Friday, December 13, 2013

ျမင္းအလွစီး အုပ္စုလိုက္ျပိဳင္ပြဲတြင္ အင္ဒိုနီးရွားက ပထမ၊ ျမန္မာက ဒုတိယ

ေနျပည္ေတာ္-ဒီဇင္ဘာ၁၃
ယေန့ က်င္းပသည္ ျမင္းအလွစီး အုပ္စုလိုက္ျပိဳင္ပြဲတြင္ အင္ဒိုနီးရွားက ပထမ၊ ျမန္မာကဒုတိယ၊ စင္ကာပူက တတိယရရွိသြားသည္။
az
Popular Myanmar News Journal