Wednesday, November 20, 2013

ဦးေနဝင္း ၄င္း၏ သူ၏စ်ာပနအတြက္ အလြန္႐ိုးစင္းသိုသိပ္စြာ ျပဳလုပ္ရန္ မွာတမ္းေျခြခဲ႔


စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းဟု ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အဆိုးအေကာင္းမ်ားစြာျဖင္႔ တစ္ေခတ္ျဖစ္ခဲ႔သူ ဦးေနဝင္း ၄င္း၏ ဂုဏ္ပုဒ္အဆင္႔အတန္းႏွင္႔ဆန္႔က်င္လ်က္ သူ၏စ်ာပနအတြက္ အလြန္႐ိုးစင္းသိုသိပ္စြာ ျပဳလုပ္ရန္ မွာတမ္းေျခြခဲ႔

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈
ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အဆိုး အေကာင္းမ်ားစြာျဖင္႔ တစ္ေခတ္ျဖစ္ခဲ႔ ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းဟု အမ်ားစု က ဘြဲ႕တပ္ေခၚေဝၚၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး(ေဟာင္း) ဦးေနဝင္းအေနျဖင္႔ ၄င္း၏ ေနာက္ ဆံုးခရီးကို ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္၊ သမၼတ ေဟာင္းဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားႏွင္႔ ဆန္႔က်င္စြာပင္ အလြန္႐ိုး စင္းေသာ စ်ာပနအျဖစ္ သိုသိပ္ စြာျပဳလုပ္ရန္ ေသ တမ္းစာအမွာထားခဲ႔သည္႔အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္း၏ေျမး တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေအးေနဝင္းက ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ဦးေနဝင္းအေန ျဖင္႔ႏိုင္ငံေရးမွအနားယူၿပီးေနာက္ လယ္တီ ဆရာေတာ္ႀကီး၏နည္းအတုိင္း ဝိပႆနာ တရားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အားထုတ္ခဲ႔ သည္ဟု မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ ေသာ ေျမး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုေအးေန ဝင္း၊ ကိုေက်ာ္ေနဝင္းႏွင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦး ထက္ ေစာစြာလြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ ကိုဇြဲေန ဝင္းတို႔ကိုအင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္  အႀကီးဆံုး ျဖစ္သူ ကိုေအးေနဝင္းက ေျပာသည္။

”အဘုိးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအထိမ္းအမွတ္ဆိုတာက အဘုိးက ႏုိင္ငံေရးကေန အနားယူၿပီး ေနာက္ လယ္တီဆ ရာေတာ္ ဘုရားရဲ႕ ဝိပႆနာတရားကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အား ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း သူနဲ႔အင္မတန္ရင္းႏွီးတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမစၥတာဒန္႔႐ိုေစ ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ သူမဆံုးခင္မွာ တစ္ႏွစ္ကို အဘုိးနဲ႔ေလး၊ ငါး ႀကိမ္ေလာက္ ေတြ႕ျဖစ္ၾကတယ္။ အန္ကယ္ဒန္႔က အစား အေသာက္ကအစ အရမ္းဆင္ျခင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေစာႀကီး ဆံုးပါးသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဘုိးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုေတြကိုေခၚၿပီး သူ႔ရဲ႕ ဆႏၵအျဖစ္ စာတစ္ေစာင္ေရးၿပီး လက္မွတ္ထုိးခဲ့ပါ တယ္။ စာမွာ ဘာပါလဲ ဆုိရင္ သူေသ သြားရင္႐ုပ္ကလာပ္ကို နာရီ(၃ဝ) ထက္ပို မထားရဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ အတြင္းမွာ မီးသၿဂႋဳဟ္ရမယ္။ အဲဒီျပာကို ရန္ကုန္ ျမစ္ဝမွာ ေရခ်ဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။”

ယင္းသို႔မွာၾကားခဲ႔ျခင္းမွာ ထိုကာလက မိသားစုထဲတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္း အခ်ိန္ထက္ပိုထားခ႔ဲပါက ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ေနသူမ်ား ကသီလင္တျဖင္႔ စ်ာပနသို႔ ျပန္လာလိုၾက မည္ျဖစ္ရာ အလုပ္အကိုင္ ပ်က္ၾကမည္စိုးရိမ္၍ မည္သူမွ်မသိခင္ နာရီ(၃ဝ)အတြင္း မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ မွာၾကားခဲ႔ ျခင္းဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ ဦးေနဝင္း အေနျဖင္႔ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္သမုိင္း၏ အဦးအစဟု ဆိုရမည္႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႏွင္႔ အတူ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳး ပမ္းမႈ သမိုင္း တြင္ ပါဝင္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိတပ္မေတာ္၏ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ကာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမည္ တြင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ျမန္ မာ့ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အစိုးရထံမွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂) ၇က္ေန႔ မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ ဆိုရွယ္လစ္ႏို င္ငံသမၼတအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲ ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း (ၿငိမ္း) ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္(၉၃)ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္   ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေနဝင္း(ၿငိမ္း)၏ စ်ာပနကို သမီးျဖစ္ သူ ေဒၚစႏၵာဝင္းႏွင့္ လူ (၂၅) ေယာက္ ခန္႔သာ လိုက္ပါပို႔ေ ဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ ဟုပင္သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရကာ မီးသၿဂဳႋဟ္ၿပီးေနာက္ ၾကြင္းက်န္ေသာ အ႐ိုးျပာကို ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ေမွ်ာခဲ့ ျခင္းကိုေတာ့ ေျမးျဖစ္သူ ကိုေအးေနဝင္းက အတည္ျပဳေျပာၾကားပါ သည္။

”အဘုိးဆံုးပါးသြားခ်ိန္မွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ေထာင္ထဲမွာပဲ ရွိေနပါေသး တယ္။အျပင္မွာအေမပဲရွိတယ္။ အေမနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ႔ အစိုးရပူး ေပါင္းၿပီး အဘိုး ဆႏၵအတုိင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပး ခဲ႔ပါတယ္”

ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔၏ အဘိုးျဖစ္သူ ဦးေနဝင္း အေနျဖင္႔၄င္းတာဝန္ ယူခဲ႔ ေသာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရး အရိပ္မည္းမ်ားရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းႏွင္႔ ၄င္းျဖတ္သန္းခဲ႔ေသာ ဂုဏ္ျဒပ္အရ ၄င္း ႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ ဂူဗိမာန္တစ္ စံုတစ္ ရာေဆာင္ရြက္ရန္ရွိမရွိ က်န္ရစ္သူေျမး မ်ားအား ေမးျမန္းရာမွ အဆိုပါမွာတမ္း ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ ရန္ႏွင္႔ပတ္သက္ ၍မူ ၄င္းက အဘိုးျဖစ္သူ၏စကားကို ေလးစားလိုက္နာမႈအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ မိသားစုက အထိမ္းအမွတ္ဘာမွလုပ္ရန္ မရွိေၾကာင္းကို ”တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ တစ္ခုထားသင့္ သလားဆုိရင္ လူမႈေရး အရ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ထားသင့္တာ ဟုတ္ ေကာင္းဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။

တရားေတာ္ ေတြကိုက်င့္ႀကံၿပီး ေလးေလးနက္နက္ မွာခဲ့တဲ့ အဘုိးရဲ႕စကား ကို ေလးစားတဲ့ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မိသားစုက အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ဘာမွ လုပ္ဖို႔မရွိပါဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရွးေဟာင္းဂရိ ပညာရွင္ ေကတိုက ေျပာခဲ့ဖူးတာက သူ ေသသြားလို႔ရွိရင္ သူ႔ပံု႐ုပ္တုဗိမာန္ထားလိုက္လုိ႔ ေနာင္လာေနာက္ သား ေတြကေတြ႕ရင္ ဒီ႐ုပ္တုက ဘယ္သူ႔႐ုပ္ တုလဲ၊ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမို႔ ဒီလုိ႐ုပ္တု ထုထားတာလဲ လုိ႔ ေမးမွာကို မခံခ်င္ဘူး။ ေကတိုဆုိတဲ့ နာမည္ကို လူတုိင္းက မွတ္မိၿပီးသိေန လ်က္သားနဲ႔ ဘာလုိ႔ ဒီေကတိုလို လူမ်ဳိး ဗိမာန္ဘာလို႔မထား တာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္ တာမ်ဳိးပဲ ခံ ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားကို အမွတ္ရ မိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အဘိုးဆံုးပါးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေထာင္ထဲမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အထူးေဆာင္မွာေနရတဲ့ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဆန္းက NLD  ပါတီရဲ႕ စစ္ကိုင္းတုိင္းဥကၠ႒ပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ မရွိ ပါဘူး။ သူက ေထာင္ဝင္စာေတြ႔လို႔ရတဲ့ အတြက္ အဘုိးဆံုးတဲ့သတင္းၾကားလာၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္လာပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြက ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကိုမေျပာဖို႔ ေတာင္းပန္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက
ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးဆံုးတာကို သူရဲ ေကာင္းစစ္သည္ဗိမာန္မွာ တခမ္းတနား မလုပ္ဖူးလား။ ဘယ္လို အသုဘခ်မလဲ ဆိုၿပီးေမးတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္က ျပန္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရတယ္။ အဘုိးမဆံုးခင္က သူဆံုးပါးသြားရင္ဘယ္လို လုပ္ရမယ္ဆို ၿပီး အစီအမံေတြထားခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိပဲလုပ္မယ္လို႔ထင္ တယ္လုိ႔ ရွင္းျပခဲ့ ရတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဦးေနဝင္းအေနျဖင္႔ ျမန္မာ႔တပ္ မေတာ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ေက်းဇူးရွိခဲ႔သည္ ဟူေသာ ရည္ၫြန္းစကားကိုမူ ၄င္း က ”ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္မွာ ေက်းဇူးရွိ တယ္ဆိုတဲ႔စကားက အင္မတန္ရင္႔သီး ေမာက္မာတဲ႔စကား ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္႔တို႔မိသားစုဟာ ေက်းဇူးရွိ တယ္လို႔ျမင္တာထက္စာရင္ ကိုယ္ေက်း ဇူးဆပ္ရမယ့္ တုိင္းျပည္အေပၚမွာ တာဝန္ ေက်ခ်င္လို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ႔တာပါ” ဟု ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက ၄င္းသေဘာထားကို ေျပာဆိုခဲ႔သည္။
ထြဋ္ျမတ္
Popular Myanmar News Journal