဲျပဳေန ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ (၁၀)ေပခန္႔အက်ယ္ႏွင့္ ေျခက်င္း၀တ္ျမဳပ္႐ုံသာ ေရအနက္ ရွိေတာ့ျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္း မြန္မႈမရွိေတာ့ျခင္း၊ ေသာက္ေရ အျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ မရေတာ့ျခင္း ႏွင့္ သံုးေရအတြက္ပင္ အသံုးျပဳရ ခက္ခဲလာေအာင္ နည္းပါးလာခဲ့ ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ ခ်ဳိးေရအတြက္ပင္ လက္ယက္တြင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ခက္ခဲစြာေဆာင္ရြက္ၾကရေၾကာင္း ႏွင့္ ရံဖန္ရံခါယားယံတတ္ျခင္း မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရ သည္။ ယင္းသို႔ ေရအခက္အခဲ ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ နီကယ္စက္႐ုံမွ ေငြငါးသိန္း က်ပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေရ တြင္းတစ္ တြင္းတူးေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မေအာင္ ျမင္ခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳင္သာယာ (ေရရွင္) ရပ္ကြက္ေန ဦး၀င္းဗိုလ္ႏွင့္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖဲြ႕မွ လွည့္လည္အလွဴခံခဲ့ၾကရာ ဂရိတ္ ေ၀ါ(လ္)သၾကားစက္႐ုံမွ ငါးသိန္း က်ပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး က်န္ေစတနာ ရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြသံုးသိန္း ေက်ာ္ျဖင့္ (၄)လက္မ စက္ေရတြင္း တစ္တြင္းအား ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ တူးေဖာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေရကန္မရွိ သျဖင့္ မိုးကာျဖင့္သာ ကန္ျပဳလုပ္ ရ၍ ဂရိတ္ေ၀ါ(လ္)စက္႐ုံသို႔ ထပ္မံ အေၾကာင္းၾကား အကူ အညီေတာင္းခဲ့ရာ စက္႐ုံမွဴး ဦးထြန္းလြင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္ႏွံမွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ အလွဴေငြေျခာက္သိန္းခန္႔အား ထပ္မံကူညီလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ယင္းေငြ ျဖင့္ပင္ ၁၀ေပx၆ေပx၄ေပ အုတ္ ေရကန္တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ေရတင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ မီးစက္ႏွင့္ စက္သံုးဆီကိုရပ္ကြက္ေနျပည္သူ မ်ားမွသာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရၿပီး ေရမွာမူေသာက္ေရ၊ သံုးေရသာ ရရွိ၍၊ ခ်ဳိးေရမရရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရ လံုေလာက္စြာရႏိုင္ေရးအတြက္ စက္ေရတြင္းတစ္တြင္းအား ထပ္မံတူးေဖာ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း သိရ သည္။

စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္ေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ဥကၠ႒  ဦး၀င္းဗိုလ္မွလည္း ““၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေခ်ာင္းေရနဲ႔ ေမ်ာပါၿပီး ကၽြန္းေျမေတြ ေျမနီ ဖံုးကုန္တာကိုနီကယ္သတၳဳတူးေဖာ္ ေရးရဲ႕ စြန္႔ပစ္ေျမေၾကာင့္ျဖစ္တာ ပါလို႔ လက္ခံၿပီး တစ္ဧကကို ငါးသိန္းႏႈန္းနဲ႔ စက္႐ုံကေပးေလ်ာ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုသူတို႔လက္ခံရင္ ေခ်ာင္းတိမ္ေကာရတာလည္း ဒီလိုေတာင္ၿဖိဳမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ ရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီကိုနီကယ္စက္႐ုံက လွဴဒါန္းေပးဖို႔ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး ေတာင္းဆိုသြားဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါ တယ္။ ဒီေခ်ာင္းကိုသံုးေနရတာ ကလည္း CNICO က ၀န္ထမ္း ေတြ၊ ေန႔စားအလုပ္သမားေတြ လည္း ပါေနတာမို႔ စက္႐ုံအေနနဲ႔ ကူညီေပးသင့္ပါတယ္”” ဟု ေျပာ ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
ျမလင္းေအာင္၊ ေအာင္ကိုစိုး၊ ထိန္ထိန္လင္း