Wednesday, November 27, 2013

ေလ်ာ္ေၾကးမရွိေသာ ေျမမ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ ITD ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေဒသခံမ်ား ျပႆနာျဖစ္

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်ာနပူရီသို႔ ေဖာက္လုပ္ေသာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ပါရွိေသာ ၿခံေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးေသာ္လည္း ၃၇ ကီလုိမီတာအလြန္မွ ၄၃ ကီလိုမီတာအၾကား ရွိ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိေသးေသာ ၿခံပုိင္ရွင္ ၄၇ ဦးပိုင္ေျမမ်ားကို တုိင္းတာရာတြင္ ITD ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေဒသခံ မ်ား ျပႆနာျဖစ္ခဲ့သည္။ၿခံပိုင္ရွင္တဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမင့္က “က်ေနာ္ၿခံက ဧက ၂၀ ေလာက္ရွိပါတယ္၊ လမ္းေဖာက္လုပ္တာက ၿခံအလယ္ျဖတ္ၿပီး အရွည္ ၁၈၀၀ ေပ အက်ယ္ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ ပါသြားတယ္၊ လမ္းစလုပ္တာက ၂၀၁၁ ကတဲကပါ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ကို ခုအခ်ိန္ထိ မေလ်ာ္ေသးဘူး” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။


ထိုျပႆနာအား ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္ၾကေသာ ကလံုးထာေက်းရြာသူ/သားမ်ားက ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပရာ ထိုမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔အထိ တင္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေထာက္ကူျပဳဖြဲ႔ ဥကၠဌက က်န္ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားကို တုိင္းၿပီးမွတ္ သားတင္ျပရန္ အဖြဲ႔တခုဖြဲ႔ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ေျမတိုင္းတဲ့အဖြဲ႔က ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က စတင္တုိင္းတာခဲ့ၿပီး ၂၁ ရက္ေန႔က တိုင္းတာရာတြင္ ITD မွ တာဝန္ခံတေယာက္က ေျပလည္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ပဲ ႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံေျပာ ဆိုေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသူ/သားမ်ားနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုပါကၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိုစိုးသိန္းက “အခုလုပ္ရပ္က ထိုင္းေရာ စကားျပန္ပါ ေတာ္ေတာ္႐ုိင္းပါတယ္၊ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ပံုေတြက ေဒသခံမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဘူး ပံုျဖစ္တယ္ေလ ရင္ေကာ့ ျပတယ္ ေနာက္ေဒသခံေတြဘက္ကို လက္ညွိဳးထိုးေျပာတယ္ေလ ဒါမလုပ္သင့္ဘူး သူက စတင္ျပီးစိန္ေခၚတယ္ေလ လမ္းပိတ္ခ်င္ပိတ္ပါ ေျပာတယ္” ဟု ျပန္ လည္ရွင္းျပခဲ့သည္။

ITD လမ္းတာဝန္ခံက ေျမဧရိယာတုိင္းတာရာတြင္ အပင္စာရင္းကို မထည့္ရန္ေျပာရာ မေန႔က အပင္စာရင္းထည့္လာ ၿပီးၿပီ ဘာမွမျဖစ္ဘူး အခုမွဘာျဖစ္လို႔လဲလို႔ျပန္ေမးရာ အပင္စာရင္းထည့္ရမွာက ငါတို႔တာဝန္ပါ ငါေျပာတာလုပ္ပါ ေျပာေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက မေက်နပ္သျဖင့္ စကားအေျခတင္ေျပာခဲ့ၿပီး ေျပာဆိုရာ မေျပလည္ေသာအခါ ရြာသားမ်ားက ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လမ္းကိုပိတ္ဆို႔ထားၿပီး ITD က တာဝန္ခံႏိုင္သူနဲ႔မွ ေျပာမည္ ေခၚေပးရန္ ေျပာေသာ္လည္း သူမေခၚႏိုင္ဘူးေျပာၿပီး ဒီအတိုင္းေနခဲ့တယ္၊ ကုမၸဏီမွ ကားတစ္စီလႊတ္ျပီး ITD တာဝန္ခံၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေၾကာင္းၾကားလို႔ သူတို႔ကိုလည္းျပန္ခ်င္ျပန္ပါ ကားထားခဲ့ေျပာပါတယ္။ အဲဒီခ်ိန္မွာ အဆိုပါ ထိုင္းလူမ်ဳိးကစၿပီး ေက်းရြာသူ/သားမ်ား လက္ညွိးထိုး ရင္ေကာ့ျပ ပံုစံလုပ္ျပၿပီး နင္တို႔လမ္းပိတ္ခ်င္ပိတ္ပါ လည္းေျပာခဲ့ပါတယ္ သူသာမဟုတ္ ဘာသာျပန္ျဖစ္သူ ကရင္လူမ်ဳိး ေစာခူေဆးကလည္း မေက်နပ္ေသာ အမူအရာျဖစ္လုပ္ျပၿပီး ဓါတ္ပံု႐ုိက္ပါတယ္။ ညေန ၃း၃၀ ခန္႔စတင္ျဖစ္ရာ ည ၈း၃၀ တြင္ ITD တာဝန္ခံ မစၥတာ ဖန္ႏိုႏွင့္ ေအာင္ေဇာ္ဝင္းလာေရာက္ကာ မနက္ျဖန္ ေျပလည္ေအာင္တိုင္းတာေပးပါမယ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ သူတာဝန္ယူခဲ့ပါ တယ္။ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားက မနက္ျဖန္လာတိုင္းလ်င္ ထိုထိုင္းလူမ်ဳိးမလာေစရဘူး ထပ္ဆင့္ေျပာခဲ့ပါတယ္လို႔ ေျမတုိင္းရာတြင္ ပါဝင္သူ ေဒသခံမ်ားက ရွင္းျပခဲ့သည္။

အပင္စာရင္းျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ကလံုးထာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက “တကယ္ကို တရားလြန္ပါတယ္ ခုတိုင္းတာ စာရင္းျပဳစုေစတာကလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ေအာင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔က ဥကၠဌက ေျပလည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေစတာပါ၊ ITD က လမ္းတာဝန္ခံက စိန္ေခၚလို႔ လုပ္တာပါ၊ ေနာက္ ITD ႏွင့္ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔က သူတို႔လူေတြကိုျပန္ေပးဆြဲထားတယ္လို႔ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးကို တိုင္ေသးတယ္ေလ၊ ITD ကထြက္ခြာေနရၿပီေလ လမ္းလုပ္တာကလည္း သူတို႔လုပ္တာဆိုေတာ့ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔ဥကၠဌက လုပ္ခိုင္းတာပါ ၂၂ ရက္ေန႔ တိုင္းတာရန္ ထိုင္းအဖြဲ႔ကလာေတာ့လည္း တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လံုၿခံဳေရးအရ တိုင္းတာကို ရပ္နားထားဖို႔ ေျပာလာလို႔ ရပ္နားထားရတယ္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔ကလည္း ဥကၠဌမရွိေတာ့ ျပႆနာျဖစ္လာလွ်င္ ရွင္းလင္းတာဝန္ခံမရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထားဝယ္လူထုအသံကို ရွင္းျပခဲ့သည္။
Tavoyan Voice