Wednesday, November 20, 2013

သစ္ပင္ကေတာင္ "စု" တဲ့

သစ္ပင္ကေတာင္ "စု" တဲ့
ဘယ္ေနရာလဲဆိုတာသိရင္ အဲဒီသစ္ပင္ လူမသိသူမသိ ဘယ္အခ်ိန္လာခုတ္ခံရမလဲ မသိဘူး။
"စု" ဆိုတာကို မျမင္မၾကားျခင္ေလာက္ေအာင္ မုန္းေနၾကတဲ့ သူေတြေဘးက အဲဒီသစ္ပင္လႊတ္ေျမာက္ပါေစ။
FB-Wai Moe Aung