Tuesday, December 31, 2013

စံခ်ိန္သစ္တင္ မီးပန္းေဖါက္ျပၿပီး ၂၀၁၄ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆို(ရုပ္/သံ)

Dubai, End of 2013
ကမၻာ့ အျမင့္ဆံုး အေဆာက္ဦး စံခ်ိန္ခ်ိဳး ဒူဘိုင္က ေနာက္ထပ္ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္ မီးပန္းေဖါက္ျပလိုက္ၿပီး ၂၀၁၄ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။

The Burma Post