Friday, November 15, 2013

EU - Myanmar Task Force ဒုတိယေန(ဓါတ္ပံု)

EU-Myanmar Task Force ပထမေန႔အျဖစ္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔ UMFCCI တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုုပ္သည့္ပြဲတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
Mizzima - News in Burmese

ဓါတ္ပံုု - ေဟာင္ဆာ