Sunday, December 1, 2013

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္သည့္ အခမ္းက်င္းပ (ဓါတ္ပံု)

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာလ ၁
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျမန္မာအစိုးမွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလံုးကြင္းေဘးတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့သည္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ျမန္မာအစိုးရမွ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု ကန္႔ကြက္သူမ်ားက စြပ္ဆြဲေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရဘက္မွလည္း ၄င္းေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
Mizzima - News in Burmese
(ဓါတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ)