Monday, November 25, 2013

ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ မိတၱလာ စသည့္ ေဒသမ်ားမွ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲေတာ္ (ဓါတ္ပံု)

ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ မိတၱလာ စသည့္ ေဒသမ်ားမွ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲေတာ္ကို ႏို၀င္ဘာလ 24 ရက္ ေန ့ည 7း30 အခ်ိန္ က ရန္ကုန္ ျမိဳ ့မေက်ာင္းလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
Popular Journal
ဓာတ္ပံုမင္းမင္းထြန္း။ ရဲရဲ