Thursday, November 14, 2013

မႏႈိက္ဘဲ မဲေပါက္ေနေသာ ၁၅၀၀ ဆင္းကတ္မ်ားအေၾကာင္းကၽြန္မတို႔ရပ္ကြက္အတြင္း တစ္လ တစ္ႀကိမ္ မဲႏိႈက္ေပးေနေသာ တန္ဖုိးနည္း ဖုန္းကတ္မ်ား မဲႏႈိက္ၿပီးဆံုး သည့္အခ်ိန္ တိုင္း ရပ္ကြက္အတြင္း မေက်မနပ္ေျပာ ဆိုေနေသာအသံမ်ား၊ ေ၀ဖန္သံညံေန ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကၽြန္မေနထုိင္ေသာ ၂၈ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ရွင္မ အမ်ားစုႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္းေနထုိင္သူမ်ား ၏ ရင္တြင္းဆႏၵမ်ားကို ရင္ဖြင့္ေရးသား လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဧၿပီလမွစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ ႀကီးမွ လူတန္းစားမေရြးသံုးစဲြႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ၁၅၀၀ က်ပ္ တန္ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို မဲႏိႈက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္မွာ ယခု ေအာက္တုိဘာလ အထိဆုိပါလွ်င္ ၇ လ တုိင္တုိင္ရွိခဲ့ပါၿပီ။

ကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြင္း ကၽြန္မမွ လြဲ၍ ဖုန္းမ်ားကိုယ္စီရွိၾကသည့္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ဧၿပီလမွစတင္၍ ရပ္ကြက္ အတြင္းမဲႏႈိက္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္ ကို သိရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အတြင္း ဖုန္းလံုး၀ ကိုင္တြယ္မသံုးႏုိင္ေသးေသာ ခ်ိဳ႕တဲ့မိသားစုမ်ားကို ကုိယ္ခ်င္းစာငဲ့ညႇာ စိတ္ထား၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ စတင္၍သာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ၎လမွစတင္၍လည္း မဲႏိႈက္ျခင္းကို ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် တက္ေရာက္ၿပီးေလ့လာ သံုးသပ္ေတြ႕ျမင္မိသမွ်တုိ႔ကို ရင္ဖြင့္ေရး သားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ရပ္ကြက္တြင္ တစ္လလွ်င္ ဖုန္းေလွ်ာက္သူေလွ်ာက္လႊာရွင္ေပါင္း ကိုးရာ၊ တစ္ေထာင္ၾကားရွိခဲ့ပါ သည္။ တစ္ လလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္မွခ်ေပးေသာ ဆင္း ကတ္ ၄၀ ႏႈန္းျဖင့္တြက္ရပါလွ်င္ ၇ လလွ်င္ ၂၈၀ ကတ္ႏႈန္းႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္း ေန ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အနည္းဆံုးလက္ ၀ယ္အသံုးျပဳေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ ေသာ္လည္း ဖုန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ ယေန႔ထိတုိင္ မေလ်ာ့ၾကေသးဘဲ လစဥ္ တိုင္းအနည္းဆံုး ၉၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ မဲႏိႈက္ ေနခဲ့ရပါသည္။ မဲေပါက္ၿပီးေသာ အိမ္ ေထာင္စုမွ ထပ္မံေလွ်ာက္ခြင့္မရွိဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ စည္းကမ္းထုတ္ထား ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္လႊာရွင္အေရအ တြက္မွာ ေလွ်ာ့ပါးသြားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

မဲႏိႈက္သည့္အခါ၌လည္း ရပ္ကြက္ ႐ံုးတြင္ မဲႏႈိက္သူေပါင္း ရာေက်ာ္ေရာက္ ရွိေနၾကၿပီး ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီေက်ာ္သည္အထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာ မိမိနာမည္မေရာက္မခ်င္းေစာင့္ဆုိင္း ၍ အခ်ိန္ကုန္ခံကာ မဲႏႈိက္ခဲ့ၾကရပါ သည္။ ကၽြန္မ မတက္ေရာက္ဘဲ မဲႏိႈက္ ခင္ကတည္းက တစ္ခါတစ္ရံ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ခဲ့သည့္လမ်ားလည္း ရွိခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

ရပ္ကြက္တြင္းေနျပည္သူမ်ားသည္ တခ်ိဳ႕လမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏အမည္ေခၚဆို ခံရမည့္ အလွည့္ပင္ မေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ခဲြတမ္းရရွိထားသည့္ ဆင္းကတ္အေရ အတြက္မွာ မဲေပါက္၍ ကုန္ခဲ့ၿပိး အခ်ိန္ ကုန္ခံရက်ိဳးမနပ္စြာ အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကရေသာ လူအမ်ားမွာ ကၽြန္မအပါအ၀င္ လူေပါင္း မနည္းခဲ့ၾကပါ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မ၏ အေတြးထဲတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ နီးပါးကာလမ်ားစီမွအျဖစ္ အပ်က္တို႔သည္ ယခုအျဖစ္တုိ႔ႏွင့္ထပ္တူ တူညီခဲ့သည္ကို ျပန္လည္၍ အမွတ္ရခဲ့ မိပါသည္။

ကၽြန္မငယ္စဥ္ကေလးဘ၀အခ်ိန္ ကာလတြင္ မိခင္မွေစခိုင္းခဲ့၍ ျပည္သူ႔ ဆုိင္တြင္ ေရနံဆီထုတ္ယူရန္ အတြက္ သြားေရာက္ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ရျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆုိင္မွေပးေသာ ေရနံဆီ အနည္းငယ္ရ ရွိရန္အတြက္ နံနက္ျပည္သူ႔ ဆုိင္ဖြင့္သည့္အခ်ိန္ ၉ နာရီမွစတင္၍ စာအုပ္ထပ္ၿပီး တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနရ သည္မွာ ညေန ၃ နာရီေရာက္သည့္ အခ်ိန္ထိ မရရွိေသးဘဲ အိမ္မွကိစၥမ်ား ၿပီးစီး၍ ျပည္သူ႔ဆုိင္သို႔ လူလဲေစာင့္ရန္ အတြက္ မိခင္က ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့ရ ပါသည္။

မိမိအလွည့္ပင္မေရာက္ခဲ့ရဘဲေရနံဆီ ကုန္သြား၍ ဆုိင္ပိတ္ခ်ိန္မွ အိမ္ကိုျပန္ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ မိခင္ ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ သည့္အျဖစ္အပ်က္တို႔သည္ ယခုတဖန္ ကၽြန္မျပန္လည္ခံစားေနရေသာအျဖစ္တို႔ ႏွင့္ ထပ္တူၾကေနျခင္းကို အံ့ၾသစြာျဖင့္ ေတြးေနမိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီဟု အရာရာေျပာင္းလဲမႈ ေပးေနေသာေခတ္ကာလႀကီးတြင္ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးစီ မွ ေရနံဆီ တန္းစီ၍ မရရွိဘဲ အိမ္ျပန္လာခဲ့ရေသာ မိခင္ႏွင့္ ယေန႔ဒီမိုကေရစီဟု ေအာ္ ဟစ္ ေနၾကေသာေခတ္စီမွ တန္ဖုိးနည္းဖုန္း ကတ္မဲမေပါက္၍ အိမ္ျပန္လာခဲ့ရေသာ ကၽြန္မ၏အျဖစ္တုိ႔ႏွင့္ ထပ္တူၾကေနျခင္း မွာ ေခတ္မေျပာင္းေသးပါလားဟုစဥ္းစား ရင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
ကၽြန္မစဥ္းစား၍မရသည္မွာ လစဥ္ တိုင္းမဲေပါက္သည့္သူမ်ားလည္းရွိေနပါ လ်က္ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားမွာ မေလ်ာ့ ပါးဘဲ မဲမေပါက္ေသး၍ လာေရာက္ မဲႏိႈက္ၾကသည့္ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားမွာ လစဥ္တုိင္းမ်က္မွန္း တန္းစြာ ရင္းႏွီးခဲ့ရ သည္မွာ ၄ လတိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဖုန္းကတ္မ်ား စတင္မဲႏႈိက္ရသည့္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ေပးလုိက္ေသာ ရက္ေနာက္ပိုင္း စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္သာ မဲႏႈိက္ခဲ့ၾကရ ပါသည္။ ထုိသို႔ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မဲႏႈိက္ ခဲ့ရသည့္အတြက္ အိမ္တြင္ လူေစာင့္ထား ခဲ့ႏုိင္ၿပီး စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ျဖင့္ မိမိ၏ အမည္မေရာက္မ ခ်င္းေစာင့္ဆုိင္းၿပီးသြား ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ယခုေႏွာင္းပိုင္းလမ်ားတြင္ ပိတ္ ရက္မဟုတ္ဘဲ ၾကားရက္မ်ားတြင္ သြား ေရာက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အိမ္တြင္းလစ္ ဟင္းမႈမ်ားရွိေနပါေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ မွ ျပည္သူလူထုအတြက္ တန္ဖိုးနည္းပါး စြာႏွင့္ သံုးစဲြႏိုင္ေစရန္ ေစတနာႏွင့္ခ်ေပး ေသာ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကို လုိခ်င္မိသျဖင့္ မျဖစ္မေန ဒုကၡခံမိေနသ လိုျဖစ္ေနခဲ့ရပါ သည္။

ကၽြန္မအဓိကထား၍ ေရးျပခ်င္ သည္မွာ မဲႏႈိက္သည့္အခါတုိင္းတြင္ ရပ္ ကြက္႐ံုးက်ဥ္းက်ဥ္းေလးအတြင္း လူေပါင္း ရာခ်ီေစာင့္ဆုိင္းၿပီး မဲႏႈိက္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ ထူးျခင္းသည္မွာ ရပ္ကြက္ ႐ံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားမႈျဖင့္မလာေရာက္ႏုိင္သည့္ေလွ်ာက္ လႊာရွင္မ်ားအတြက္ ကုိယ္စားမဲႏႈိက္ေပး ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ၄၊ ၅ ဦးကို ေတြ႕ ေနပါသည္။ မလာေရာက္ႏုိင္ေသာ လူ မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားႏႈိက္ေပးေနေသာ မဲမွန္သမွ်သည္ အားလံုးေပါက္မဲႀကီးသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း၌ လည္း အခ်ိတ္အဆက္လုပ္ၿပီး လက္တို႔ ေနေသာ အျပဳအမႈမ်ား၊ မ်က္ရိပ္ျပေန ေသာမ်က္လံုးမ်ားတို႔အားလံုးကို အကင္း ပါးေသာ လူအေပါင္းတုိ႔မွလည္း သိေန ျမင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ထိုအျပဳအမူအားလံုး တို႔သည္ ကၽြန္မစတင္၍ ကိုယ္တုိင္မဲႏိႈက္ ရန္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဇူလုိင္လမ်ား တြင္လည္း ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ကုန္ခံ၍လာေရာက္ေနေသာ လူအမ်ားထဲမွ ႏႈိက္ခြင့္ရေသာ မဲမ်ားတြင္ အလြန္ဆံုးမွ ၁ ဦးစ၊ ၂ ဦးစသာ ေပါက္ သြားခဲ့ၾကသည္ကို ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ဆင္း ကတ္ ၄၀ ခ်ေပးလွ်င္ လာေရာက္မဲႏႈိက္ သည့္လူအမ်ားစုထဲမွ အလြန္ဆံုး ၃ ဦး သာ မဲေပါက္ၾကၿပီး က်န္ေပါက္မဲမ်ားမွာ ကၽြန္မတုိ႔မျမင္ရေသာ မဲႏိႈက္ရာသို႔ ကိုယ္ တုိင္မတက္ေရာက္ၾကေသာေလွ်ာက္လႊာ ရွင္မ်ားျဖစ္ေနၾကပါသည္။ မတက္ေရာက္ ၾကေသာေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားႏိႈက္ေပးေသာ မဲမ်ားမွာလည္း ေပါက္မဲမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမွာ အလြန္တရာ ထူးျခားေသာျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ခုနစ္လတုိင္တုိင္ ေရာက္ရွိ ေနခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း မဲေပါက္သည့္လူ အမ်ားမွာ မျမင္ရေသာ မလာေရာက္၍ ကိုယ္စားႏႈိက္ေပးၿပီး မဲေပါက္သြားၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီးရပ္ကြက္႐ံုးတြင္လာေရာက္ မဲႏႈိက္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာသူမ်ားမွာ တခ်ိဳ႕မဲႏိႈက္ခြင့္အမည္ေခၚမခံရသူမ်ား မေပါက္ေသးေသာလူ မ်ားမွာ မေျပာင္း လဲႏုိင္ဘဲ ယေန႔ထိတုိင္ ဆက္လက္ရွိေန ဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္လႏွင့္တစ္လ မ႐ိုးႏုိင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ လအတြင္း မဲႏႈိက္ရေသာ ပံုစံမွာ ေပါက္မဲရွိေသာ ဆင္းကတ္အေရအတြက္ကို ရပ္ကြက္႐ံုး တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူအမ်ားကိုျပသ ၿပီး မဲႏႈိက္ရမည့္ပံုးအတြင္းထည့္ထားေပး ပါသည္။ တစ္ဖက္မွ မဲႏိႈက္ရမည့္ေလွ်ာက္ လႊာရွင္ နာမည္မ်ား ရွိေသာ မဲလိပ္မ်ားကို ကၽြန္မတုိ႔မသိခဲ့ရပါ။ လြန္ခဲ့ေသာလမ်ား ဆီမွ ထံုးစံအတုိင္းကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ၾကေသာသူမ်ားမွာမဲမေပါက္ၾကဘဲ တခ်ိဳ႕ အမည္အေခၚမခံရမီ ေပါက္မဲကုန္သြား ျခင္း၊ မလာေရာက္သည့္ လူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားႏႈိက္ေပးၿပီး မဲေပါက္သြားၾက သည္မ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

စက္တင္ဘာလႏွင့္ေအာက္တုိဘာ လႏွစ္လစလံုးတြင္ စည္းကမ္းႏွင့္မညီ ၫြတ္ေသာ ဖုန္းႏွစ္လံုး ကို ျပန္လည္သိမ္း ဆည္း၍ အမ်ားျပည္သူကို ထပ္မံမဲႏိႈက္ ေစခဲ့ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသိ အမွတ္ျပဳေပးခဲ့ေပမဲ့လည္း ေလွ်ာက္လႊာ ေပါင္း တစ္ေထာင္နီးပါး တြင္ ဆင္းကတ္ ၃၉ ကတ္ကို မဲႏိႈက္စဥ္ကေတာင္ မဲ မေပါက္ခဲ့ဘဲ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ကို ျပန္လည္ႏိႈက္ ရာတြင္ မည္သူက ျပန္ေပါက္ ႏုိင္မည္နည္းဟုသာ စဥ္းစားႏုိင္ၾကပါ သည္။ လာေရာက္၍ မဲျပန္ႏႈိက္မဲ့သူမ်ား ၏ တညီတၫြတ္တည္း ေျပာၾကားမႈမွာ က်န္ရွိေနေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားထဲမွ ျပန္လည္မႏိႈက္ေစဘဲ မဲႏိႈက္ရန္တက္ ေရာက္လာေသာသူမ်ားထဲမွသာ ျပန္ လည္ႏိႈက္ေပးရန္ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမွ လက္မခံခဲ့ဘဲ ၎လုပ္ ေနက်နည္းလမ္းအတုိင္းသာ ျပန္လည္၍ ႏိႈက္ေပးခဲ့ပါသည္။

တက္ေရာက္လာသူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မဲမေပါက္ ခဲ့ပါ။ ကၽြန္မေနာက္ဆံုးေရးျပခ်င္သည္မွာ လစဥ္ မဲေပါက္သြားသည့္သူမ်ားရွိေနေသာ္ လည္း ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားမေလ်ာ့သြားဘဲ အၿမဲတမ္း မ်ားျပားေနျခင္း၊ လစဥ္တုိင္း ထင္သာျမင္သာမရွိသည့္မဲႏိႈက္စည္းကမ္း မ်ားထုတ္ျပန္ေနျခင္း၊ လာေရာက္ မဲႏိႈက္ သည့္သူမ်ားထဲမွသာ မဲေပါက္ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ၎တို႔ရပ္ကြက္႐ံုးမွ ကိုယ္စားႏိႈက္ေပး ေနေသာ မျမင္မေတြ႕ရ မသိရေသာ သူ မ်ားသာ မဲေပါက္ေနျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါ သည္။ ကၽြန္မသိရသေလာက္ ဖုန္း ကတ္ မဲေပါက္ၾကေသာ လူမ်ားမွာ ကိုယ္တုိင္ သာ သံုးစဲြၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူ မ်ားမွာ လက္ ဆယ္ေခ်ာင္းပင္ မျပည့္ခဲ့ ပါ။ မေျပလည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း မသံုးစဲြႏုိင္ခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပန္ ေရာင္းခဲ့ပါလွ်င္လည္း နီးစပ္ရာ အခ်င္း ခ်င္းသာ ျပန္လည္ေရာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု ဖုန္းဆုိင္ႀကီးမ်ား၌ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ ဆင္းကတ္မ်ားကို ေစ်းအမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚ၍ ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္းမွာ အစုလုိက္အျပံဳ လုိက္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနေသာသူမ်ား ရွိေန၍သာ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိအျဖစ္ပ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ေရႊသမင္ဘယ္ကထြက္ မင္းႀကီး တာကထြက္ဆုိသလို ဖုန္းဆုိင္ႀကီးမ်ားမွ ဖုန္းကတ္မ်ား ဘယ္ကေရာက္၊ အမ်ား ဆံုးလက္၀ယ္ရွိသူမ်ားထံမွသာေရာက္ဆုိ သလို ေျပးၾကည့္စရာမလုိ ေတြးၾကည့္႐ံု ႏွင့္ပင္သိႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔အိမ္ရွင္မမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိခင္ပြန္း၊ သားသမီးမ်ားကို ဦးစားေပးေနရသျဖင့္ တန္ဖုိးတည္းဖုန္းရ မွ သံုးစဲြခြင့္ရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ မိသားစု အေရး၊ သားသမီးမ်ားအေရး၊ အိမ္မႈကိစၥ မ်ားႏွင့္ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ သြား ေရာက္မဲႏႈိက္ အခ်ိန္ကုန္ခံေနေပမဲ့လည္း ယေန႔ထိတုိင္ မရခဲ့ေသးပါ။ ကၽြန္မတစ္ဦး တည္းပင္မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္မလို သာမန္ လူတန္းစားအိမ္ရွင္မမ်ား၊အေျခခံလူတန္း စားအမ်ားစုမွာ ယေန႔ထိတုိင္ မဲေပါက္မွ ကိုင္ႏုိင္ေသာ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကို မဲ မေပါက္ေသးေသာ လူမ်ားမွာ ရပ္ကြက္ အတြင္းအမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္းအမ်ားျပည္သူ ေက်နပ္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္ ရပ္ကြက္အတြင္းေန ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကို လုိလားပါလွ်င္ ျပည္သူ တို႔၏အသံမ်ား၊ ဆႏၵမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုသည္ မွာ ရပ္ကြက္တြင္းေနျပည္သူမ်ားအဆင္ မေျပမႈမ်ားကို အဆင္ေျပေအာင္ ညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကိုလုပ္ေပးရေသာ လူအျဖစ္ ျမင္ႏုိင္ရပါမည္။ ျပည္သူလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားထဲမွ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ စီးပြားရွာ ရန္မဟုတ္ ပါ။ ျပည္သူအမ်ားရပိုင္ခြင့္ထဲ မွ ဖုန္းကတ္တစ္ကတ္ကိုျဖစ္ေစ မသမာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ယေန႔ ထုတ္ ျပန္ထားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈဆုိေသာ ျပစ္မႈေျမာက္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ၂၈ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု အတြင္းေနထုိင္ေန ၾကေသာ အိမ္ရွင္မမ်ားသည္ ေစ်းသြား စဥ္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း ဖုန္းကတ္မဲႏိႈက္တုိင္း မေက်နပ္ၾကေသာ ျမင္ ကြင္းမ်ား မသမာ မႈမ်ားကို ေျပာဆိုရင္း ရင္ဖြင့္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မဲမေပါက္ႏုိင္ေသးေသာ အိမ္ရွင္မမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ မဲမေပါက္ ေသး၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ေန ၾကေသာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူအမ်ားကိုယ္စားရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားရင္း ေတာင္းဆုိင္လုိသည္မွာ လစဥ္မဲေပါက္ သြားၾကေသာ လူမ်ား၏ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကို ရပ္ကြက္႐ံုးတြင္ ေၾကညာ ထားေပး ေစခ်င္ပါသည္။ လစဥ္တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးကိုယ္တုိင္ေရးဆြဲထားေသာ နည္းလမ္း မ်ားအစား ရပ္ကြက္တြင္းေနျပည္သူမ်ား ထံမွ တင္ျပေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႐ိုးသားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ အမ်ားျပည္သူသိ ရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရင္ဖြင့္ေရးသား လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိမွသာ ရပ္ကြက္တြင္းအေျခခံ အုတ္ျမစ္အျဖစ္ အဂတိတရားကင္းစင္မွ ၿမိဳ႕နယ္ကင္းစင္ေစပါမည္။

ထုိမွအဆင့္ ဆင့္ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္စီသို႔ မၾကာခင္ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည္ဟု ယံု ၾကည္ပါေသာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ မိမိကိုယ္က်ိဳး ကို ေရွ႕တန္း တင္၍ မသမာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾက ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို လိုအပ္ သလို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္တကြ အေရးယူတားျမစ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆို လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လြမ္းေရာင္သန္း  
Hot News Journal