Wednesday, December 11, 2013

(၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂီမ္း ကယက္ေလွ အမ်ဳိးသမီး (၄)ေယာက္ေလွာ္ မီတာ (၅၀၀) ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာ အႏိုင္ရရွိ

(၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ကယက္ေလွ အမ်ဳိးသမီး (၄)ေယာက္ေလွာ္ မီတာ (၅၀၀) ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္း ေရႊတံဆိ္ပ္ရရွိ ၿပီး ျမန္မာအသင္းက ေရႊ (၁) ခု ႏွင့္ ေငြ (၃) ခု ဆြတ္ခူး ထားပါသည္။

MRTV